MAT243 Vår 2007

[ Kursleder | Kursbeskrivelse | Pensumliste | Forelesninger | Øvinger | Merknader og endringer | Eksamen]

Klein's flaske

Kursleder:

Forelesninger:

Første forelesning:
onsdag 17/1 kl. 10:15 rom 534.
Tidene er nu fastsatt til:
Onsdag  10:15-12:00 rom 534
Torsdag 10:15-12:00 rom 534.
Fremdriftsplan for forelesningene. Planen er ikke endelig, og vil bli bearbeidet i løpet av semesteret.

Øvinger:

Se Fremdriftsplan for forelesningene.

Kursbeskrivelse:

Se den uformelle introduksjonen til kurset.

Pensumliste:

Eksamen:

Eksamen: 13/6
Mappeevaluering (20 %) og avsluttande munnleg eksamen (80%)

  • 070504: (fra bulk mail)Om eksamen: På eksamensdagen (13/6, 2007) vil dere bli bedt om å presentere et 10-15 minutters innlegg (IKKE mer!) om et emne som dere trekker fra en liste. Listen blir tilgjengelig senest to uker før eksamen, og dere bør forberede et foredrag om alle emnene (om du ikke trekker et gitt emne vil sannsynligvis eksaminasjonen inneholde spørsmål hvor du får bruk for dine forberedelser). Derefter er det vanlig eksaminasjon med spørsmål spredt fra rundt om hele pensum.

    Både teori og praktikk (i form av eksempler) vil bli efterspurt. Ofte ser jeg at man har glemt de fundamentale eksemplene: sørg for å score full pott på det enkle (på den ene siden blir noen garantert spurt om å gi et glatt atlas på RP^n!, mens på den annen blir noen garantert spurt om transversalitet - for å nevne to tilfeldige eksempler)

    Om tider: Dersom dere har spesielle ønsker (f.eks. "jeg liker best å bli eksaminert før lunch") si ifra. Så laver jeg en liste over tider som jeg sender ut til dere. Hvis du finner ut at du likevel ikke kan ta eksamen er jeg glad for å få vite det slik at de som går opp kan få best mulig forhold.

    Om neste møte: Onsdag 16/5 kl. 10:15 Enten oppgaver som er annonsert, svar på spørsmål eller oversikt over de viktigste delene av pensum.

    Lekeeksamen: er ikke obligatorisk, men svært å anbefale. I hvert fall for de som er litt nervøs for eksamen og/eller ikke har hatt meg som eksaminator i muntlig eksamen før. Vi avtaler tider enten 16/5 eller per mail.

Gamle merknader og endringer


[ Tilbake til toppen av siden | Matematisk institutts hovedside ]


Denne sidens adresse er: http://www.mi.uib.no/~dundas/MAT243/

Bjørn Ian Dundas
2006-09-22 07:45:33 UTC