Jan Mangerud: Populærvitenskapelig publiasjoner. (Popular science papers; all in Norwegian).

Mangerud, J. 1958: Fra ferjested på Olav den helliges tid til åpning av Lillestrøm bru. Akershus Arbeiderblad, 15/8-58.

Mangerud, J. 1964: Sand og grus. Universitetet i Bergen. Godbiter fra samlingen 28, 23. Bergens Tidende 15/6-64

Mangerud, J. 1971: Hva var istiden? Univ. forlagets vit. pressetj. Kronikktjenesten nr. 30/1971 4 s., Oslo. Trykket i en rekke av landets aviser, f.eks. Hamar arbeiderblad 5/8-71, Bergens Tidende 15/8-71.

Mangerud, J. 1973: Herdla - hvordan den er blitt til, og hva består den av? Kronikk i Bergens Tidende 12/5-73.

Mangerud, J. 1973: Hordalands natur, under og like etter siste istid. Frå Fjon til Fusa. Årbok for Nord- og Midthordaland Sogelag 26, 7-43. Full text

Mangerud, J. 1976: Fra istid til nåtid. s 111-151 i G. Hagen Hardtvedt (red.): Hordaland. Gyldendal Norsk Forlag. Full text

Mangerud, J. & Sønstegaard, E. 1976: Interglaciale sedimenter ved Fjøsanger. Kvartærnytt 1, 1976, s. 2-4.

Mangerud, J. 1981: Vulkanutbrudd på Island oppdaget på Sunnmøre. Sunnmørsposten 31/1-81. Full text

Mangerud, J. 1981: Spennende istidsfunn på Sunnmøre. Sunnmørsposten 23/5-81.

Mangerud, J. 1986: Til bunns i Linnévatnet. Svalbardposten 37.

Mangerud, J. 1986: Spor etter istider og mellomistider. Side 12-20 i A.B. Fossen (red.): Bergenserenes fjellverden. Bind I. Fra istid til nåtid. Hardanger Forlag A/S. Full text

Mangerud, J. 1989: Hva er drivkreftene bak de store klimavariasjonene? Norsk Polarinstitutt. Rapportserie 53, 1-10.

Mangerud, J. 1989: Siste nytt om siste istid i Norge. Geonytt Årgang 16, nr.2, 3-4.

Mangerud, J. 1990: Paleoklimatologi. Kapittel 5 (s. 102-151) i Braathen, G.O. (redaktør): Drivhuseffekten og klimautviklingen. Norsk institutt for luftforskning. Rapport 21/90. 253 sider.

Mangerud, J. 1990: Astronomiske klimavariasjoner. Astronomi 20. årg., Nr. 3, 10-13. Full text

Mangerud, J. 1992: Naturlige klimavariasjoner (I). - Istider og mellomistider. Naturen Årgang 116, nr. 2, 70-76. Full text

Mangerud, J. 1992: Naturlige klimavariasjoner (II). - Årsakene til istider og mellomistider. Naturen 116, nr. 3, 115-123. Full text

Mangerud, J. 1992: Naturlige klimavariasjoner (III). - Dynamisk forståelse av klimaendringene. Naturen 116, nr. 4, 157-164. Full text

Mangerud, J. 1993: Drivtømmer i Polhavet. Årsmelding 1993, Norges Almenvitenskapelige Forskningsråds Instrumenttjeneste, .20-21. Full text

Mangerud, J. 1993: Drivtømmer på Svalbard - skjuler en spennende historie. Svalbardposten nr. 50. Full text

Svendsen, J.I. og Mangerud, J. 1993: Fem grader skiller oss fra istiden. Illustrert Vitenskap 10, No. 1, 48-49. Full text

Svendsen, J.I. og Mangerud, J. 1994: Klimaet på Svalbard de siste 20 000 år - belyst ved geologiske funn. Naturen 118, 76-84. Full text

Valen, V., Larsen, E. og Mangerud, J. 1994: Utgravingene i Hamnsundhelleren fra første spadetak høsten 92 frem til høsten 93. Sogelaget for Hamnsund sokn. Årsskrift 1993, 32-38. Full text

Valen, V., Larsen, E. og Mangerud, J. 1994: Hamnsundhelleren - et unikt arkiv over klimaendringer gjennom siste istid. Side 456-461 i Larsen, S.U. og Sulebust, J. (redaktører): I balansepunktet. Sunnmørspostens Forlag. Ålesund. 574 sider. Full text

Bondevik, S. og Mangerud, J. 1996: Drivved i Arktis synte Nansen veg over Polhavet. Naturen 120, 194-202. Full text

Mangerud, J. 1996: Istiden i Skandinavia og på Svalbard - hvordan og hvorfor? Det Norske Videnskaps-Akademi, Årbok 1995, 152-155.

