Plan for uke 39, MAT111

Tema: Integrasjon. Regning med integraler og fundamentalteoremet

Først en kort repetisjon av Taylorrekker. Derefter:

Tema for kontakttimen

Jeg må fullføre induksjonseksemplet: tårnet i Hanoi (med 64 skiver) vil kunne fullføres med 264-1 trekk (dvs. omlag 1.8*1019 trekk, så munkene klarer å flytte én skive i sekundet vil det bare ta litt i underkant av 585 milliarder år!).

I tillegg velger vi fra følgende liste.


Historisk note:

Riemann hadde fødselsdag sist lørdag (17. september). Riemann kom med definisjonen av integralet i sin Habilitasjonsavhandling i 1854. Hans Habilitasjonsforelesning Über die Hypothesen welche der Geometrie zu Grunde liegen (Om hypotesene som ligger til grunn for geometri) var enda mer banebrytende. Denne forelesningen står som en klassiker hvor han legger grunnlaget for krumme rom, tensor kalkyle mmm. Det sies at av de tilstedeværende var det kun Gauss som hadde mulighet til å fatte dybden i det som ble sagt.
Bjørn Ian Dundas
2005-09-27 11:22:37 UTC