Plan for uke 38, MAT111

Tema: lineær tilnærming og Taylorpolynomet. L'Hôpital's regel

Tema for kontakttimen

Vi velger fra følgende liste.

Historisk note:

Taylor (1685-1731) var ikke den eneste som oppdaget det vi nu kaller Taylorpolynomene. Gregory, Newton, Leibniz, Johann Bernoulli og de Moivre skal alle ha kjent til varianter. Taylor redegjør selv for idéen første gang i et brev i 1712. Taylor sies også å være opphavsmannen til delvis integrasjon.

L'Hôpital skrev den første kalkulusboken Analyse des infiniment petits pour l'intelligence des lignes courbes, og i denne boken finner man også regelen som i dag bærer hans navn (på tross av at resultatet kan tilskrives l'Hôpitals lærer Johann Bernoulli).


Bjørn Ian Dundas
2005-09-22 09:39:59 UTC