Andre bøker jeg så på før kursstart

Listen under er kun et lite utvalg som fremdeles lå på pulten min et par uker efter at beslutningen var tatt (enten fordi jeg hadde et privat eksemplar, eller fordi boken så spesielt interessant ut - de fleste som lignet på læreboken jeg valgte var naturlig nok levert tilbake til biblioteket). De fleste som fremdeles lå igjen var altfor avanserte, men likevel god lesning for videre studier.

Et søk på nettet vil gi et uttall andre bøker om emnet.

  • Brukt tidligere: Niven, Ivan; Zuckerman, Herbert S.; Montgomery, Hugh L. An introduction to the theory of numbers. Fifth edition. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1991. xiv+529 pp. ISBN: 0-471-62546-9
  • Fröhlich, A.; Taylor, M. J. Algebraic number theory. Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 27. Cambridge University Press, Cambridge, 1993. xiv+355 pp. ISBN: 0-521-43834-9
  • Fine, Benjamin; Rosenberger, Gerhard Number theory. An introduction via the distribution of primes. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2007. xvi+342 pp. ISBN: 978-0-8176-4472-7; 0-8176-4472-5
  • Algebraic number theory. Proceedings of an instructional conference organized by the London Mathematical Society (a NATO Advanced Study Institute) with the support of the Inter national Mathematical Union. Edited by J. W. S. Cassels and A. Fröhlich Academic Press, London; Thompson Book Co., Inc., Washington, D.C. 1967 xviii+366 pp.
  • Serre, Jean-Pierre Groupes algébriques et corps de classes. Publications de l'institut de mathématique de l'université de Nancago, VII. Hermann, Paris 1959 202 pp.
    Bjørn Ian Dundas
    2006-09-21 11:50:02 UTC