Plan for uke 45, MAT111

Tema: Rekker og polare koordinater

Se uke 44 for opplegg om rekker.

Polare koordinater (8.5)

four-leaved rose Polare koordinater er innimellom den fornuftige måten å angi punkter i planet. Dette blir også viktig når vi i neste uke skal begynne med komplekse tall. F.eks. er det helt avgjørende når vi skal løse ligninger som x42=-1. Det blir kanskje tid til en liten tyvtitt på komplekse tall?

Tema for kontakttimen

Historisk note:

Jacob Bernoulli sies å ha oppdaget polare koordinater i 1691.
Bjørn Ian Dundas
2005-11-09 06:59:28 UTC