English

Kristian B. Dysthe

Stilling: Professor
Forskningsområder: Anvendt matematikk; Hydrodynamikk
Addresse: Matematisk Institutt, Universitetet i Bergen
Johannes Bruns gt. 12
N-5008 Bergen, Norway
Telefon: (+47) 55 58 48 57
Faks: (+47) 55 58 96 72
Email: Kristian.Dysthe@mi.uib.no


Forskningsinteresser

Utvalgte publikasjoner

Undervisning

Styre- og komitearbeid

Cand. Scient. studenter

Linker

Dr. Scient. studenter

Min private side

[Matematisk Institutt]


Sist endret: Juni 1999