CARBOSCHOOLS Norge

Hjem

Aktiviteter

  Data (KOMMER)

  Diverse

Deltakere

Undervisningsmateriale

Presseklipp

Lenker

Kontakt oss

CARBOSCHOOLS hjemmeside 

Aktiviteter

Aktiviteten i prosjektet kan deles i pågående og planlagte prosjekter.

Pågående aktivitet er knyttet til en-dagstokt til fjordene rundt Bergen, der elevene undersøker fysiske, kjemiske og biologiske parametre i fjorden og gjør sammenligner mellom ulike steder og årstider. For eksempel hvordan varierer temperaturen i Korsfjorden (mellom Stord og Austevoll) nedover i dypet og fra sesong til sesong, og hva er grunnen til de observerte variasjonene. Er Korsfjorden et område der karbondioksid (CO2) blir tatt opp fra lufta eller et område der fjordvannet avgir CO2 til lufta?

 Planlagte aktiviteter er i form av ulike eksperimenter

1)      Bruk et laboratorie-oppsett som viser hvordan temperatur påvirker havets opptak av karbondioksid, og hvordan havets opptak av karbondioksid påvirker surhetsgraden av vannet.

2)      Følg et forskningstokt gjennom faser med planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Foredrag/diskusjon før og etter toktet, blogg/e-post under toktet.

3)      Bruk en enkel modell til å undersøke hvordan karbondioksid i atmosfæren etterhvert fordeler seg i ulike reservoarer som biosfære og hav, og hvordan uorganisk og organisk karbon fordeler seg i havet.

 UIB-ugle BCCR-logo