Sfærespekteret

BID, KoMiN, november 2006


Takk for å få lov til å snakke ved KoMiN!

Og til og med få snakke om sfærespekterets vidunderlige nye verden.

" O wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beautious mankind is!
O brave new world, That has such people in't!
"

Miranda in The Tempest.
W. Shakespeare

1. Utvidelser av tallsystém
2. Negative tall
3. Litt om sauer
4. Et handelsunderskudd
5. Ut i rommet
6. Klumpen Ulla og Henriette bor i inneholder et Möbiusbånd
7. Negative mengder
8. Sfære spekteret
9. Vidunderlige Nye Verden


Bjørn Ian Dundas
2006-10-31 14:40:56 UTC