MAT111 Høst 2005

[ Kursleder | Kursbeskrivelse | Pensumliste | Forelesninger | Øvinger | Merknader og endringer | Eksamen]

Kursleder:

Forelesninger:

Øvinger:

Kursbeskrivelse:

  Emnet gir en innføring i matematisk analyse med hovedvekt på differensial- og integralregning. Emnet inneholder teori for reelle tall, grenser og kontinuitet, derivasjon og integrasjon, logaritme-, eksponensial- og trigonometriske funksjoner og deres omvendte funksjoner, Taylorutvikling med restledd, følger og rekker, differensialligninger.

Pensumliste:

 • Robert A. Adams (2003): Calculus, a complete course, 5th. edition, Addison-Wesley.
 • P. 1 - P. 6
  Kap. 1
  Kap. 2.1-2.10
  Kap. 3.1-3.6
  Kap. 4.1-4.5, 4.7-4.9
  Kap. 5
  Kap. 6.1-6.3, 6.5
  Kap. 7.1, 7.9
  Kap. 8.5
  Kap. 9.1-9.3
  Kap. 12.1-12.3
  Appendiks 1.
  Stoff som forutsetter bruk av MAPLE utgår fra pensum.

Eksamen:

Da var siste forelesning ferdig, og eksamensperioden er i gang.

Følg med på denne siden for oppdateringer.

Jeg ønsker alle

Lykke Til!
og takk for denne gang.

Merknader og endringer

 • 060107: Sensuren ble ferdig på torsdag, og blir tilgjengelig for dere når den har vært igjennom administrasjonen.
 • 060103: godt nytt år. Den interne sensuren er nu ferdig, og det eneste som gjenstår er møte med ekstern sensor. Slik tingene ligger nu ser det ut som om de fleste av dere har vært riktig flinke til endelig eksamen.
 • 051219: Da var eksamen overstått. Håper det gikk bra, og at dere fikk vist hva dere kunne. Jeg vet det er noen som er utålmodige, så her har dere et totalt uoffisielt løsningsforslag. Det er skrevet før rundene i eksamenslokalene i dag morgest, og det har ikke blitt tid til korrekturlesning så jeg går ikke god for noe som helst!
 • 051213: Sjekk opp 'Mi Side' jevnlig. To viktige ting som der informeres om nu:
 • 051130: Eksamensstedene er nu fastsatt: se MNFs eksamensorientering.
 • 051129: Orakeltider:
  Dato Klokken Rom
  Fre 9 10:15-12 508
  Ons 14 10:15-12 508
  Tor 15 10:15-12 508/510
  Fre 16 12:15-16 Aud. A
Gamle merknader og endringer


[ Tilbake til toppen av siden | Matematisk institutts hovedside ]


Denne sidens adresse er: http://www.mi.uib.no/~dundas/111/

Bjørn Ian Dundas
2006-01-25 12:31:07 UTC