Oppgaver uke 40

Avsnitt Side Regn disse først og så disse
5.1 307 10, 20, 37, 40 26
5.2 314 3  
5.3 320 7 10, 17 (bruker ikke kont.)
5.4 327 7, 24, 29 36
5.5 333 16, 33, 36 18, 41
5.6 341 2, 6, 14, 41 8, 9, 49, 50, 51
5.7 346 13 24

Seminar:

6.1 19, 31,  6.2 30, 39,  eksamen V00, 4 a og c.


Mange oppgaver denne uken. Det er mye ferdighetstrening forbundet med integraler.


Bjørn Ian Dundas
2005-09-19 06:30:49 UTC