Noark 5 Tjenestegrensesnitt

Denne spesifikasjonen faller inn under unntakene i åndsverkslovens § 9, og er ikke opphavsrettslig vernet.

Videredistribusjon og bruk i kildeformat (Markdown) og kompilert form (XML, HTML, PDF, PostScript, RTF og så videre) er tillatt både med og uten endringer.


Innholdsfortegnelse

1. Orientering og introduksjon
Historikk og status
Noark
Noark tjenestegrensesnitt
Prosjekt for Noark 5 tjenestegrensesnitt
Prosjektets hovedmål
Prosjektets organisering
Endringslogg for dette dokumentet
2. Normative referanser
3. Konformitet
4. Teknologi
Autentisering og Autorisering
CORS
5. Definisjoner
6. Konsepter og prinsipper
Utforming av tjenester
REST tjenestene
Validering av data
Håndtering av API-feil
Identifikatorer
Virksomhetsspesifikke metadata
Metadatakatalog for virksomhetsspesifikke metadata
Søk i virksomhetsspesifikke metadata
7. Tjenester og informasjonsmodell
Om UML og notasjon som er benyttet
Noark5v4
Arkivstruktur
Kodelister
Sakarkiv
Admin
LoggingOgSporing
8. Vedlegg 1 – Konformitetskrav
9. Vedlegg 2 – Objektkatalog
10. Vedlegg 3 – Ressurser til REST API
11. Vedlegg 4 - Kataloger over felles og velkjente feltverdier
Formatkoder
12. Vedlegg 5 - Usynlige tegn

Figuroversikt

7.1. Noark5 kjerne arkivstruktur (diagram) Diagrammet viser pakkene som inngår i arkivstruktur kjernen.
7.2. Noark5 spesialisering sakarkiv - (diagram) Diagrammet viser oversikt over spesialiseringen sakarkiv.
7.3. Noark5 struktur - (diagram) Diagrammet viser oversikt over pakker som kan inngå i en noark kjerne.
7.4. Noark5 elementlister - (diagram) Diagrammet viser oversikt over alle klasser og hvor de er definert.
7.5. Arkivenheter - (diagram)
7.6. BevaringOgKassasjon - (diagram)
7.7. Hovedmodell - (diagram)
7.8. Forenklet struktur - (diagram)
7.9. Arkiv og arkivdel - (diagram)
7.10. Mappestrukturen - (diagram)
7.11. Mappe - (diagram)
7.12. Klassifikasjonssystem - (diagram)
7.13. Registrering - (diagram)
7.14. Merknad - (diagram)
7.15. Dokumentbeskrivelse - (diagram)
7.16. Arkivstruktur med attributter - (diagram)
7.17. Kryssreferanse - (diagram)
7.18. Arkivstruktur alternativ - (diagram) henter korrespondansepart objekt
7.19. Skjerming - (diagram)
7.20. Nasjonale identifikatorer - (diagram)
7.21. Kodelister - (diagram)
7.22. Metadata - (diagram)
7.23. Sakarkiv - (diagram)
7.24. Sakarkiv kun - (diagram)
7.25. Saksbehandling - (diagram)
7.26. Avskrivning - (diagram)
7.27. Person og organisasjonsdata - (diagram)
7.28. Hovedmodell - (diagram)
7.29. Saksmappe - (diagram)
7.30. Journalpost - (diagram)
7.31. Elektronisk signatur - (diagram)
7.32. Admin - (diagram)
7.33. LoggingOgSporing - (diagram)

