Plan for uke 40, MAT111

Tema: Regning med integraler, fundamentalteoremet

Først en veldig kort oppsummering av Riemann summer Deler av kapittel 6.2 blir undervist i neste uke.

Tema for kontakttimen


Historisk note:

Integralet til sec(x)=1/cos(x) er mer enn en kuriositet. Dere vil senere merke at det er et integral dere kommer til å bruke temmelig ofte, og er således et "nøkkelintegral" (og er derfor med i alle lærebøker, på tross av at det vises med et smart triks). Faktisk vet vi hvem som første gang regnet ut dette integralet: sommeren 1668 fant Gregory svaret, og løste derved "a long standing problem in the construction of nautical tables".
Bjørn Ian Dundas
2004-09-27 16:38:37 UTC