MAT242 Topologi

Kursleder:


Forelesninger:

Første gang Tirsdag 17. august.

Tirsdag 16.15-18.00, rom 508
Onsdag 14.15-16.00, rom 534 (oppgaver vil normalt gjennomgås i siste time)


 • Læreboken er James R. Munkres Topology.
 • Liten ordliste for de første kaptilene.
 • Fremdriftsplan
 • Pensum


  Oppgaver

  Denne listen er ikke endelig. Oppgavene langt frem i tid vil sikkert bli rokkert om litt.

  Ukenummer Oppgavenummer
  35 13: 1, 3, 4, 8+ lemma 13.4
  36
  16: 1, 4, 9, 10; 17: 2, 3
  37 17: 5, 6, 9, 13 og theorem 17.11
  18: 1, 3, 4, 5, 8, 10
   
  38 19: 1, 2, 3;   20: 3, 8;   21: 1, 2, 6, 8, 10
  frivillig 18: 13 og 20: 2
   
  39 18: 2;   19: 8;   21: 3, 7   22: 2, 4
  the exercises about topological groups are voluntary
   
  40  
  41 23: 4, 11;   24: 1, 2, 7, 8, 10;
    25: 1, 3, 5, 8
   
  42   26: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12; 27: 2, 4
  43 29: 1, 3, 8, 10;   30: 2, 4, 11;
  voluntary: 29: 9; 32: 8
   
  44   31: 1, 6, 7;   32: 1, 3
  45    See message posted 041021.
  46 51: 3;   52: 2, 5, 6
  47      53: 1, 3, 4, 6;   54: 3, 4
  48 55: 2;   57: 2, 3, 4;   58: 3, 5
  49   58: 9;   59: 1, 3;   60: 1, 2, 3, 4, 5
  Tallene i grønt henviser til seksjonsnummer i Munkres.


  Noen Lenker

 • Merknader og endringer

  • 041118: The date for the exam is fixed at December 14th
  • 041118: If you want a toy exam, contact me as soon as possible.
  • 041021: The following exercises are voluntary hand-in exercises. I urge all of you to do as many as you can. This is a great opportunity to get a jour and systematize your knowledge, and the last offer of this sort I have planned.

   Each group (which should have at least three members) can hand in one set of solutions, and I will copy up my response for as many as there are members of the group. The deadline is

   Thuesday November 2.

   The exercises are as follows: on

   page 228

   consider only the properties

   (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (17)

   Do exercise 2, 3, 4, 5, 6 and 1d-k wrt. these properties.

   (this is approximately half of all the combinations possible. Skip the question about whether Rω is normal in the box topology unless you are really ambitious. If you solve it, you may publish it)

  • 040816: Velkommen til MAT242.

   Da har vi fastsatt forelesningstidene, og jeg håper de passer alle, også de som ikke eventuelt ikke kunne komme til avtalemøtet i dag.  Bjørn Ian Dundas
  2006-06-20 11:21:50 UTC