tabelloversikt

6.1. Resultatkoder ved navigering/søk
6.2. Resultatkoder ved oppretting av objekt
6.3. Resultatkoder ved oppdatering av objekt
6.4. Resultatkoder ved oppdatering av referanser til objekt
6.5. Resultatkoder ved sletting av objekt
6.6. Resultatkoder for opplasting av filer
7.1. Relasjoner
7.2. Relasjonsnøkler
7.3. Attributter
7.4. Restriksjoner
7.5. Relasjoner
7.6. Relasjonsnøkler
7.7. Relasjonsnøkler
7.8. Attributter
7.9. Restriksjoner
7.10. Relasjoner
7.11. Relasjonsnøkler
7.12. Attributter
7.13. Restriksjoner
7.14. Relasjoner
7.15. Relasjonsnøkler
7.16. Attributter
7.17. Relasjoner
7.18. Relasjonsnøkler
7.19. Relasjonsnøkler
7.20. Attributter
7.21. Restriksjoner
7.22. Relasjoner
7.23. Relasjonsnøkler
7.24. Attributter
7.25. Restriksjoner
7.26. Relasjoner
7.27. Relasjonsnøkler
7.28. Attributter
7.29. Restriksjoner
7.30. Relasjonsnøkler
7.31. Attributter
7.32. Restriksjoner
7.33. Relasjonsnøkler
7.34. Attributter
7.35. Attributter
7.36. Attributter
7.37. Relasjoner
7.38. Relasjonsnøkler
7.39. Relasjonsnøkler
7.40. Attributter
7.41. Restriksjoner
7.42. Relasjoner
7.43. Relasjonsnøkler
7.44. Attributter
7.45. Restriksjoner
7.46. Relasjonsnøkler
7.47. Attributter
7.48. Relasjoner
7.49. Relasjonsnøkler
7.50. Attributter
7.51. Restriksjoner
7.52. Relasjoner
7.53. Relasjonsnøkler
7.54. Attributter
7.55. Restriksjoner
7.56. Relasjoner
7.57. Relasjonsnøkler
7.58. Attributter
7.59. Relasjoner
7.60. Relasjonsnøkler
7.61. Attributter
7.62. Relasjoner
7.63. Relasjonsnøkler
7.64. Attributter
7.65. Relasjoner
7.66. Relasjonsnøkler
7.67. Relasjoner
7.68. Relasjonsnøkler
7.69. Relasjonsnøkler
7.70. Attributter
7.71. Restriksjoner
7.72. Relasjoner
7.73. Relasjonsnøkler
7.74. Attributter
7.75. Restriksjoner
7.76. Relasjoner
7.77. Relasjonsnøkler
7.78. Attributter
7.79. Restriksjoner
7.80. Relasjoner
7.81. Relasjonsnøkler
7.82. Attributter
7.83. Relasjoner
7.84. Relasjonsnøkler
7.85. Attributter
7.86. Attributter
7.87. Attributter
7.88. Restriksjoner
7.89. Attributter
7.90. Restriksjoner
7.91. Relasjoner
7.92. Relasjonsnøkler
7.93. Attributter
7.94. Relasjoner
7.95. Relasjonsnøkler
7.96. Attributter
7.97. Relasjoner
7.98. Attributter
7.99. Relasjoner
7.100. Relasjonsnøkler
7.101. Attributter
7.102. Relasjoner
7.103. Relasjoner
7.104. Relasjonsnøkler
7.105. Attributter
7.106. Relasjoner
7.107. Relasjonsnøkler
7.108. Attributter
7.109. Relasjoner
7.110. Relasjonsnøkler
7.111. Attributter
7.112. Restriksjoner
7.113. Relasjonsnøkler
7.114. Attributter
7.115. Relasjoner
7.116. Relasjonsnøkler
7.117. Attributter
7.118. Relasjonsnøkler
7.119. Attributter
7.120. Relasjonsnøkler
7.121. Attributter
7.122. Relasjonsnøkler
7.123. Attributter
7.124. Relasjonsnøkler
7.125. Attributter
7.126. Relasjonsnøkler
7.127. Attributter
7.128. Relasjonsnøkler
7.129. Attributter
7.130. Relasjonsnøkler
7.131. Attributter
7.132. Relasjonsnøkler
7.133. Attributter
7.134. Relasjonsnøkler
7.135. Attributter
7.136. Relasjonsnøkler
7.137. Attributter
7.138. Relasjonsnøkler
7.139. Attributter
7.140. Relasjonsnøkler
7.141. Attributter
7.142. Relasjonsnøkler
7.143. Attributter
7.144. Relasjonsnøkler
7.145. Attributter
7.146. Relasjonsnøkler
7.147. Attributter
7.148. Relasjonsnøkler
7.149. Attributter
7.150. Relasjonsnøkler
7.151. Attributter
7.152. Relasjonsnøkler
7.153. Relasjonsnøkler
7.154. Relasjonsnøkler
7.155. Attributter
7.156. Relasjoner
7.157. Relasjonsnøkler
7.158. Relasjonsnøkler
7.159. Attributter
7.160. Relasjonsnøkler
7.161. Attributter
7.162. Relasjonsnøkler
7.163. Attributter
7.164. Relasjonsnøkler
7.165. Attributter
7.166. Relasjonsnøkler
7.167. Attributter
7.168. Relasjonsnøkler
7.169. Attributter
7.170. Relasjoner
7.171. Relasjonsnøkler
7.172. Attributter
7.173. Relasjonsnøkler
7.174. Attributter
7.175. Relasjonsnøkler
7.176. Attributter
7.177. Relasjonsnøkler
7.178. Attributter
7.179. Relasjoner
7.180. Relasjonsnøkler
7.181. Attributter
7.182. Restriksjoner
7.183. Relasjoner
7.184. Relasjonsnøkler
7.185. Attributter
7.186. Restriksjoner
7.187. Relasjoner
7.188. Relasjonsnøkler
7.189. Attributter
7.190. Relasjoner
7.191. Relasjonsnøkler
7.192. Attributter
7.193. Restriksjoner
7.194. Relasjoner
7.195. Relasjonsnøkler
7.196. Attributter
7.197. Restriksjoner
7.198. Relasjoner
7.199. Relasjonsnøkler
7.200. Attributter
7.201. Restriksjoner
7.202. Relasjoner
7.203. Relasjonsnøkler
7.204. Attributter
7.205. Restriksjoner
7.206. Relasjoner
7.207. Relasjonsnøkler
7.208. Attributter
7.209. Restriksjoner
7.210. Relasjonsnøkler
7.211. Attributter
7.212. Relasjoner
7.213. Relasjonsnøkler
7.214. Attributter
7.215. Relasjoner
7.216. Relasjonsnøkler
7.217. Attributter
12.1. Usynlige tegn

Kapittel 1. Orientering og introduksjon

Historikk og status

Noark

Noark – Norsk arkivstandard – ble utarbeidet som kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen, og etablerte seg raskt som en de facto standard, forvaltet av Riksarkivet. Kommunal sektor utarbeidet en tilsvarende kravspesifikasjon – Koark. Spesifikasjonene i Koark ble innlemmet i Noark-4, og da arkivforskriften trådte i kraft ble det obligatorisk for offentlig forvaltning å benytte et Noark-basert system for elektronisk journalføring.

Gjeldende standard – Noark 5 skal benyttes for all elektronisk arkivdanning – også fagsystemer med saksbehandling.

Noark tjenestegrensesnitt

Noark 5-tjenestegrensesnittet (API) er en spesifikasjon av en dataprotokoll for maskinell kommunikasjon med Noark-løsninger. Formålet er å standardisere og forenkle kommunikasjonen mellom de ulike systemene i forvaltningen.

Et utvidet standardisert grensesnitt vil legge til rette for gode, sammenhengende tjenester på tvers av virksomhetsgrensene i offentlig sektor. De ulike leverandørene behøver ikke utvide tjenestene, eller benytte egne grensesnitt.

Prosjekt for Noark 5 tjenestegrensesnitt

Prosjekt for Noark 5 Tjenestegrensesnitt ble satt i gang av Riksarkivet og Kommunenes Sentralforbund høsten 2013, og et forslag til spesifikasjon overlevert fra Samdok-prosjektet i september 2016 som en betaversjon.

Sommeren 2017 innledet Arkivverket og Arkitektum AS (som utviklet betaversjonen) et samarbeid med Fredrikstad kommune, Evry og HK Data om å kjøre en pilot (Proof of Concept) for å verifisere betaversjonen.

I forbindelse med ferdigstilling av Noark 5.5.0 ble det også besluttet at tjenestegrensesnittet skulle videreutvikles og forbedres. Prosjektet hadde oppstart høsten 2018 og ny versjon skulle foreligge sommeren 2019. Det ble besluttet at spesifikasjonen og alle åpne saker skulle publiseres på GitHub. Prosessen med og diskusjonen rundt det å videreutvikle tjenestegrensesnittet ble dermed åpent tilgjengelig for alle interesserte.

Vi takket samtidig ja til invitasjon til samarbeid med NUUG ved Petter Reinholdtsen og OsloMet ved Thomas Sødring. De har testet Nikita mot tjenestegrensesnittets betaversjon og versjon 1.0. Denne testingen har resultert i mange nyttige innspill og gode eksempler.

Prosjektets hovedmål

Mandatet for prosjektet i Samdok var:

 • å etablere en plattformuavhengig informasjonsmodell i UML for arkivstrukturen i Noark 5

 • å definere CRUD tjenester (Create, Read, Update, Delete) for objektene i informasjonsmodellen

Mål og begrunnelse var videre:

 • sammen med arkivleverandørindustrien å utvikle og levere et tjenestegrensesnitt for Noark 5 som implementeres som et krav i Noark-standarden, forvaltes av Riksarkivet og benyttes av fagløsninger uavhengig av leverandør. Prosjektet skal også levere et forslag til opplegg for test og godkjenning. Prosjektet skal videre bidra til å skape en arena der leverandørindustrien og bestillerne kan møtes og diskutere behov og utfordringer.

