På denne siden lister jeg opp de trykkfeil jeg blir gjort oppmerksom på, og de ord jeg får spørsmål om pr. mail (husk MAT111 i subject heading).


Ord som noen har spurt meg om

Hvis du har et ord du lurer på (eller du finner en trykkfeil i Adams), send meg en mail (husk MAT111 i subject heading), så lister jeg opp svaret her og så slipper andre å lure.

Cusp= Køsp(?..;-) En spiss på grafen der de ensidige sekantene nærmer seg den samme linjen ("grafen snur 180 grader i punktet"). Definert side 100.
Reciprocal rule = regelen for aa derivere 1/f(x). Definert side 116.
The Intermediate value property = skjæringssetningen.
Removable discontinuity = hevbar diskontinuitet.
The Mean Value Theorem = MVT = sekantsetningen = middelverdisetningen.
The chain rule = kjerneregelen
to differentiate = å derivere
csc(x)=1/sin(x)
sec(x)=1/cos(x)
cot(x)=1/tan(x)
Merk: disse funksjonene er forskjellig fra de inverse funksjonene arcsin(x)=sin-1x osv.
Inflection point = vendepunkt.
Lysark = transparent = foil.
perpendicular = normal/vinkelrett, axes intersect at right angles=aksene skjærer normalt.
equilateral triangle = likesidet trekant (alle sider er like lange).
isosceles triangle=likebenet trekant (to sider er like lange).
ratio test = forholdstesten.

Se også engelsk-norsk og norsk-engelsk ordliste over mye brukte matematikktermer.


Trykkfeil i Adams

I alle bøker er det trykkfeil. Jeg lister under de som jeg blir gjort oppmerksom på


Bjørn Ian Dundas
2005-09-22 05:36:11 UTC