Gerhard Berge


Stilling:

Professor emeritus, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen.

Addresse:

Matematisk institutt
J. Bruns gt 12, N-5008 Bergen, Norway.

Telef:

(+47) 55 58 48 55

Fax:

(+47) 55 58 96 72

Email:

gerhard.berge@mi.uib.no  eller nmagb@uib.no

Diverse Lenker I

Diverse L ENKER II (Nordhaug)

TILSETTE

Forsking, (research ):

Magnetohydrodynamikk, kontrollert fusion,

       (MHD; Controlled fusion) fusionlinks.html Fusion: Introduction

         ROM-PLASMAYSIKK (Space plasmaphysics, reconnection),

Matematisk økonomi (Mathematical economics).

         HOMEPAGE of Mathematical economics

         Framlegg til interfakultært studieprogram

        Seminar 1999: KLIKK HER
          År 2000: Discussion paper

          År 2001: Discussion paper

 

Førelesingar:

          Lectures autumn 2003 (MAT233)

           og MAT235 (M216):                              MAT233-H2003

          Førelesingar vår 2004 i MAT251: 

          og MAT235 (M216):                                MAT251

          MAT235 (M216)                                      Fasit til oppgåver

         Lectures autumn 2002:                             M214-H2002
        Haust (Lectures autumn) 1999:                 Førelesingar M214, M216:(klikk her!)

          Haust (Lectures autumn) 2000:                 Heimeside1 for M001

          Vår  (Lectures Spring)    2001:                 Heimeside2 for M001

           Vår  (Lectures Spring)    2002:                 Heimeside3 for M001

                                                                          Oppgåver M001, hausten 2000:(klikk her!)

          Dokumenta nedunder ligg utlagde som PDF-filer:

   Obligatoriske øvingar:

               Obligatorisk øving I m/fasit

           Obligatorisk øving II m/fasit

   Skolerekningar:

              Skolerkning I Skolerkning I m/fasit

           Skolerkning II Skolerkning II m/fasit

           Skolerkning III Skolerkning III m/fasit

           Skolerkning IV Skolerkning IV m/fasit

           Eksamensoppgåver: Fasit til nokre eksamensoppgåver

 

Studieplan for matematisk institutt:

          Studieplan postscript(studpln.ps)

          Studieplan word (studpln.doc)

          Studieplan PDF-dokument (studpln99.pdf)

 


Sist oppdatert: 15. august 2003.