Plan for uke 33, MAT111

Velkommen

Tema: Grenser; kap. 1.1-1.5

Du kan kikke på http://archives.math.utk.edu/visual.calculus/1/ for en grei online presentasjon (jeg går ikke god for alt som står på disse sidene, men jevnt over er kvaliteten meget høy).

Historisk note:

Newton la grunnlaget for differensial og integralregning, rundt 1670: noen år før Leibniz kom med sin uavhengige oppdagelse. Grensebegrepet forble imidlertid et uformelt begrep til langt inn i det 19. åhundre da bl.a. Weierstrass sto for en betydelig opprydding av unøyaktigheter. Frem til da hadde mye av fremskrittene basert seg på intuisjon og kompetent gjetning (og selvsagt hadde man innimellom gjettet feil).

Det var Archimedes som først beregnet arealet under parabelen.


Bjørn Ian Dundas
2005-08-16 11:53:08 UTC