Valen, V., Mangerud, J., Larsen, E. og Hufthammer, A.K. 1996: Hamnsundhelleren: geologien og mennesket. Arkeo 2-1996, 3-7. Full text

Mangerud, J. 1997: Hans Holtedahl -Ègrand old manÈ i norsk geologi. Geonytt 2-97, 9-16. Full text

Mangerud, J. 1999: Dype sår i Russlands tundra. Kronikk i Bergens Tidende 7/8-99.

Mangerud, J. 2000: På jakt etter istidens morener, mammutter og mennesker i Nord-Russland. QED. Fakultetsavisa for Det matematisk-naturvit. fak. UiB. Årgang 7, 1, 11. Full text

Svendsen, J.I., Bondevik, S. and Mangerud, J. 2000: Flodbølge mot norskekysten. GEO nr. 3, 28-30. Full text

Mangerud, J., Astakhov, V., Jakobsson, M., Murray, A. and Svendsen, J.I. 2002: Verdens største innsjø er kartlagt. GEO 5, nr. 3, 28-32. Full text

Mangerud, J. 2002: Minneord om Hans Holtedahl. Årbok for Bergen Museum 2001, s. 49. Universitetet i Bergen. Full text.

Mangerud, J. 2003: Istider og jordas stilling i forhold til sola. Cicerone 2/2003, 16-18. Full tekst.

Mangerud, J. 2003: Minnetale over profesor Dr. philos. Hans Holtedahl. Det Norske Vitenskaps-Akademi Årbok 2001, 184-191.

Mangerud, J. 2003: Den indre farleia blir til. I O.J. Aarland (red): Den indre farleia med Lindås sjøsluser. Lindås kommune.

Mangerud, J. 2004: Siste istid - buldozer og nyskaper. I: Naturhistorisk veibok for Hordaland. Full text

Vorren, T. og Mangerud, J. 2006: Istider kommer og går. Side 478-531 i I.B. Ramberg, I. Bryhni og A. Nøttvedt: Landet vårt blir til – Norges geologi. Norsk Geologisk Forening, Trondheim.

Vorren, T., Mangerud, J., Blikra, L.H., Nesje, A. og Sveian, H. 2006: Norge av i dag trer fram. Side 532-555 i I.B. Ramberg, I. Bryhni og A. Nøttvedt: Landet vårt blir til – Norges geologi. Norsk Geologisk Forening, Trondheim.

Mangerud, J. 2006: Milankovitch´ istidsteori. Den astronomiske teori for klimavariasjoner. Side 311-328 i S. Ugelvik Larsen: Teori og metode i geografi. Fagbokforlaget, Bergen.

Mangerud, J. 2007: Pionér om istiden. GEO 10, no. 2. s. 8.

Mangerud, J. og Fossen, H. 2007: Den indre farleia – en sjelden naturgave til folket i Hordaland. Side 23-40 i A.B. Fossen: Leia langs norskekysten. Den indre farleia fra Bergen til Mongstad. Bodoni forlag.

Mangerud, J. og Landvik, J. Y. 2007: Breer i utakt. GEO nr. 6, 10 årgang, side 48-50.

Mangerud, J. 2008. Store regionale klimaforskjeller. Klima 5-08, side 18-19.

Mangerud, J. 2010: Fana har Norges første og beste naturarkiv fra varmetiden før siste istid. Fana Historielag, Årsskrift for 2009, side 5-11. ISBN 978-82-995485-3-3.

Mangerud, J. 2010: Dette mærkverdige fenomen. Kronikk. Bergens Tidende, 17. april 2010.

Mangerud, J. 2010: En sovende kjempe. Kronikk. Aftenposten, 28. april 2010.

Mangerud, J. og Svendsen, J. I. 2010: Hvor utsatt er Norge for vulkanske askenedfall og tsunamier? Kronikk. Bergens Tidende, 1.juli 2010.

Mangerud, J. 2010: Verdenshavene stiger ujevnt. Kronikk. Bergens Tidende, 22.oktober 2010.

Mangerud, J. 2011: Verdens første kart av et askenedfall. GEO 14, Nr. 1, side 44-45.

Mangerud, J. 2011: Historien om et tynt sandlag – og en askesky. GEO 14, Nr. 2, 28-33.

