Foreløpig Fremdriftsplan og pensumliste for MAT243. Vår 2007

UkeDatoKapittel/temaDeltestOppgaver
315.1.-19.1. Intro./Top.   
4 22.1.-26.1. 2/3/Top. kap 10: 1.7, 1.9, 1.11, 2.2, 2.3, 2.6
5 29.1-2.2. 3/Top.   kap 3: 2.7, 2.10, 2.11, kap 10: 3.4, 5.3, 5.4, 5.5, 6.4
6 5.2.-9.2. 3/4/Top.   kap 3: 3.7, 4.4, 4.12, 4.19, 4.20, kap 10: 6.5, 7.5, 7.9, 8.2, 9.2
7 12.2-16.2. 4 1-3 og Top. kap 3: 5.4, 5.6, 5.11, 5.14, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.13, 6.16, 6.17
8 19.2-23.2. 6   rest fra forrige uke + mapper
9 26.2.-2.3. 6   kap. 6: 2.3, 3.3, 4.4, 4.7, 4.15, 6.16, 4.19, 4.23
10 5.3.-9.3. 5   kap. 6: 5.2, 5.3, 5.6, 5.7
11 12.3.-16.3. 5/7   kap. 5: 2.3, 2.4, 4.4, 4.5, 5.8, 5.9, 5.13, 5.16, 5.17, kap. 6: 4.12, 4.24,
12 19.3.-23.3. 7/8   Ingen oppgaver denne uken
13 25.3-30.3. 8 3-6 kap. 7: 2.5, 2.6, kap. 8: 1.11, 1.12, 2.6, 2.7, 2.8, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 4.4, 4.5
14 2.1.-6.4. Påskeferie.    
15 9.4.-13.4. 8   mapper + kap. 8: 4.6, 4.7, 4.8, 6.6, 6.11, 7.6
16 16.4.-20.4. 9   rest fra forrige uke
17 23.4.-27.4. 9   Kap. 9: 1.4, 1.19, 2.4, 2.5
18 30.4.-4.5. 9/repetisjon   Kap. 9: 3.3, 4.5, 5.3, 5.9, 5.10, 6.3, 6.8, 6.9
19 7.5.-11.5. Ingen forelesning   Møtes neste gang onsdag 16/5 kl. 10:15 (siste mappe inn)
Oppgavenumrene henviser til den stabile versjonen (2002) av Differential topology.

Pensum

Kapittel 3-10 i Differential topology.

Eksamen

Muntlig (80%), mappeevaluering (20%).


Bjørn Ian Dundas
2006-11-18 10:49:22 UTC