English - Norsk Universitetet i Bergen : Det psykologiske fakultet : IBMP

Astri Lundervold

Navn: Astri Lundervold
Stilling: 1. amanuensis
Avdeling: Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Seksjon for kognitiv nevrovitenskap 
Adresse: Årstadveien 21, 5009 Bergen
Telefon: 55 58 62 16
Faks: 55 58 98 73
E-post: astri.lundervold@psych.uib.no

  • Dr. psychol. Universitetet i Oslo 1995 


FORSKNINGSPROSJEKT

  • Oppmerksomhetsforstyrrelser ved visuell neglekt 
  • Rehabilitering av neglekt 
  • Forløpsstudie ved hjerneslag i høyre hemisfære 
  • Utvikling av mål på hjerneaktivitet (ERP) som nevropsykologisk instrument 


INTERESSE-/SPESIALOMRÅDE

  • Kognitiv nevropsykologi 
  •    - Oppmerksomhet og hukommelse 
  • Nevropsykologi ved hjerneslag, MS og demens 
  • Nevropsykologisk rehabilitering 
  • Oppmerksomhetsfunksjoner og egnethet for bilkjøring 


PUBLIKASJONSOVERSIKT:

[1] Lundervold AJ, Reinvang I, Lundervold A. Characteristic patterns of verbal memory function in patients with Huntington's disease. Scandinavian Journal of Psychology 1994;35:38-47. 

[2] Lundervold AJ, Karlsen NR, Reinvang I. Assessment of 'subcortical dementia' in patients with Huntington's disease, Parkinson's disease, multiple sclerosis and AIDS by a neuropsychological screening battery. Scandinavian Journal of Psychology 1994;35:48-55. 

[3] Lundervold AJ, Reinvang I. Variability in cognitive function among persons at high genetic risk of Huntington's disease. Acta Neurologica Scandinavia 1995;91:462-469. 

[4] Hugdahl, K, Carlson, G, Paul Uvebrant, P., Lundervold AJ. Dichotic listening performance and  intracarotid amobarbital injections in children and adolescents: Comparison pre- and  post-operatively. Archives of Neurology, 1997; 54:1494-1500. 

[5] Wester, K, Lundervold, A, Hugdahl, K & Taksdal, I. Dichotic memory: Paradoxial effect of removing left frontal gyrus: A case study. International Journal of Neuroscience 1997; 9:279-286. 

[6] Lundervold, AJ & Mathisen, GE. En modellbasert kartlegging av kognitiv egnethet for bilkjøring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 1998;10: 960-968. 

[7] Lundervold, A.J., Hugdahl, K., Lundervold, A., Brønnick, K. Visual neglect as a "disengage failure". Presented at the 6th Nordic Meeting in Neuropsychology, Denmark, August 19. 22. 1999. 

KURS:  P-219

FLERE PUBLIKASJONER:  søk her


Offisiell sideSist oppdatert 07.12.2000 av Bjørg Kocbach