Plan for uke 47, MAT111

Tema: Funksjoner av flere variable

partial derivationGrensen i flere variable.
Kontinuitetsbegrepet er her litt mer overraskende (kanskje noen som syntes vi lavet mye støy rundt dette på begynnelsen av semesteret får se noe de ikke hadde gjettet kunne skje?)

Partiell derivasjon er akkurat like lett som derivasjon: hold alle variablene bortsett fra én fast, og derivér!

Tangentplan og normaler.

Tema for kontakttimen


Bjørn Ian Dundas
2005-11-22 14:22:36 UTC