Plan for uke 37, MAT111

Tema: Transcendente funksjoner (kap 3), kurvedrøfting (4.2-4.4) og ekstremverdiproblemer (4.5).

Noen deler av kapittel 3 er kjent fra før, eller forholdsvis lett tilgjengelig. Jeg fokuserer på forelesningene på det som erfaringsmessig byr på størst problemer, og overlater de greiere delene til selvstudium. Si fra om det var noe dere savnet.

Tema for kontakttimen

Det gikk lovlig fort i svingene sist onsdag (sorry), så jeg er overrasket om jeg ikke får en del spørsmål. Kom med dem så fort som mulig!

Innspill (kom inn i gaar kveld): matematisk induksjon, max/min.


Bjørn Ian Dundas
2005-09-14 05:32:28 UTC