Velkommen til Muldalen

 
 

Med støtte fra Norddal kommune og Den Norske Turistforening ble den 2,5 km lange veien, med 13 hårnålsvinger bygget fra Tafjorden, 400 m opp til Muldalgårdene, og videre ned til utsiktspunktet mot fossen. Veien krever mye vedlikehold, og Muldalsbakkane veglag er avhengig av støtte fra mange hold for å holde den i hevd. Dette er en populær tursti gjennom Muldalslia naturreservat og landskapsvernområde med et utrolig naturmangfold, for å se på Muldalsfossen som stuper 190 m i fritt fall ned i kløften. Lengre opp i dalen ligger Muldalsetra, og litt forbi der begynner Reinheimen nasjonalpark.


Vi anbefaler turen ned til det gamle utsiktspunktet nedenfor fossen, og nymerket rås opp på Nausen. Se kartet.


Det er nylig utarbeidet en Rapport om det biologiske mangfoldet i Muldalen.


Storfjordens Venner hadde sitt stevne i 2012 på Muldalen.

Hver høst går Jordmormarsjen hit.

Se dronefilm av Muldalen under Jordmormarsjen 2012.

 

Ytterst på stupet, der Muldalen slutter på kanten av Tafjorden, ligger Muldalgårdene.