Plan for uke 46, MAT111

Tema: Rekker og polare koordinater

Se uke 45 for opplegg om rekker.

Polare koordinater (8.5)

four-leaved rose Polare koordinater er innimellom den fornuftige måten å angi punkter i planet. Dette blir også viktig når vi i neste uke skal begynne med komplekse tall. F.eks. er det helt avgjørende når vi skal løse ligninger som x42=-1. Det blir kanskje tid til en liten tyvtitt på komplekse tall?

Tema for kontakttimen

Akkurat som for forelesningene: forbered dere på disse oppgavene, ellers er det bortkastet tid.

Vi gjør oppgave 9.3 nummer 28: eksempel på integraltesten.

Induksjonsoppgave for delsummene i en rekke.

Blir det ledig tid tenker jeg å gjøre de oppgavene vi ennu ikke har sett på fra V00 (og som er innenfor pensum): 1, 4, 5a.

Historisk note:

Jacob Bernoulli sies å ha oppdaget polare koordinater i 1691.
Bjørn Ian Dundas
2004-11-09 18:02:43 UTC