Oppgaver uke 33

Vi har dessverre hverken regneøvinger eller seminar i uke 33, men dere kan starte med disse oppgavene fra Adams på egenhånd (de er alle fra kapittelet "Preliminaries", hvilket forklarer hvorfor jeg lar dere streve med dem selv. Se også forkurset for videre oppgaver).

Dersom det er noen oppgaver som trenger ekstra diskusjon kan vi ta disse opp i uke 34.

Avsnitt Side Regn disse først og så disse.
P.1 11 20, 26 38
P.2 18 24 38, 48
P.3 25 8, 35, 41 13, 53
P.4 35 3, 6 12, 34
P.5 41 4, 9, 33 26
P.6 55 3, 17, 22, 43 4, 9, 24, 35, 52

Bjørn Ian Dundas
2005-08-08 12:13:03 UTC