Mangerud, J. 2011: Der havet stiger mest.  Klima 2-2011, 16-17.

Svendsen, J.I., Lohne, Ø.S., og Mangerud, J. 2011: Istidsforskning i Uralfjellene – om ”uvanlige” breer og mammutjegere. Side 154-157 i ”Polaråret 2007-2008. Det norske bidraget”. Norges forskningsråd.

Mangerud, J. 2011: En bauta i norsk geologi. GEO 14, Nr. 6, 36-41.

Mangerud, J. 2012: Ullensaker er ikke som resten av Norge. Historiske glimt fra Ullensaker. Lokalhistorisk tidsskrift utgitt av Ullensaker Historielag. 7. Årgang, nr. 2, 3-7.

Mangerud, J. 2013: Hardangerfjorden var et mektig syn for 11 600 år siden. Kvinnheringen 27. mai 2013.

Mangerud, J. og Svendsen, J.I. 2013: En fjelltur – og løsningen på et istidsproblem. GEO 7, 2013, 18-22.

Vorren, T. og Mangerud, J. 2013: Istider kommer og går. Side 496-547 i I.B. Ramberg, I. Bryhni, A. Nøttvedt og K. Rangnes: Landet vårt blir til – Norges geologi. 2. Utgave. Norsk Geologisk Forening, Trondheim.

Vorren, T., Mangerud, J., Blikra, L.H., Nesje, A. og Sveian, H. 2013: Norge av i dag trer fram. Side 548-575 i I.B. Ramberg, I. Bryhni, A. Nøttvedt og K. Rangnes: Landet vårt blir til – Norges geologi. 2. Utgave. Norsk Geologisk Forening, Trondheim.

Mangerud, J. og Svendsen, J.I. 2017. Istiden slutter, dyr og mennesker kommer – nytt syn på Blomvågfunnet. Vestnytt 3. mars 2017, 14-15.

Mangerud, J. og Svendsen, J.I. 2017. For 10 000 år siden var det varmere på Svalbard enn det er i dag. http://forskning.no/klima-geofag/2017/08/10-000-ar-siden-var-det-seks-grader-varmere-pa-svalbard-enn-det-er-i-dag

Mangerud, J. 2017. Årstadvollen; dannet under istiden og sikkert brukt som badestrand for steinalder-unger. S. 24-26 i Alrekstad – Årstad. Byhistorie utfor stupet. Fløen vel 2017. ISBN 972-82-303-3645-8.

Mangerud, J., Halvorsen, L.S., Nashoug, O., Nystuen, J.P., Paus, Aa., Svendsen, J.I. 2017: Sjeldent funn av begravd torv ved Hemma i Ringsaker viser et gammelt skred og forteller om isavsmeltingen og de første planter som kom til Hedemarken. Side 142-143 i Dahl, R., Nashoug, O. og Nystuen, J.P. (red.) 2017: Mjøsområdet – Geologi og landskap. Hedmark geologiforening, Hamar. 276 s.

Mangerud, J., Svendsen, J.I. og Sørensen, R. 2018: Presis datering av istidens slutt på Østlandet. Geoforskning.no http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1865-presis-datering-av-istidens-slutt-pa-ostlandet

Mangerud, J., Hughes, A., Nystuen, J.P, og Svendsen, J.I. 2018: Fant bevis for kraftig jordskjelv på Østlandet. Geoforskning.no. http://geoforskning.no/nyheter/geofarer/1850-fant-bevis-for-kraftig-jordskjelv-pa-ostlandet

Mangerud, J., Hughes, A., Nystuen, J.P, og Svendsen, J.I. 2018: Fant bevis for kraftig jordskjelv. GEO 21, nr. 7, s. 46-47.

Fredén, O., Keiding, M., Olsen, L., Solberg, I.-L., Andersen, J., Svendsen, J.I., Haflidason, H., Mangerud, J. 2019: Kraftig jordskjelv rystet Østlandet. Geoforskning.no. https://www.geoforskning.no/nyheter/geofarer/2064-kraftig-jordskjelv-rystet-ostlandet

Mangerud, J. 2019: Fana kommer ut av istidens grep. Fanaposten 1.november 2019, 4-5.

Mangerud, J. 2019: Ut av istidens grep. Geoforskning.no

Mangerud, J. 2020. Forskere vet best om klimaendringene. Bergens Tidende. 20.02.2020, side 20.

Mangerud, J. og Svendsen, J.I. 2020. Det 80 år gamle «Blomvåg-mysteriet» er løst. GEO 23, nr. 1, s. 13-20. Full tekst