Oppgaver uke 41

Avsnitt Side Regn disse først og så disse
6.1 355 4, 5 8, 18
6.2 363 1  
6.3 372 4, 5, 22 27
Ch. rev. kap. 6 404 3, 11, 15, 17, 23, 31, 41, 61 7, 59, 73

"Seminar":

(selve seminaret er avlyst til fordel for orakel, så disse oppgavene er ment som eksamensforberedende arbeid).
Ch. rev. kap. 6 13, 79,   deleksamen H03.


Bjørn Ian Dundas
2005-10-11 05:52:44 UTC