Oppgaver uke 44

Avsnitt Side Regn disse først og så disse
7.9 472 6, 8, 15, 16 23
9.1 526 1, 12, 14, 24, 30, 36 17
Ch. rev. kap. 6 404 31, 37 61

Seminar:

9.2 13,  9.3 3, 5, V02 oppg. 6 (prøv her om du har problemer med nedlastingen)


Bjørn Ian Dundas
2005-11-01 06:52:52 UTC