Plan for uke 41, MAT111

Tema: Invers substitusjon og repetisjon

Det vi ikke rakk i kapittel 6.2 i forrige uke.

Derefter repetisjon og oppgaveregning. Det er viktig at alle møter forberedt til dette også. Å se meg rase gjennom oppgaver du ikke har sett på på forhånd har ingen hensikt. Derimot inviterer jeg alle som har sett på oppgavene til å være med på å fokusere gjennomgangen - slik at det dere virkelig lurer på får den plassen det fortjener...

Jeg tenker å gå igjennom deleksamen fredag 24. oktober 2003 (ps, pdf).

Hvis det blir tid til det kan vi også kikke på oppgave 2, 5, 7a, 8 og 9 i eksamen i M100 onsdag 18. juni 2003 (ps, pdf).

Tema for kontakttimen

En ekstremverdioppgave. La oss gjøre 4.5 nummer 24: hvor lang bjelke kan bæres rundt et hjørne?

Ekstra orakeltilbud

I uke 41 blir det ekstra orakeltilbud. Vi har litt problemer å finne egnede lokaler, og kommer tilbake med nøyaktig tid og sted så fort vi kan.

Helt tentativt er planen for orakeltilbudet som følger:

Tirsdag 5.10 - 13.15-16 - grupperom 5 - Realfagbygget
Torsdag 7.10 - 12.15-14 - grupperom 4 - Realfagbygget
Fredag 8.10 - 08.15-15 - grupperom 4 - Realfagbygget

men endringer er ikke utelukket.


Bjørn Ian Dundas
2004-09-29 16:46:53 UTC