Cv - Paul Johan Høl

 

PERSONALIA

Privatadresse:              Georgernes Verft 16, 5011 Bergen

Jobbadresse:                UiB, Klinisk institutt 1, Biomateriallaboratoriet

Laboratoriebygget, Haukeland Universitetssjukehus, 5021 Bergen

Telefon:                       55324193 (priv.), 55585443 (jobb), 40466729 (mobil)

E-post:                        paul.hol@k1.uib.no og paulhoel@online.no

Hjemmeside:               http://www.uib.no/People/oodph/

Fødselsdato:               30.08.71

Sivil status:                 Samboer med Liv Kristiane Bugge

Barn:                           Dina (født 08.09.02)

 

UTDANNING

Jan 1998 - mai 2003    Dr.scient. (Tittel avhandlingen: ”Trace elements in persons with dental amalgam. The role of a chelating agent”.), UiB.

Aug 1990 - jan 1996  Cand.scient. (Uorganisk analytisk kjemi), UiB.

Aug 1987 - jun 1990   Naturfaglinja, Øystese Gymnas.

 

YRKESERFARING

Okt 2010 -                  Forsker, finansiert av Bergen medisinske forskningsstiftelse (BMFS). Arbeidssted: Institutt for kirurgiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

 

Jan 2010 – sept 2010  Førsteamanuensis (100 %) ved Institutt for kirurgiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

 

Okt 2006 – des 2009  Førsteamanuensis II (20 %) ved Institutt for kirurgiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen.

 

Jan 2007 – des 2009   Postdoktor ved Ortopediske Biomaterialer - Helse Bergen. Prosjekttittel: Biomaterials: Clinical consequences of implant degradation.

 

Sept 2002 – des 2006 Overing./forsker innen laboratorietesting av ortopediske biomaterialer. I tillegg ansvarlig for drift av kjemilaboratoriet.

 

Jan 1998 - mai 2002    Doktorgradsstipendiat. Odontologisk institutt, UiB.

 

Okt 1996 – des 2007  Avd. ing., Odontologisk institutt, Universitetet i Bergen

Prøvebearbeiding og konsentrasjonsbestemmelse av kvikksølv i biologiske prøver hos pasienter som deltok i et forskningsprosjekt. I tillegg drift av kjemilaboratoriet ved odontologiske biomaterialer.

 

Jan - jun 1996             Militærtjeneste ved Åsegarden Infanterileir i Harstad.

 

Aug – nov 1995          Deltok i planlegging av et prosjekt i miljøkjemi og ledet laboratoriearbeidet for en gruppe amerikanske og norske studenter (30t). Undervisningsassistanse ved laboratoriekurs i kjemi for studenter i medisin og odontologi (25 t), Universitetet i Bergen.

 

Jun 1990 – aug 1994   Sommerjobb ved smelteverket Bjølvefossen a.s. i Ålvik.

 

Des 1986 – jun 1989   Deltidsarbeid (helger og sommerferier) som fiskerøkter ved et fiskeoppdrettsanlegg, Salar a.s. i Ålvik.


VEILEDNING

 

Veileder for tiden to PhD-kandidater (Zouhir Ekeland Allouni (disputerer 28.06.13) og Rigmor Flatebø) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB.

 

KURS

 

2007                                                        Tre dagers seminar i forskningsveiledning på master- og PhD-nivå (pedagogikk), UiB.

2007                            To dagers trening og kurs i bruk av programvarestyring for biomekanisk testutstyr (MTS).

2006                            Kurs i gjennomføring av kliniske studier ICH/GCP arrangert av Innovest AS og Kompetansesenter for Klinisk Forskning (5 t).

2006                            Kurs i "Biomaterials and nanotechnology for tissue engineering" arrangert av CEI-Europe i Stockholm, Sverige (24t).

 

ANNEN ERFARING

 

Språk:                          Behersker norsk (både nynorsk og bokmål), engelsk og delvis tysk.

Tillitsverv:                   Styremedlem i Georgernes Verft borettslag (2011-2013), styrer i boligsameiet Nedre Blekevei (1999-2001), kasserer i padlegruppen BSI (2000-2001).

