MAT243 Vår 2008

[ Kursleder | Kursbeskrivelse | Pensumliste | Forelesninger | Øvinger | Merknader og endringer | Eksamen]

Klein's flaske

Kursleder:

Forelesninger:

  New schedule:
  Monday 08:15-10:00, room 534
  Tuesday 10:15-12:00, room 534 (usually exercises)
  Thursday 09:15-10:00, room 534
Fremdriftsplan for forelesningene. Planen er ikke endelig, og vil bli bearbeidet i løpet av semesteret.

Øvinger:

Se Fremdriftsplan for forelesningene.

Kursbeskrivelse:

Se den uformelle introduksjonen til kurset.

Pensumliste:

Eksamen:

Eksamen: 13/6
Mappeevaluering (20 %) og avsluttande munnleg eksamen (80%)

 • 080116 Since there are English speaking participants, I will from now on try to have all information in English. However I will not start to translate the material on these pages (you all know some Norwegian!), unless asked to.
 • 080116 De opprinnelig oppsatte tidene (som var Mandag 12:15-14:00 rom 534, Tirsdag 11:15-12:00 rom 534 og Onsdag 14:15-16:00 aud π) er ikke lenger gyldige. Se hjemmesiden for nye tider.
 • 080103: Velkommen til MAT243. Jeg vet at det er noen av dere som har problemer med de fastsatte tidene.

Gamle merknader og endringer


[ Tilbake til toppen av siden | Matematisk institutts hovedside ]


Denne sidens adresse er: http://www.math.uib.no/~dundas/MAT243/08/

Bjørn Ian Dundas
2006-09-22 07:45:33 UTC