UiB : MatNat : Matematikk


Mastergradskatalog, ren matematikk


Gruppen for ren matematikk tilbyr et bredt spekter av masteroppgaver.

Her er en oversikt over temaer som tilbys, og hvilke faglærere som veileder slike oppgaver. Detaljnivået på forslagene varierer, men det er meningen å gi en pekepinn på mulige retninger. Det er i alle tilfelle slik at de beste oppgavene formes i samarbeid mellom student og veileder. Som student oppfordres du til å ta kontakt direkte med faglærerne på deres kontor for å få høre mer om oppgavene.


2007-03-09 12:30:52 UTC