Plan for uke 47, MAT111

Tema: Komplekse tall og funksjoner av flere variable.

Mesteparten av tiden vil bli tilbrakt sammen med de komplekse tall (appendix AI). Kanskje denne visualiseringen hjelper?

3-sphere Vi vil helt mot slutten få tid til å snakke litt om funksjoner av flere variable (12.1) Spesielt: konturlinjer (koter)

  1. alle kotene på én gang
  2. tilsvarer terrenget
  3. i "film" efter økende høyde over havet
  4. et annet eksempel på konturlinjer: sfæren
  5. Hva er dette?

Tema for kontakttimen

Hvilke rekketester til hvilken tid?

I tillegg snakket vi om quiz'en vi hadde i første time, og gjorde de komplekse talloppgavene som er i V98 og H00.


Historisk note:

For en fin oversikt over de komplekse talls historie, sjekk opp Wikipedias innlegg. Der finner du også mer stoff om komplekse tall.
Bjørn Ian Dundas
2004-11-17 12:20:12 UTC