Dersom du av en eller annen grunn er misfornøyd med læreboken eller føler behov for en annen vinkling finnes der masser av alternativer. Ingen er perfekte (da ville vi selvsagt ha brukt den), men alle har noen fordeler og noen ulemper i forhold til Adams. Deler av teksten under er stjålet fra Tom Lindstrøm og tilrettelagt for Bergen.

Bjørn Ian Dundas
2005-07-15 06:15:57 UTC