Oppgaver uke 39

Avsnitt Side Regn disse først og så disse
4.7 284 17 27
4.8 292 5, 15, 16, 19 8, 27, 29
4.9 298 4, 5, 19, 21 13
Chall. prob. 301   2
ikke i bok   eksamenH00 oppg. 6 eksamenH00 oppg. 1 a,b,c

Seminar:

  5.1 41,  5.2 8,   5.3 3,  5.5 40,   5.6 39  og  5.7 14


Mange oppgaver neste uke. Pass på at du ikke er på efterskudd.


Bjørn Ian Dundas
2005-09-19 06:28:08 UTC