Oppgaver uke 38

Avsnitt Side Regn disse først og så disse
3.3 195 61  
3.4 203 3, 5, 23 11
3.5 212 3, 31, 45, 55 7, 47
3.6 218 5 7
4.2 246 14 30
4.3 251 34  
4.4 261 1, 33 40
4.5 269 17, 19 21

Seminar:

4.5 9,  4.7 15  og  4.8 13,  4.9 2,  Chapter review 17 (side 300),


Hint: Dersom noen oppgaver faller vanskelig kan man vurdere å gjøre noen av de første oppgavene i det samme kapitlet. Disse har ofte mer rutinepreg, og kan være en god innledning til emner man finner vanskelige. Dersom alt går greit er det beste å regne noen av de siste oppgavene, for så å bevege seg over i oppgavene under "chapter review".


Bjørn Ian Dundas
2005-08-31 15:03:27 UTC