Plan for uke 48, MAT111

Tema: Funksjoner av flere variable

Grensen i flere variable.
Kontinuitetsbegrepet er her litt mer overraskende (kanskje noen som syntes vi lavet mye støy rundt dette på begynnelsen av semesteret får se noe de ikke hadde gjettet kunne skje?)

partial derivation Partiell derivasjon er akkurat like lett som derivasjon: hold alle variablene bortsett fra én fast, og derivér!

Tema for kontakttimen

En induksjonsoppgave som ligner den på side 525 i boken er det blitt bedt om: her er en.
La a0=1/2, og la
an+1=an-anlnan
for n større eller lik 0.

Vis at følgen konvergerer (hint: vis at 0<an<1, og at følgen er voksende). Hva konvergerer følgen mot?

Vi fortsetter vår regning av gamle eksamensoppgaver V00 (og som er innenfor pensum).

Hadde du en fabelaktig matematikklærer i videregående?


Bjørn Ian Dundas
2004-11-22 16:22:26 UTC