Oppgaver uke 35

Avsnitt Side Regn disse først og så disse
1.4 87 6, 17, 19 10, 15, 30, 32
1.5 94 19  
Ch. prob. 96 7 8
Delex. I H02   Oppg. 1-6, (ps, pdf)  

Seminar:

Delex. I H02 7 (ps, pdf), 2.2 13, 2.4 10, 2.6 7
Bjørn Ian Dundas
2005-08-08 12:42:18 UTC