Gamle merknader og endringer

Da var siste forelesning ferdig, og eksamensperioden er i gang. Følg med på denne siden for oppdateringer, og eventuelt om det skulle være noen endringer.
Jeg ønsker alle
Lykke Til!
og takk for denne gang.
Bjørn Ian Dundas
2005-11-30 10:16:21 UTC