MAT225 Høst 2008

[ Kursleder | Forelesninger | Merknader og endringer ]

Kursleder:

Forelesninger:

    Avtales på informasjons og avtalemøtet auditorium π i Johs. Bruns gt. 12 på begynnelsen av semesteret. Tid angis når det er klart.

Pensumliste:

  • Lærebok:
    Stillwell, John Elements of number theory. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2003. xii+254 pp. ISBN: 0-387-95587-9

  • The information regarding exercises, plans and so on are now channeled through emails to the registered participants. The exam is scheduled for December 9th, 2009.
  • 080811:ORIENTERINGS- OG AVTALEMØTE: mandag 18.august kl.1015 Aud.pi, Carl L. Godskes hus.
  • 080612: Velkommen til MAT225 Tallteori. Tid og sted for forelesningene er ikke klart, men vi avtaler nærmere på informasjons og avtalemøtet ved matematisk institutt på begynnelsen av semesteret. Dersom du ikke har anledning til å være tilstede på møtet må du snakke med meg, slik at vi ikke legger undervisningen til et tidspunkt som blir umulig for deg..

Gamle merknader og endringer


[ Tilbake til toppen av siden | Matematisk institutts hovedside ]


Denne sidens adresse er: http://www.mi.uib.no/~dundas/MAT225/

Bjørn Ian Dundas
Last modified: Thu Sep 25 16:01:14 CEST 2008