 • Et standardisert Noark 5 tjenestegrensesnitt skal bidra til gode, sammenhengende digitale tjenester på tvers av virksomhetsgrensene i offentlig sektor, støtte opp under offentlige virksomheters ønske om leverandøruavhengighet, samt fremme digitalisering og gi bedre tjenester.

I forbindelse med ferdigstilling av Noark 5.5.0 ble det besluttet at tjenestegrenesnittet skulle videreutvikles, og få inn endringer som var etterspurt etter betalanseringen.

Prosjektets organisering

Prosjekteier: Arkivverket

Prosjektgruppen har bestått av:

 • Arkivverket ved Øyvind Kruse, Hans Fredrik Berg, Mona Danielsen og Anne Sofie Knutsen.

 • Leverandør til prosjektet har vært Arkitektum AS

 • Piloter:

  • Fredrikstad kommune i samarbeid med Evry og HK Data

  • NUUG ved Petter Reinholdtsen (Nikita)

  • OsloMet ved Thomas Sødring (Nikita)

Noark leverandører er blitt informert og involvert i prosjektet, og har via GitHub hatt mulighet til følge med og bidra underveis i videreutviklingen av tjenestegrensesnittet.

Denne spesifikasjonen faller inn under unntakene i den norske åndsverkslovens § 9, og er ikke opphavsrettslig vernet.

Endringslogg for dette dokumentet

Versjon Dato Utført av Endring
5.5v1.0 04.07.2019 Anne S Knutsen og Mona Danielsen Release av Tj.gr. 5.5v1.0, detaljert historikk over endringer i spesifikasjonen kan hentes ut av git-depotet (se kapittel 2).

Kapittel 2. Normative referanser

For den fulle forståelse av denne standarden bør en ha god kjennskap til referansene under.

Norsk arkivstandard (Noark 5): https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/noark-standarden/noark-5/noark5-standarden

Unified Modeling Language (UML) versjon 2 - er en industristandard for datarelatert modellering, forvaltet av det internasjonale konsortiumet Object Management Group (OMG) - http://www.omg.org/spec/UML/

Webtjenester med REST/HATEOAS - https://tools.ietf.org/html/draft-kelly-json-hal-08

Sjekksumalgoritmen SHA-256 er definert i IETF RFC 4634 - https://tools.ietf.org/html/rfc4634

Bruken av PATCH for å oppdatere JSON er beskrevet i IETF RFC 7396 - JSON Merge Patch.

OpenID Connect er definert i https://openid.net/connect/.

Spørsmål, innspill til videre utvikling og/eller feilretting kan sendes inn som mangelmeldinger via prosjektsiden på github, https://github.com/arkivverket/noark5-tjenestegrensesnitt-standard/. Tidligere henvendelser og svar på disse er tilgjengelig fra denne nettsiden, samt detaljert historikk over endringer i spesifikasjonen.

Kapittel 3. Konformitet

Bakgrunnen for konformitetsnivåene er behovet for å kunne gruppere krav i Noark standarden med aktuell modularitet i system som skal anskaffes. Det vil også gjøre det enklere for leverandører å få godkjenning for sine implementasjoner.

Anskaffelser av arkivkjerner kan tilpasses aktuelle konformitetsnivå.

Anskaffelser av fagsystem bør opplyse om hvilket nivå som tilbys av arkivkjerne, og fagsystem som integrerer seg med arkivkjerne bør opplyse om hvilke nivå de krever for å kunne operere på aktuell kjerne.

De grunnleggende krav er lagt i basiskrav og arkivstruktur og må støttes av alle kjerner. Utvidelser skjer med egne moduler som er delt mellom obligatoriske og valgfrie krav. Valgfrie krav må spesifiseres særskilt.

Konformitetsnivåer er:

 • Nivå 0 – Basiskrav

 • Nivå 1 – Arkivstruktur - obligatoriske krav

 • Nivå 1.1 – Arkivstruktur - valgfrie krav

 • Nivå 2a – Sakarkiv – obligatoriske krav

 • Nivå 2.1a – Sakarkiv - valgfrie krav

For å være konform med standarden på aktuelle nivå må implementasjonen støtte alle obligatoriske krav som er angitt for nivået.

Se Vedlegg 1 - Konformitetskrav for liste over tester og krav som gjelder for de ulike nivåene.

Kapittel 4. Teknologi

Samdok ble startet med et mål om å lage webservice grensesnitt for Noark kjernen. Tidlig i prosjektet ble det ytret ønske fra arbeidsgruppen om å støtte nyere type tjenestegrensesnitt, og etter en vurdering i KommIT ble REST (Representational State Transfer) valgt med et tilnærmet HATEOAS (Hypermedia as the Engine og Application State) format og oData for filtrering. Det ble innhentet informasjon om beste praksis og kommentarer fra Statens Vegvesen, Difi og Brønnøysund/Altinn i forbindelse med REST.

Autentisering og Autorisering

Tjenestegrensesnittet skal ha en mekanisme for å autentisere brukere som styrer tilgang til autoriserte enkeltbrukere og brukere tilknyttet en autorisert administrativ enhet som beskrevet i kapittel 7.2.4 - Admin.

Det er påkrevd å støtte OAuth2-profilen OpenID Connect med endepunktet .well-known/openid-configuration relativt til hoved-URL (hoved-URL er beskrevet i Oppkobling og ressurslenker i kapittel 6). For eksempeltjenesten beskrevet i kapittel 6, betyr det at https://n5.example.com/api/.well-known/openid-configuration skal returnere informasjon om hvordan en bruker / klient kan logge seg på REST-API-et i tråd med OpenID Connect.

REST-APIet kan tilby andre innloggingsmekanismer, som Kerberos og SAML 2.0. Innloggingsmekanismene som støttes skal annonseres i _links på hoved-URL med relevante relasjonsnøkler. Tilgang til hoved-URL for å liste opp innloggingsmekanismer krever ikke autentisering.

Følgende relasjonsnøkler for innlogging er definert i denne versjonen av spesifikasjonen:

En kan så gjennomføre en innlogging / autentisering ved å kontakte den oppgitte href for aktuell relasjonsnøkkel med aktuelle HTTP-hodefelt og HTTP kropp satt. For OpenID Connect så skal href peke til .well-known/openid-configuration-URL beskrevet over.

Basic Authentication bør ikke tilbys over ukryptert HTTP. Hvis en tilbyr Basic Authentication i tråd med RFC 7617, så skal en for ikke-autentiserte HTTP-forespørsler returnere WWW-Authenticate med realm satt, slik RFC 7617 anbefaler, for å sikre at nettlesere spør brukeren om brukernavn og passord.

CORS

Tjenestegrensesnittet skal støtte CORS (Cross-Origin Resource Sharing) slik det er beskrevet på https://www.w3.org/TR/cors/.

