Plan for uke 39, MAT111

Tema: l'Hôpital's regel, integrasjon

Først en kort repetisjon av Taylorrekker. Derefter:

Tema for kontakttimen

Helge Dahle er vikar. Pass på å gi ham beskjed om hva dere vil skal skje i kontakttimen. Siden dette kanskje ikke virker, har jeg for én gangs skyld lekt student og bedt ham om å vurdere å gå gjennom 1.deleksamen H02.

Historisk note:

Riemann hadde fødselsdag sist fredag (17. september). Riemann kom med definisjonen av integralet i sin Habilitasjonsavhandling i 1854. Hans Habilitasjonsforelesning Über die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen (Om hypotesene som ligger til grunn for geometri) var enda mer banebrytende. Denne forelesningen står som en klassiker hvor han legger grunnlaget for krumme rom, tensor kalkyle mmm. Det sies at av de tilstedeværende var det kun Gauss som hadde mulighet til å fatte dybden i det som ble sagt.
Bjørn Ian Dundas
2004-09-16 11:54:04 UTC