Plan for uke 45, MAT111

Vi trenger en person til i referansegruppen. Jeg håper vi får valgt en i pausen på tirsdag.

Tema: Rekker

Rekker, og konvergens av rekker (11.3) Noen av lenkene kan lede deg til informasjon om hva du kan gjøre hvis rekkene dine har negative ledd. Dette er ikke pensum, og må derfor for enhver pris unngås.

Tema for kontakttimen

Forslag: Hvis det er tid og interesse for det, tenkte jeg at jeg kunne vise dere hvorfor skjæringssetningen er sann gitt at monotone begrensede følger konvergerer. Et eksempel på ekte matematiske resonnementer.
Bjørn Ian Dundas
2004-11-02 08:32:37 UTC