smil

Referansegruppe i MAT111 H04


De som sitter i referansegruppen fungerer som ekstra bindeledd mellom studentene og faglærer. De skal ideelt representere bredden i klassen, og alle kan komme til dem om det er ting som det kan være grunn til å kommentere (ris og ros). Det forhindrer ikke at alle og enhver kan komme rett til foreleseren, men referansegruppen har et særlig ansvar for å fange opp ting som kan gjøre undervisningssituasjonen (enda) bedre. Referansegruppen møtes omlag én gang i måneden.

Gruppen består av

Ragnhild S. Hansen

Ragnhild.S.Hansen alfakrøll student.uib.no

Linda Lien Knarvik

jfklinda alfakrøll frisurf.no

Peter Knutsen

pjoto alfakrøll hotmail.com

Første møte var torsdag 8. september klokken 16:15.
Andre møte var onsdag 12. oktober klokken 10:15.
Foreslått tredje møte: onsdag 16. november klokken 10:15.

For å beskytte medlemmene mot for mye spam er ikke adressene klikkbare: når du skal sende dem en mail, ta og kopier adressen til en av dem over i ditt mailsystem (og bytt ut "alfakrøll" med "@").


Bjørn Ian Dundas
2005-10-21 11:57:27 UTC