Plan for uke 37, MAT111

Tema: Induksjon og Transcendente funksjoner

Noen deler av kapittel 3 er kjent fra før, eller forholdsvis lett tilgjengelig. Jeg fokuserer på forelesningene på det som erfaringsmessig byr på størst problemer, og overlater de greiere delene til selvstudium. Si fra om det var noe dere savnet.

Tema for kontakttimen


Bjørn Ian Dundas
2004-09-07 18:48:28 UTC