Interesser:                   Fotografering, sport og friluftsliv (havpadling, seiling, badminton, o-løp, telemarkskjøring).

Sertifikat:                    Kl. B.

 

 

PUBLIKASJONER

 

Publiserte artikler og avhandlinger:

 

1.           Ellison P, Hallan G, Høl, PJ, Gjerdet NR, Havelin LI. Coordinating retrieval and register studies improves postmarket surveillance. Clinical Orthopaedics and Related Research 2012 Nov;470(11):2995-3002.

2.           Allouni, ZE, Høl PJ, Cauqui, MA, Gjerdet NR, Cimpan MR. Role of physicochemical characteristics in the Uptake of TiO2 nanoparticles by fibroblasts. Toxicology in Vitro 2012 ;Volum 26.(3) s. 469-479

3.           Hallan G, Espehaug B, Furnes O, Wangen H, Høl PJ, Ellison P, Havelin LI. Is there still a place for the cemented titanium femoral stem? 10,108 cases from the Norwegian Arthroplasty Register. Acta Orthopaedica 2012 ;Volum 83.(1) s. 1-6

4.           Flatebø RS, Høl PJ, Leknes KN, Kosler J, Lie SA, Gjerdet NR. Mapping of titanium particles in peri-implant oral mucosa by Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry and High-Resolution Optical Darkfield Microscopy. J Oral Pathol Med EPub 2010 Oct. 24.

 

5.           Allouni ZE, Cimpan MR, Høl PJ, Skodvin T, Gjerdet NR. Agglomeration and sedimentation of TiO2 nanoparticles in cell culture medium. Colloids and surfaces B: Biointerfaces 2009; 68: 83-7.

 

6.           Vamanu CI, Cimpan MR, Høl PJ, Sørnes S, Lie SA, Gjerdet NR. Induction of cell death by TiO(2) nanoparticles: Studies on a human monoblastoid cell line. Toxicol In Vitro 2008; 22(7): 1689-1696.

 

7.           Vamanu CI, Høl PJ, Allouni ZE, Elsayed S, Gjerdet NR. Formation of potential antigens based on protein binding to titanium dioxide nanoparticles. International Journal of Nanomedicine 2008; 3(1): 69-74.

 

8.           Høl PJ, Mølster A, Gjerdet NR. Should the galvanic combination of titanium and stainless steel surgical implants be avoided? Injury 2008; 39(2): 161-9.

 

9.           Høl PJ. Skrivegruppa for PhD-kandidatar under biomaterialparaplyen. Bergen Open Research Archive; 2007: 7.

 

10.       Høl PJ, Mølster A, Gjerdet N, Bell K, Sætersdal C, Gjertsen J-E. Hip fracture implants increase serum metal levels. Scand J Clin Lab Invest. 2006;66 705-716.

 

11.       Høl PJ, Bell K, Mølster A, Gjerdet NR. Nickel contamination from an intravenous catheter used for infusion. Scand J Clin Lab Invest 2005;65:221-5.

 

12.       Vamnes JS, Eide R, Isrenn R, Høl PJ, Gjerdet NR. Blood mercury following DMPS administration to subjects with and without dental amalgam. Sci Total Environ. 2003 Jun 1;308(1-3):63-71.

 

13.       Høl PJ. Trace elements in persons with dental amalgam. The role of a chelating agent. Thesis. 2003.

 

14.       Høl PJ, Vamnes JS, Gjerdet NR, Eide R, Isrenn R. Copper, zinc, and selenium in human blood and urine after injection of sodium 2,3-dimercaptopropane-1-sulfonate. A study on subjects with dental amalgam. Biol Trace Elem Res 2003;91:19-31.

 

15.       Høl PJ, Vamnes JS, Gjerdet NR, Eide R, Isrenn R. Dental amalgam affects urinary selenium excretion. Biol Trace Elem Res 2002;85:137-147.

 

16.       Høl PJ, Vamnes JS, Gjerdet NR, Eide R, Isrenn R. Dental amalgam and selenium in blood. Environ Res 2001;87:141-146.

