Oppgaver uke 37

Denne uken får dere også noen oppgaver som ikke står i boken.

Avsnitt Side Regn disse først og så disse
2.6 139   6
2.7 145   7, 15
2.8 150 5 17
2.9 156 1 15
2.10 162 12 24
3.1 181 12, 28 21
3.3 195 13, 17, 24 57
4.1 238 18 29
ikke i bok     1 (under)
  1. La T(t ) være temperaturen til et legeme ved tid t, og la A være den konstante temperaturen til omgivelsene. Anta at Newtons avkjølingslov gjelder:
    T ' (t )=-k(T(t )-A),
    der k er en positiv konstant. Vis at temperaturen da er gitt ved
    T(t )=A+(T0-A)e-kt,
    der T0 er temperaturen til legemet ved tid t=0.
  2. Finn en formel for den n-te deriverte til f (x)=x eax (a er en konstant).

Seminar:

3.5 16, 3.6 2, eksamenV02 oppg. 3 a-d og oppgave 2 (over)
Bjørn Ian Dundas
2005-08-31 14:56:30 UTC