Oppgaver uke 34

Husk at oppgavene fra forrige uke som du hadde vanskeligheter med, står på programmet også denne uken (derfor et litt lite oppgavesett).

Gruppeoppgavene skal gi egen erfaring og trening med stoffet som er gjennomgått. Noen synes det blir for lang tid fra stoffet er gjennomgått til det gis som gruppeoppgave. Om du har det slik kan du kikke på neste ukes oppgaver.

Om det er noen av oppgavene som du har vanskeligheter bør du gjøre noen flere oppgaver i kapittelet. De første oppgavene er ofte drill-oppgaver, og kan være lure å forsøke i slike tilfeller.

På seminaret vil vi forsøke å fokusere sterkere på metodene og det typiske ved oppgavene, snarere enn detaljene til den enkelte oppgave. Seminaret vil forsøke å ta opp temaer som har vært aktuelle i uken som gikk, og som vil bli nyttige ved løsning av oppgavene for uken som kommer.

Avsnitt Side Regn disse først og så disse.
P.1 11 39  
P.6 55   13, 15, 27, 35
1.2 70 22, 49, 50, 74 30
1.3 77 6, 32 7, 28

Seminar:

1.2 78, 1.3 34, 1.4 29, 1.5 17 og P.1 41
Bjørn Ian Dundas
2005-08-08 12:18:30 UTC