I praksis betyr dette at alle kall hvor klienten sender en request header med

Content-Type: application/vnd.noark5+json

så skal serveren støtte http metoden OPTIONS slik det er definert i CORS-standarden. Dette vil gjelder alle metodene hvor klienten sender inn data, men det er ikke nødvendig å støtte OPTIONS metoden på GET-forespørsler.

Kapittel 5. Definisjoner

Noark – Norsk Arkivstandard

UML – Unified Modeling Language

REST – Representational State Transfer

SAML – Security Assertion Markup Language

oData - Open Data Protocol

CRUD – forkortelse for Create, Read, Update, Delete

eTag – entity tag

HATEOAS – Hypermedia as the Engine of Application State

Kapittel 6. Konsepter og prinsipper

Utforming av tjenester

Mandatet til prosjektgruppen i Samdok var å etablere CRUD tjenester (Create, Read, Update, Delete) for Noark5 standarden. Både tjenestene og datastrukturer er modellert i UML.

De aller fleste objekter i Noark trenger operasjoner/tjenester for å opprette objekt, finne objekter, oppdatere objekter og i noen spesielle tilfeller slette objekter. I noen av kravene i Noark er det også beskrevet egne tjenester som skal kunne utføres.

Det er valgt å spesifisere REST for tjenestene. Prinsippene og eksempler følger under, og ytterligere detaljer kan en finne i vedlegg 3.

Dette er videreført i det videre arbeidet med tjenestegrensesnittet.

REST tjenestene

For REST er HATEOAS prinsipper fulgt slik at en klient skal fra en hoved-URL kunne navigere og oppdage selv alle mulig tjenester som kjernen tilbyr.

Dette gjøres med ressurslenker og relasjonslenker som inneholder beskrivelse av ressursen med eksempler på forespørsler, resultat og statuskoder. Alle slike ressurslenker og relasjonslenker har avsluttende skråstrek.

Det skilles mellom små og store tegn i alle JSON-attributter og HATEOS-relasjoner, slik at disse har entydig definerte navn som ikke er avhengig av språkspesifikke regler for konvertering mellom små og store tegn.

Under følger eksempler fra tjenestene.

Oppkobling og ressurslenker

Oppkobling skjer mot en hoved-URL og er den eneste ressursen klienten trenger å vite for å starte interaksjon. Resten av endepunkter oppdages av klienten via relasjonsnøkler som beskriver hva ressursen kan brukes til.

Request

GET https://n5.example.com/api

Accept: application/vnd.noark5+json

Response

Content-Type: application/vnd.noark5+json

{
  "_links": {
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/sakarkiv"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/admin/system/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/admin/system/",
    }
  }
}

Eksempelet viser at denne arkivkjernen støtter arkivstruktur (https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/) og sakarkiv (https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/). Ved å følge href til disse relasjonsnøkler vil tilgjengelige ressurser innen disse områder annonseres på samme måte.

Resultatkoder

Statuskode Beskrivelse
200 OK
400 BadRequest - ugyldig forespørsel
403 Forbidden - ingen tilgang
404 NotFound - ikke funnet
501 NotImplemented - ikke implementert

­­­href kan være hva som helst og trenger ikke følge noe fast mønster for oppbygning av url. Mens rel (relasjonsnøkkelen) har faste verdier som beskriver hva ressursen kan brukes til. Denne kan klienten også åpne for å vise beskrivelse, eksempel på bruk, statuskoder og annet som er relevant for denne relasjonsnøkkelen.

Relasjonsnøkler på rotnivå

Relasjonsnøkkel (rel) Beskrivelse
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ Arkivkjerne støtter konformitetsnivå 1 arkivstruktur
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/ Arkivkjerne støtter konformitetsnivå for sakarkiv (2a)

Relasjonsnøkler under de forskjellige konformitetsnivå listes ut i kapittel 7 sammen med beskrivelse av klasser.

Spesielle relasjonsnøkler

Relasjonsnøkkel (rel) Beskrivelse
self Brukes for å identifisere en ressurs, og kan brukes til oppdatering og sletting.
next Brukes for å angi neste side ved serverstyrt resultatoppdeling

Ressurser bør kun gjøres tilgjengelig i API når pålogget bruker har tilgang til disse. Hvis en bruker ikke har tilgang til å avslutte en mappe så bør ikke relasjonsnøkkel for dette annonseres i API for å gjøre det lettere å navigere til aktuelle funksjoner.

Identifisere entitetstype

En kan identifisere hvilken entitet en oppføring har ved å først identifisere «self»-relasjonsnøkkelen i «_links»-listen, deretter identifisere hvilken annen oppføring som har samme href som "self"-relasjonsnøkkelen. Relasjonsnøkkelen til oppføringen som har samme href som «self» representerer entitetsrelasjonsnøkkelen til «self». Dette kan se slik ut:

{ "results": [
 { ...
  "_links": {
   "self": {
    "href": "https://n5.example.com/api/sakarkiv/saksmappe/2624ed49-dc39-47d5-8966-52f9fdc75868/"
   },
   "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/saksmappe/": {
    "href": "https://n5.example.com/api/sakarkiv/saksmappe/2624ed49-dc39-47d5-8966-52f9fdc75868/"
   },
   ...
  }
 } ]
}

Systeminformasjon

Når en tar GET mot href for relasjonsnøkkelen http://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/admin/system/, så får en informasjon om API-tjenersystemet. Responsen inneholder følgende felter:

 • leverandoer - tekststreng med navn på leverandør av tjenestegrensesnittimplementasjonen.

 • produkt - tekststreng med navn på produktet som leverer tjenestegrensesnittet.

 • versjon - tekststreng med versjon for produktet fra leverandøren.

 • versjonsdato - tekststreng med dato for når produktet ble lansert / programmet ble sist oppdatert.

 • protokollversjon - tekststreng med versjon av tjenestegrensesnittspesifikasjonen som støttes. For dagens utgave vil verdien være '1.0 beta'.

Responsen kan for eksempel se slik ut:

{
 "leverandoer": "Hoffleverandøren",
 "produkt": "Arkivsystemet Noark 5 kjerne",
 "versjon": "0.1",
 "versjonsdato": "2019-03-22",
 "protokollversjon": "1.0 Beta"
}

Det kan være en sikkerhetsmessig fordel å unngå å fortelle potensielle angripere hvilken versjon som kjører på maskinen. Det kan derfor være lurt å kun gjøre dette endepunktet tilgjengelig for innloggede brukere.

