Oppgaver uke 43

Avsnitt Side Regn disse først og så disse
6.3 372 9, 20 11
6.5 384 17 6, 11, 31
Ch. rev. kap. 6 404 3, 11, 15, 17, 23 13, 73
7.1 416 7 9
Ch. rev. kap. 7 473   2

Seminar:

7.9 1, 22,  9.1 5, 31,   H01 oppg. 2
Bjørn Ian Dundas
2005-10-25 07:50:53 UTC