Oppgaver uke 46

Avsnitt Side Regn disse først og så disse
8.5 511 3, 4, 8, 13 24
Rev. ex. ch. 9 589 2, 5, 7, 12, 13, 15 16
Eks. oppg.   V98, 1a-d, 2a, 4, 5 (prøv her om du har problemer med nedlastingen)  

Seminar:

Appendix 1 9, 20, 53,  V98, 3a,  H98 1 (prøv her om du har problemer med nedlastingen)   12.1 24


Vær svært forsikitig i din omgang med løsningsforslag og faciter. Det er INGEN garanti knyttet til disse, og mange burde ikke vært offentlig tilgjengelige.


Bjørn Ian Dundas
2005-11-09 09:43:49 UTC