MAT111 Høst 2004

[ Kursleder | Kursbeskrivelse | Pensumliste | Forelesninger | Øvinger | Merknader og endringer | Eksamen]

Takk for i år, og God Jul!
Oppgavene og et losningsforslag finner du nederst paa siden.

Kursleder:

Forelesninger:

Øvinger:

Kursbeskrivelse:

  Emnet gir en innføring i matematisk analyse med hovedvekt på differensial- og integralregning. Emnet inneholder teori for reelle tall, grenser og kontinuitet, derivasjon og integrasjon, logaritme-, eksponensial- og trigonometriske funksjoner og deres omvendte funksjoner, Taylorutvikling med restledd, følger og rekker, differensialligninger.

Pensumliste:

 • Robert A. Adams (2003): Calculus, a complete course, 5th. edition, Addison-Wesley.
 • P. 1 - P. 6
  Kap. 1
  Kap. 2.1-2.10
  Kap. 3.1-3.6
  Kap. 4.1-4.5, 4.7-4.9
  Kap. 5
  Kap. 6.1-6.3, 6.5
  Kap. 7.1, 7.9
  Kap. 8.5
  Kap. 9.1-9.3
  Kap. 12.1-12.3
  Appendiks 1.
  Stoff som forutsetter bruk av MAPLE utgår fra pensum.

Eksamen:

  Skriftlig eksamen.
  Dato: 11. oktober (deleksamen) og 15. desember

  Tillatte hjelpemidler: lærebok, kalkulator (uten grafisk display).

  • Deleksamensoppgavene (ps, pdf)
  • Et uoffisielt løsningsforslag (ps, pdf)
  • Eksamensoppgavene (ps, pdf)
  • Et uoffisielt løsningsforslag (ps, pdf)

  Noen tidligere eksamenssett med løsningsforslag:

  • 1.DELEKSAMEN H02 - ps, pdf. Løsningsforslag: ps, pdf.
   2.DELEKSAMEN H02 - ps, pdf. Løsningsforslag: ps, pdf
  • EKSAMEN H02 - ps, pdf. Løsningsforslag: ps, pdf.
  • EKSAMEN V03 - ps, pdf. Løsningsforslag: ps, pdf.
  • DELEKSAMEN H03 - ps, pdf. Løsningsforslag: ps, pdf.
  • EKSAMEN H03 - ps, pdf. Løsningsforslag (inkluderer også kontinuasjonseksamen i M100): ps, pdf.
  • DELEKSAMEN V04 - ps, pdf. Løsningsforslag: ps, pdf.
  • EKSAMEN V04 - ps, pdf. Løsningsforslag (inkluderer også kontinuasjonseksamen i M100): ps, pdf.
  • Mer i studentportalens fillager.

Merknader og endringer

 • 041208: Eksamen i MAT111 blir fordelt på to lokaler:

  A-I: Betlehem, Vestre Muralm. 15/17
  J-Å/AA: Lesesalen, Realfagbygget

  Denne informasjonen finner du her.

 • 041208: Jeg vet FREMDELES ikke hvor dere skal ha eksamen. Dette er litt fortvilende, men vi får håpe at de ansvarlige finner ut av det FORT.
 • 041203: Avansert kalkulator med grafisk display er ikke tillatt på eksamen. Hvis du ikke allerede har gjort det, MÅ du skaffe deg en enkel kalkulator.
 • 041201: Da er vi ferdig med forelesningene. Det har vært riktig gøy å forelese for dere (håper dere har hatt det fint dere også). Til de av dere som hadde MNF140 i dag håper jeg alt gikk bra. Jeg gikk kun igjennom de første oppgavene for settet H02 i dag, og avsluttet tidlig. For de relevante oppgavene er løsningsforslaget helt ok. Lykke til med eksamensforberedelsene!
 • 041123: Det er satt opp ekstra-orakel. Den beste service fås på de minst populære tidene!
 • 041123: Løsningsforslaget til oppgave 1 høsten 1989 er svært misvisende, og tildels feil. Bruk med fornuft, og helst ikke i det hele tatt.
 • 041122: Nu er fagevalueringen åpnet.
 • 041118: Eksamensvaktene ber meg minne om at alle skal være ute i god tid ved eksamen. Se ellers instruks til kandidatene, og også de rådene som måtte komme i uke 49. I skrivende stund er det ikke klart HVOR eksamen vil bli avholdt, men du finner en liste over de forskjellige eksamenslokalene her.
Gamle merknader og endringer


[ Tilbake til toppen av siden | Matematisk institutts hovedside ]


Denne sidens adresse er: http://www.mi.uib.no/~dundas/MAT111/

Bjørn Ian Dundas
2004-12-15 11:47:45 UTC