Finne objekter (Read)

For filter skal syntaks fra oData standarden (http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/odata-v4.01-part2-url-conventions.html) benyttes. De ressurser som støtter filter skal annonserer dette under _links med templated=true og parametre som kan brukes til dette i href. Feltet «templated» er valgfritt og verdien skal antas å være «false» hvis det ikke finnes. Typiske parametre er $filter, $top, $skip og $orderby. Alle lister med data bør støtte søk og filtrering. Ressurslisten i _links er alfabetisk sortert på «rel»-feltet i henhold til ASCII-verdi.

{
  "_links": {
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/arkiv/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/arkiv{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
      "templated": true
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-arkivskaper/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/ny-arkivskaper"
    },

Figur 1 annonsering av templated link for søk etter arkiv

Filter parametre som skal støttes er:

 • $filter

 • $top

 • $skip

 • $search

 • $orderby

Nivå på filter

 • Nivå basis (påkrevd):

  • Filter på direkte felter.

  • Filter på en-til-en gruppe relasjoner (blant annet kodelister)

 • Nivå utvidet:

  • Filter på en-til-mange relasjoner (vha. 'any' og 'all' odata funksjonene)

Filtrering

Filtrering støttes med $filter parameter. Nedenfor følger en del eksempler på ulike filtreringer med de innebygde oData-operatorene. Flere filtre kan kombineres med operatorene and og or.

Begynner med

Syntaks: startswith(feltnavn, ‘tekst’)

Eksempel:

/api/arkivstruktur/mappe/?$filter=startswith(tittel, 'allergisk testmappe')

Er lik

Syntaks: feltnavn eq verdi

Eksempel:

/api/arkivstruktur/mappe/?$filter=systemID eq '1'

Inneholder

Syntaks: substringof(‘tekst’, feltnavn)

Eksempel:

/api/arkivstruktur/mappe/?$filter=substringof('test', tittel)

Større enn

Syntaks: feltnavn gt verdi

Eksempel:

/api/arkivstruktur/registrering/?$filter=year(oppdatertDato) gt 2012

/api/sakarkiv/saksmappe?$filter=saksdato gt DateTime'2017-02-15'

Mindre enn

Syntaks: feltnavn lt verdi

Eksempel:

/api/sakarkiv/saksmappe?$filter=saksdato lt DateTime'2017-02-15'

Større enn eller lik

Syntaks: feltnavn ge verdi

Eksempel:

/api/sakarkiv/saksmappe?$filter=saksdato ge DateTime'2017-02-15'

Mindre enn eller lik

Syntaks: feltnavn le verdi

Eksempel:

/api/sakarkiv/saksmappe?$filter=saksdato le DateTime'2017-02-15'

Og

Syntaks: uttrykk and utrykk

Eksempel:

/api/sakarkiv/saksmappe/?$filter=saksdato gt DateTime'2017-02-10' and saksdato lt DateTime'2017-02-12'

Eller

Syntaks: uttrykk or utrykk

Eksempel:

/api/sakarkiv/saksmappe/?$filter=year(saksdato) gt 2014 or year(opprettetDato) gt 2014

Flere eksempler på filtrering

De to første mappene med test i tittelen

/api/arkivstruktur/mappe/?$top=2&$filter=substringof('test',tittel)

Mapper med graderingskode B

/api/arkivstruktur/mappe/?$filter=gradering/graderingskode/kode eq 'B'

Mapper med merknader som har merknadstype B

Eksempel Forklaring Nivå
../arkivstruktur/mappe/?$expand=merknad&$filter=merknad/any(m: m/merknadstype/kode eq 'B') Mapper med merknader som har merknadstype B utvidet
../arkivdel/1235/mappe?$top=2&$filter=contains(‘testmappe’, tittel) eq true $orderby=oppdatertDato desc De to første mapper hvor testmappe er en del av tittel sortert synkende på oppdatertDato basis
../api/arkivstruktur/Mappe?$filter=klasse/klasseID eq '12/2' and klasse/klassifikasjonssystem/klassifikasjonstype/kode eq 'GBNR' Mappe med klassering på eiendom utvidet
../api/arkivstruktur/Mappe?$filter=klasse/klasseID eq '12345678901' and klasse/klassifikasjonssystem/klassifikasjonstype/kode eq 'PNR' Mappe med klassering på fødselsnr utvidet
../api/arkivstruktur/Mappe?$filter=klasse/klasseID eq '123456789' and klasse/klassifikasjonssystem/klassifikasjonstype/kode eq 'ORG' Mappe med klassering på organisasjonsnr utvidet
../api/sakarkiv/Saksmappe/?$filter=part/any(s:s/Default.PartPersonType/foedselsnummer eq '12334566') Saksmapper med part(PartPerson) med gitt fødselsnummer utvidet
../api/sakarkiv/Saksmappe/?$filter=part/any(s:s/Default.PartEnhetType/organisasjonsnummer eq '12334566') Part med organisasjonsnummer utvidet
..api/sakarkiv/journalpost/?$filter=korrespondansepart/any(s:s/Default.KorrespondansepartPersonType/foedselsnummer eq '12334566') Korrespondansepart med fødselsnummer utvidet
..api/arkivstruktur/mappe/?$filter=nasjonalidentifikator/any(i: i/Default.BygningType/byggidentifikator/bygningsNummer eq '12345678') Nasjonal identifikator med bygningsnr utvidet

Søk

$search brukes for generelt søk. Arkivkjernen bestemmer hvordan denne er implementert med hensyn på hvilke felter den inkluderer i søk og om for eksempel innhold i dokumenter er med.

Eksempel på hvordan syntaks for et søk i et arkiv kan se ut:

/api/arkivstruktur/arkiv?$search='test'

Sortering

$orderby brukes for å angi sortering av resultat etter gitte felter.

Resultatoppdeling (Paginering)

På klientsiden kan $top og $skip brukes sammen for å angi hvilken side av søkeresultatet en ønsker returnert. $top gir antallet som skal returneres, og $skip gir antallet en skal hoppe over og ikke inkludere i resultatet.

Serverstyrt resultatoppdeling kan settes av arkivkjernen med PageSize. Pagesize setter max antall som kan returneres fra arkivkjerne og kjerne må returnere en next link som gir neste siden.

Filter på underobjekter

Any eller All brukes for å filtrere på navigerbare objekter. Det kan være begrensninger på hvor mange nivå/dybde en arkivkjerne støtter.

Eksempel:
https://n5.example.com/api/sakarkiv/saksmappe?$filter=nasjonalidentifikator/any(i: i/Default.BygningType/byggidentifikator/bygningsNummer eq '12345678')
https://n5.example.com/api/sakarkiv/saksmappe?$filter=nasjonalidentifikator/any(i: i/Default.BygningType/byggidentifikator/bygningsNummer eq '12345678')

Resultat med underobjekter

$expand brukes for å inkludere underobjekter i resultat. Det kan være begrensninger på hvor mange nivå en arkivkjerne støtter. Som standard skal ikke underobjekter returneres hvis dette ikke spesifiseres med $expand. Hvor mange nivåer som støttes settes opp i kjernen med MaxExpansionDepth.