 

17.       Vamnes JS, Eide R, Isrenn R, Høl PJ, Gjerdet NR. Diagnostic value of a chelating agent in patients with symptoms allegedly caused by amalgam fillings. J Dent Res 2000;79:868-874.

 

18.       Lygre GB, Høl PJ, Eide R, Isrenn R, Gjerdet NR. Mercury and silver in saliva from subjects with symptoms self-related to amalgam fillings. Clin Oral Investig 1999;3:216-218.

 

19.       Lygre H, Høl PJ, Solheim E, Moe G. Organic leachables from polymer-based dental filling materials. Eur J Oral Sci 1999;107:378-383.

 

20.       Høl, PJ, et.al. Investigation of lead and cadmium levels in roadside rhododendron leaves in Bergen, Norway utilizing multivariate analysis. Microchemical journal 55, 169-178 (1997).

 

21.       Høl, PJ. ”Analyse av krom-, nikkel,- kadmium,- mangan- og blykonsentrasjoner i humant lungevev. Skille mellom krefttilfeller og en kontrollgruppe ved hjelp av multivariat analyse”. Master-thesis in inorganic analythical chemistry: Des. 1995.

 

Presentasjoner:

 

1.      Grosse S, Høl PJ, Haugland HK, Lilleng PK, Hallan G. Comparison of wear particle exposure and tissue reactions in patients with cemented and uncemented titanium hip prostheses that failed due to osteolysis.  8th Combined Meeting of Orthopaedic Research Societies. Venice, Italy: EORS European Orthopaedic Research Society, 2013. Abstract accepted.

2.      Fenstad, AM, O Furnes, G Hallan, LI Havelin, BT Fevang, H Dale, PJ Høl, SJ Macinnes and JM Wilkinson. Using the Norwegian arthroplasty register to generate a DNA biobank. 2nd International Congress of Arthroplasty Registries. Stratford-upon-Avon, UK, International Society of Arthroplasty Registries. 2013.

3.      Ellison P, Høl PJ, Hallan G, Furnes O, Havelin L, Wangen H, Heier T, Gjerdet NR. The Titan hip stem problem – a retrieval study. 13th EFORT Congress, Berlin, Germany. Abstract and Eposter. May 2012.

4.      Ellison P, Høl PJ, Hallan G, Furnes O, Havelin L, Wangen H, Heier T, Gjerdet NR. The Titan hip stem problem – a retrieval study. 1st International Congress of Arthroplasty Registries, International Society of Arthroplasty Registries, Bergen. Abstract and presentation. May 2012.

5.      Høl PJ. Analyse av metallfrigjøring fra medisinske implantater. Internundervisning LKB, Helse Bergen. 30. jan. 2012.

6.      Ellison P, Høl PJ, Hallan G, Furnes O, Havelin LI, Mølster A, Gjerdet NR. Et nasjonalt analysesenter for uthentetede ortopediske implantater. Foredrag ved Norsk ortopedisk forenings høstmøte i Oslo. Okt. 2011.

7.      Gøthesen Ø, Espehaug B, Lygre SHL, Petursson G, Ellison P, Hallan G, Høl PJ, Havelin LI, Furnes O. Implantatoverlevelse og revisjonsårsaker ved primær ”mobile bearing”, ”fixed modular bearing” og ”fixed non-modular bearing” totalprotese i kne. En rapport fra Nasjonalt register for leddproteser. Foredrag ved Norsk ortopedisk forenings høstmøte i Oslo. Okt. 2011.

8.      Ellison P, Høl PJ, Hallan G, Furnes O, Havelin LI, Wangen H, Heier T, Gjerdet NR. Økt løsning av sementert Titan hofteprotese – En studie på uthentet materiale. Foredrag ved Norsk ortopedisk forenings høstmøte i Oslo. Okt 2011.

9.      Allouni Z, Høl, PJ, Cauqui, MA, Gjerdet NR, Cimpan, MR. Role of Physicochemical Characteristics in the Uptake of TiO2 Nanoparticles by Fibroplasts. Foredrag vedInternational Conference on Biological Responses to Nanoscale Particles“, Essen, Tyskland. Sept. 2011
Weydahl, IE, Høl, PJ. Slitasjepartikler på nanostørrelse i vevet rundt leddproteser. Poster. Nano-Uib bacheloroppgave. 03.06.2011. UiB.

