MAT221 Høst 2006

[ Kursleder | Kursbeskrivelse | Pensumliste | Forelesninger | Øvinger | Merknader og endringer | Eksamen]

Kursleder:

Forelesninger:

Øvinger:

Kursbeskrivelse:

Emnet gir ei innføring i kombinatoriske strukturar på endelege mengder. Det inneheld blant anna teljeproblem, med bruk innan rekursjonsformlar, binomialkoeffisientar og genererande funksjonar. Det inneheld også teori for grafar og liknande.

Pensumliste:

 • Lærebok: Biggs, Norman L. Discrete mathematics. Second edition. Oxford Science Publications.
 • Pensum:
  • Kapittel 1-19, 25-26.
  • Øvingsoppgavene.

Eksamen:

Se fast eksamensplan for skriftlige emner - Høsten 2006 for offisiell beskjed. Derfra hentet jeg
  Skriftlig eksamen.
  Dato: 4. desember kl. 09:00-14:00

  Tillatte hjelpemidler: "Enkel kalkulator" fra liste.

Gamle eksamensopgaver

 • 061227: For de uheldige som har bruk for det, blir det ny eksamen i MAT221 allerede i februar. Sjekk den offisielle siden for nøyaktig informasjon.

  Gamle merknader og endringer


 • [ Tilbake til toppen av siden | Matematisk institutts hovedside ]


  Denne sidens adresse er: http://www.mi.uib.no/~dundas/MAT221/

  Bjørn Ian Dundas
  2007-02-01 06:19:39 UTC