Filter og tilgangsstyring

Ved søk skal arkivkjernen ta hensyn til tilgangsrettigheter slik at brukere ikke får uautorisert tilgang til informasjon. Er informasjonen unntatt offentlighet, skjermet eller gradert så skal ikke uautoriserte brukere få tilgang til dette. Dette kan bety at en bruker har lov til å registrere et objekt, men ikke rettigheter til å vise dette etterpå.

En liste med objekter eller et søkeresultat returneres som et JSON-objekt med medlem «count» satt til antall elementer totalt i søkeresultatet/listen, «results» satt til en liste med instansene i listen, og «_links» til relevante relasjonsnøkler som «self» og «next».

Det kan se ut som følger:

Forespørsel:

GET https://n5.example.com/api/arkivstruktur/mappe/ Accept: application/vnd.noark5+json

Respons:

{ "results" : [
  { "mappeID": "1234/2017",
   "tittel": "testmappe 1",
   ...
  },
  { "mappeID": "1235/2017",
   "tittel": "testmappe 2",
   ...
  }
 ],
 "count" : 3,
 "_links" : {
  "next": {
   "href": "https://n5.example.com/noark5v4/api/arkivstruktur/mappe/?top=2&skip=2"
  },
  ...
 ]
}

I dette eksemplet er det sideinndeling med 2 elementer per side, kun to av tre søkeresultater returneres i første omgang, og en «next»-lenke til resten av sideresultatet.

Når en forespurt listeressurs fra databasen er tom returneres medlem «count» satt til 0, intet medlem «results», samt relevante relasjonsnøkler i «_links» inkludert en «self»-relasjon tilbake til forespørselen som produserte den tomme listen. Hvis en søker etter listen over arkiv og det ikke finnes noen arkiv, så kan JSON-strukturen se slik ut:

{
 "count": 0,
 "_links" : {
  "self": {
   "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/arkiv/"
  },
  "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/arkiv/": {
   "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/arkiv/"
  }
 }
}

Tabell 6.1. Resultatkoder ved navigering/søk

Statuskode Beskrivelse
200 OK
400 BadRequest - ugyldig forespørsel
403 Forbidden - ingen tilgang
404 NotFound - ikke funnet
500 InternalServerError – generell feil på server
501 NotImplemented - ikke implementert

Opprette objekter (Create)

Nye objekter opprettes fra andre objekter vha. ressurslenker. Slike ressurslenker, f.eks. .../ny-mappe, vises for de underobjekttypene som er aktuelle iht. datamodellen og tilgjengelige med den aktuelle brukerens rettigheter. GET-forespørsler kan benyttes for å få returnert en gyldig og delvis utfylt objektstruktur. POST-forespørsel oppretter nytt objekt. Opprettet objekt vil tilhøre objektet det opprettes fra.

For mappe og klasse som kan ha undermapper og underklasser så vil det være ressurslenkene .../ny-mappe og .../ny-klasse som benyttes for å opprette undermapper og underklasser. Disse blir så tilgjengelige for uthenting med GET-forespørsel til .../undermappe og .../underklasse.

For eksempel kan en opprette mapper på arkivdel, og da vil _links under en arkivdel inneholde relasjonsnøkkelen rel="https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-mappe/" om bruker har lov til å opprette mapper på denne arkivdelen. Den aktuelle ressurslenke kan være https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Arkivdel/12345/ny-mappe . Denne kan brukes til både GET og POST forespørsel.

GET-forespørselen forhånds utfyller en lovlig objektstruktur og gir relasjonslenker til aktuelle kodelister. En slik forespørsel oppretter ikke noe objekt og returverdien refererer ikke heller til et objekt i databasen, og er derfor uten «self»-relasjon. Strukturen (uten "_links" og felt med verdi «null») kan brukes som utgangspunkt for en POST når et nytt objekt skal opprettes.

Attributter som henter verdier fra kodelister fylles inn med enten kun kode-verdien fra kodelisten eller både kode og kodenavn. Kodelisteverdiene kopieres fra kodelisten inn i instansen når attributt settes første gang eller endres, slik at fremtidige endringer i kodelister ikke påvirker verdier i eksisterende instanser.

Kun kodelisteverdier der «inaktiv»-attributten ikke er satt til «true» skal brukes på nye instanser eller ved endring av kodelisteverdi på eksisterende instanser.

Ved registrering av objektet så skal kjernen fylle ut systemID, opprettetAv og opprettetDato. OpprettetAv skal være personnavn, referanseOpprettetAv skal være en systemID. NB! Denne systemID-en kan være en entydig identifikator av brukeren i fagsystemet, slik at personen ikke nødvendigvis må være bruker i arkivkjernen. opprettetDato er datoen (eller dataTime) enheten er opprettet i fagsystemet.

{
  "mappetype": {
    "kode": "BYGG",
    "kodenavn": "Byggesak"
  },
  "tittel": "angi tittel på mappe",
  "dokumentmedium": {
    "kode": "E",
    "kodenavn": "Elektronisk arkiv"
  },
  "_links": {
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/dokumentmedium/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/kodelister/Dokumentmedium{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "templated": true
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/mappetype/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/kodelister/Mapetype{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "templated": true
    }
  }
}

Klienten sender en POST forespørsel med en lovlig objektstruktur til gitt url. Responsen gir statuskode 201 Created om objektet ble opprettet korrekt og komplett objekt samt location header for lese eller endre url.

POST til https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Arkivdel/12345/ny-mappe

Content-Type: application/vnd.noark5+json

{
  "mappetype": {
    "kode": "BYGG",
    "kodenavn": "Byggesak"
  },
  "tittel", "Testvegen 32, ny enebolig",
  "dokumentmedium": {
    "kode": "E",
    "kodenavn": "Elektronisk arkiv"
  }
}

Resultat

201 Opprettet

Location →

https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/a043d07b-9641-44ad-85d8-056730bc89c8

{
  "mappeID": "123456/2016",
  "mappetype": {
    "kode": "BYGG",
    "kodenavn": "Byggesak"
  },
  "tittel", "Testvegen 32, ny enebolig",
  "dokumentmedium": {
    "kode": "E",
    "kodenavn": "Elektronisk arkiv"
  },
  "systemID": "515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba",
  "opprettetDato": "2016-04-03T15:45:28.4985538+02:00",
  "opprettetAv": "pålogget bruker",
  "referanseOpprettetAv": "4ff78c87-6e41-40cb-bc6b-edff1ce685b9",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/mappe/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba",
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/utvid-til-saksmappe/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba/utvid-til-saksmappe",
    },

Figur 2 respons fra opprett mappe (eksempel avkortet for liste over links)

Tabell 6.2. Resultatkoder ved oppretting av objekt

Statuskode Beskrivelse
200 OK
201 Created - opprettet
400 BadRequest - ugyldig forespørsel
403 Forbidden - ingen tilgang
404 NotFound - ikke funnet
409 Conflict – objektet kan være endret av andre
500 InternalServerError – generell feil på server
501 NotImplemented - ikke implementert

Heleide objekter(komposisjoner) kan opprettes sammen med hovedobjektet og inngår i dens lovlige objektstruktur. For eksempel merknad på en mappe kan registreres sammen med registreringen av mappe.