10.       Allouni Z, Høl PJ, Gjerdet NR, Cimpan MR; Interaction between TiO2 nanoparticles and fibroblasts; Poster, NANOMAT conference, Lillehammer 15.06 - 19.06, 2009.

11.       Allouni, Z, Cimpan MR, Høl PJ, Vamanu CI, Gjerdet NR. Aggregation and sedimentation of TiO2 nanoparticles, in Probing interactions between nanoparticles/biomaterials and biological systems: Alternative approaches to bio- and nano-toxicity. 2007, European Science Foundation: Sant Feliu de Guixols, Spain.

12.       Flatebø R, Høl PJ, Gjerdet NR. Titanium particles in oral tissues identified by laser ablation ICP-MS. Abstract and poster presentation. 2007 European Plasma Spectrochemistry Winter Conference, Taormina, Italy.

13.       Presentation to the Board of the Strategic Research Programme at Haukeland University Hospital, June 7 2005

14.       Høl PJ, Mølster A, Gjerdet NR. Gnisningskorrosjon mellom LCD-DC-plater og skruer. Meeting of the Norwegian Association for Surgeons - Oslo, October 2004 (Oral presentation)

15.       Høl PJ, Bell K, Sætersdal C, Gjertsen JE, Mølster A, Gjerdet NR. Frigjøring av metaller fra implantater for hoftebrudd. Metaller i serum hos pasienter med glideskrue eller collumskruer. Meeting of the Norwegian Association for Surgeons - Oslo, October 2004 (Presentation)

16.       Høl PJ, Gjerdet NR, Mølster A, Lundberg OJ. Korrosjonsresistens hos tre typer corticalisskruer. Abstract and oral presentation. Høstmøtet i kirurgi; Oslo, Norway; 2003.

17.       Høl PJ. Kunstig stoff i kroppene våre. Dagbladet. Kronikk. 22.09.2003:50. http://www.dagbladet.no/kultur/2003/09/22/379093.html

18.       Høl PJ, Gjerdet GR, Eide R, Vamnes JS. Is there a relation between selenium in blood and subjective symptoms self-related to dental amalgam? Manuskript og posterpresentasjon. Heavy metals conference, Ann Arbor, Michigan, USA; 2000.

19.       Høl PJ, Gjerdet GR, Eide R, Vamnes JS. Deltok med posteren: "Does dental amalgam affect selenium excretion?" ved 1st Annual Students’ Scientific Conference, ved senter for internasjonal helse, UiB, 12. mai, 2000 og 17th Nordic Conference in Measurements on Elements and their Compounds, 18-23 August, 2000 i Loen.

20.       Lygre, G.B., Høl, P.J., Eide, R., Isrenn, R. and Gjerdet, N.R.; Metals in saliva from subjects with symptoms associated with amalgam. Plakatpresentasjon ved 76th General Session of the IADR, Nice Frankrike, 24-27 juni 1998.

21.       Lygre, H., Solheim, E, Høl, P.J.; Organic Leachables from Polymer-Based Dental Filling Materials. Plakatpresentasjon ved 76th General Session of the IADR, Nice Frankrike, 24-27 juni 1998.

22.       Isrenn, R., Vamnes, J.S., Gjerdet, N.R., Standal, T., Høl, P.J., Eide, R.; Trace elements in human blood and urine after injection of 2,3- dimercaptopropane-1-sulphonate. Multivariate study of the relevance for allerged amalgam related desease. Plakatpresentasjon ved XXX Colloquium Spectroscopicum Internationale, Melbourn Australia 21-26. sept. 1997.

23.       Isrenn, R., Halvorsen, O.J., Høl, P.J., Engum, M., Myking, A.; Multivariate analysis of metal concentrations in human lung tissues. Discrimination beetween cancer cases and a control group. Plakatpresentasjon ved XXIX Colloqium Spectroscopium Internationale, Leipzig, 1995.