Plan for uke 44, MAT111

Tema: Rekker

Rekker, og konvergens av rekker (9.2 og 9.3) Noen av lenkene kan lede deg til informasjon om hva du kan gjøre hvis rekkene dine har negative ledd. Dette er ikke pensum, og må derfor for enhver pris unngås.

Tema for kontakttimen

Forslag:
Bjørn Ian Dundas
2005-11-07 12:49:39 UTC