Preutfylling av objekt

Ved å bruke GET på for eksempel ny-mappe (https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-mappe/) så kan arkivkjerne pre-utfylle og foreslå vanlige data for et objekt basert på pålogget bruker samt annonsere hvor diverse lovlige koder kan hentes fra slik som mappetype og dokumentmedium.

{
  "mappetype": {
    "kode": "BYGG",
    "kodenavn": "Byggesak"
  },
  "tittel": "angi tittel på mappe",
  "dokumentmedium": {
    "kode": "E",
    "kodenavn": "Elektronisk arkiv"
  },
  "_links": {
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/dokumentmedium/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/kodelister/Dokumentmedium{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "templated": true
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/mappetype/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/kodelister/Mapetype{?$filter&$orderby&$top&$skip}",
      "templated": true
    }
  }
}

Oppdatere objekter (Update)

Alle ressurser kan med sin relasjonslenke rel="self" og ressurslenke (href) benytte denne til oppdatering.

For oppdatering sender klienten enten en PUT forespørsel med alle data for en lovlig objektstruktur, eller en PATCH-forespørsel med de enkeltattributtene som skal endres. For PUT må alle egenskaper være med, med unntak av underobjekter som har en mange relasjon (0..* eller 1..*) i oppdatering av et objekt. Underobjekter må oppdateres separat med sine resurslenker.

For å hindre at data blir oppdatert samtidig av forskjellige brukere og overskrevet med gamle data så må kjernen sjekke innkomne objekt og lagret objekt. ETag (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_ETag) skal benyttes for å støtte «optimistic concurrency control». Om det oppstår konflikt så kan resultatkode 409 benyttes. Da må klient hente opp ny versjon fra arkivkjerne og gjøre fletting av data mellom server og klient. For å redusere risikoen for konflikt bør derfor klienten alltid hente en fersk utgave av objektet med en GET-forespørsel og deretter oppdatere objektet med en PUT-forespørsel.

PUT til https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/a043d07b-9641-44ad-85d8-056730bc89c8

Content-Type: application/vnd.noark5+json

{
  "mappeID": "123456/2016",
  "mappetype": {
    "kode": "BYGG",
    "kodenavn": "Byggesak"
  },
  "tittel", "Testvegen 32, ny enebolig",
  "dokumentmedium": {
    "kode": "E",
    "kodenavn": "Elektronisk arkiv"
  },
  "systemID": "515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba",
  "opprettetDato": "2016-04-03T15:45:28.4985538+02:00",
  "opprettetAv": "pålogget bruker",
  "referanseOpprettetAv": "4ff78c87-6e41-40cb-bc6b-edff1ce685b9",
  "gradering": {
    "graderingskode": {
      "kode": "B"
    },
    "graderingsdato": "2016-05-03T16:05:48.4966742+02:00"
  }
}

Resultat

200 OK

Location →

https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/a043d07b-9641-44ad-85d8-056730bc89c8

{
  "mappeID": "123456/2016",
  "mappetype": {
    "kode": "BYGG",
    "kodenavn": "Byggesak"
  },
  "tittel", "Testvegen 32, ny enebolig",
  "dokumentmedium": {
    "kode": "E",
    "kodenavn": "Elektronisk arkiv"
  },
  "gradering": {
    "graderingskode": {
      "kode": "B"
    },
    "graderingsdato": "2016-05-03T16:05:48.4966742+02:00"
  },
  "systemID": "515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba",
  "oppdatertDato": "2016-05-03T16:10:01.9386215+02:00",
  "opprettetDato": "2016-04-03T15:45:28.4985538+02:00",
  "opprettetAv": "pålogget bruker",
  "oppdatertAv": "pålogget bruker",
  "referanseOppdatertAv": "8f58d80c-9b5c-4ddf-af5a-764f08a7661e",
  "referanseOpprettetAv": "4ff78c87-6e41-40cb-bc6b-edff1ce685b9",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/mappe/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/utvid-til-saksmappe/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba/utvid-til-saksmappe"
    },

Figur 3 respons fra oppdatering av mappe med graderingsinformasjon (eksempel avkortet ved links liste)

Endring av instanser med PATCH gjøres slik det er beskrevet i IETF RFC 7396 (JSON Merge Patch). Kun de attributtene som skal endres i en instans sendes over, med Content-Type satt til «application/merge-patch+json». Dette sikrer at en API-klient kan gjøre endringer i instanser uten å måtte forstå hele JSON-strukturen, og uten å risikere å endre på andre felter enn ønsket.

API-klienter kan også endre på relasjoner i _links ved hjelp av PATCH.

Her er et eksempel som endrer Mappe-instansen som ble returnert for PUT gjengitt over:

PATCH til https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/a043d07b-9641-44ad-85d8-056730bc89c8

Content-Type: application/merge-patch+json

{
  "tittel", "Testvegen 33, ny enebolig",
  "gradering": {
    "graderingskode": {
      "kode": "F"
    }
  }
}

Resultat

200 OK

Location →

https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/a043d07b-9641-44ad-85d8-056730bc89c8

{
  "mappeID": "123456/2016",
  "mappetype": {
    "kode": "BYGG",
    "kodenavn": "Byggesak"
  },
  "tittel", "Testvegen 33, ny enebolig",
  "dokumentmedium": {
    "kode": "E",
    "kodenavn": "Elektronisk arkiv"
  },
  "gradering": {
    "graderingskode": {
      "kode": "F"
    },
    "graderingsdato": "2016-05-03T16:05:48.4966742+02:00"
  },
  "systemID": "515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba",
  "oppdatertDato": "2016-05-03T16:10:01.9386215+02:00",
  "opprettetDato": "2016-04-03T15:45:28.4985538+02:00",
  "opprettetAv": "pålogget bruker",
  "oppdatertAv": "pålogget bruker",
  "referanseOppdatertAv": "8f58d80c-9b5c-4ddf-af5a-764f08a7661e",
  "referanseOpprettetAv": "4ff78c87-6e41-40cb-bc6b-edff1ce685b9",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/mappe/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Mappe/515c45b5-e903-4320-a085-2a98813878ba"
    },
  ...
  }
}

Slik kan en flytter en dokumentbeskrivelse fra en registrering til en annen:

PATCH til https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentbeskrivelse/1fa94a89-3550-470b-a220-92dd4d709044

{
  "_links": {
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/registrering/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/registrering/cf8e1d0d-e94d-4d07-b5ed-46ba2df0465e/dokumentbeskrivelse/"
     }
  }
}

Tabell 6.3. Resultatkoder ved oppdatering av objekt

Statuskode Beskrivelse
200 OK
400 BadRequest - ugyldig forespørsel
403 Forbidden - ingen tilgang
404 NotFound - ikke funnet
409 Conflict – objektet kan være endret av andre
500 InternalServerError – generell feil på server
501 NotImplemented - ikke implementert

Utvid objekter til andre typer

Hvis en ikke ønsker å opprette en instans med riktig entitet direkte ved å bruke ny-xx-metodene, men ønsker å utvide en entitet fra en basisentitet til en underentitet uten å endre systemID, så kan en bruke **utvid-til-xx*-metodene. Dette gjelder for eksempel Mappe og Saksmappe.

