Hva og når i MAT221

Merk at forelesningene starter i kapittel 10. Det meste av det som kommer før er enten kjent, eller lett å tilegne seg efterhvert som vi får bruk for det. Jeg anbefaler alle å lese dette stoffet så fort som mulig.

For å legge opp til best læring er det helt avgjørende at alle møter forberedt til forelesningene. Selv om du skulle ha hull tidligere i pensum du kikke på temaet for denne uken i boken før du kommer på forelesning! Hva som skal foregå finner du på fremdriftsplanen, og efterhvert også mer detaljert på denne siden.


Bjørn Ian Dundas
2006-11-16 06:27:41 UTC