Ved uthenting av en mappe vil du få følgende relasjon tilbake:

"https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/utvid-til-saksmappe/": {
  "href": "https://n5.example.com/api/sakarkiv/Saksmappe/1/utvid-til-saksmappe"
}

Ved å kjøre PUT-forespørsel på angitt href med tilhørende felter som er påkrevd for saksmappe så skal objektet utvides til å bli en saksmappe.

PUT https://n5.example.com/api/sakarkiv/Saksmappe/1/utvid-til-saksmappe

Content-Type: application/vnd.noark5+json

{
  "saksansvarlig": "Arne",
  "saksdato": "2017-12-08T00:00:00",
  "saksstatus": {
    "kode": "R",
  "kodenavn": "Opprettet av saksbehandler"
  }
}

Respons skal være den nye saksmappen. Merk at self nå peker på saksmappe og ikke mappe.

{
  "saksdato": "2017-12-08T00:00:00",
  "saksansvarlig": "Henning",
  "saksstatus": {
    "kode": "R",
    "kodenavn": "Opprettet av saksbehandler"
  },
  "mappeID": "1/2014",
  "tittel": "klok testmappe 1",
  "offentligTittel": "Dette er en offentlig tittel ****",
  "gradering": {
    "graderingskode": {
      "kode": "B"
    },
    "graderingsdato": "2017-12-08T15:32:10.739027+01:00",
    "_links": {}
  },
  /// Resten av objektet utelatt
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://n5.example.com/api/sakarkiv/saksmappe/1"
    },

Resultatkoder ved utvidelse av objekt

Statuskode Beskrivelse
200 OK
400 BadRequest - ugyldig forespørsel

Resultatkode 400 leveres dersom id til eksisterende mappe er ugyldig eller det mangler påkrevde felter.

Rekursive entitetshierarkier

Noen entiteter kan ha samme type entitet under seg, og slik danne et rekursivt hierarki av instanser. Det gjelder Arkiv, Klasse og Mappe, og entiteter som arver fra disse (som Saksmappe).

Da det ikke er i tråd med HATEOAS-prinsippene å la samme relasjonsnøkkel peke til flere ulike href-er, så må dette håndteres litt annerledes enn relasjoner mellom entiteter av ulik type. Listen over under-instanser til en gitt instans kan hentes ut ved å følge href for relasjonsnøkkelen https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/underxx/, der xx er navnet på entitet. Eksempler på slike relasjonsnøkler https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/underklasse/ og https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/undermappe/.

Av samme grunn er det ikke mulig å la foreldrerelasjonen gjenbruke entitetens relasjonsnøkkel. En kan der finne foreldreinstans ved å følge href for relasjonsnøkkelen https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/overxx/. Eksempler på slike relasjonsnøkler https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/overklasse/ og https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/overmappe/.

Kun relasjoner som eksisterer skal vises i relasjonslisten. JSON-listen over relasjoner for en klasseinstans midt i et slikt hierarki kan for eksempel se slik ut:

"_links": {
 "self": {
  "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/klasse/7b3989b0-53d7-11e9-bd4e-17d6c4d53856/"
 },
 "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/klasse/": {
  "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/klasse/7b3989b0-53d7-11e9-bd4e-17d6c4d53856/"
 },
 "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/overklasse/": {
  "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/klasse/6787ba68-53d7-11e9-a583-8f084aaf5d19/"
 },
 "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/underklasse/": {
  "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/klasse/?$filter=overklasse eq 7b3989b0-53d7-11e9-bd4e-17d6c4d53856"
 },
 ...
}

Merk at konkrete href-verdier ikke er standardisert, det er valgfritt hvordan en implementerer oppslag i foreldre- og undermapper.

Overxx-relasjonen er kun tilstede når instansen er midt i og nederst i hierarkiet, og underxx-relasjonen er kun til stede når instansen er øverst og midt i hierarkiet.

Oppdatere referanser mellom objekter

Relasjoner kan angis ved tildelte attributter eller via plassering på gitt url. For eksempel ny mappe knyttes til arkivdel ved at url til ny mappe også inneholder hvilken arkivdel denne skal opprettes på. Egne attributter kan for eksempel være referanseForeldremappe for å lage undermapper.

Mer generelt kan klienter benytte href for rel="self" for aktuelle objekter sammen med $ref parameter for å slette, endre eller opprette referanser mellom objekter.

Når en oppdaterer en toveis relasjon mellom to instanser med relasjonsnavn på begge sider, så blir relasjonen også synlig på den andre siden av relasjonen. For eksempel hvis en legger inn en lenke fra en Arkivdel A til forrige Arkivdel B ved hjelp av «forrigearkivdel»-relasjonsnøkkelen, så blir det automatisk en lenke til neste Arkivdel A i Arkivdel B synlig med «nestearkivdel»-relasjonsnøkkel.

For å opprette ny referanse

Her opprettes ny referanse mellom registrering og dokumentbeskrivelse.

POST https://n5.example.com/api/arkivstruktur/registrering/cf8e1d0d-e94d-4d07-b5ed-46ba2df0465e/dokumentbeskrivelse/$ref?$id=https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentbeskrivelse/1fa94a89-3550-470b-a220-92dd4d709044

Resultatkode 204 – NoContent

For å oppdatere/flytte referanse

Her flyttes mappen fra en arkivdel til en annen.

PUT https://n5.example.com/api/arkivstruktur/mappe/cf8e1d0d-e94d-4d07-b5ed-46ba2df0465e/arkivdel/$ref

Body:

https://n5.example.com/api/arkivstruktur/arkivdel/092e497a-a528-4121-8f22-fbc78fa6c930

Resultatkode 204 – NoContent

For å slette referanser fra en liste

Ved sletting av referanser i en liste skal $id-parameteren benyttes. Her slettes referansen til dokumentbeskrivelse fra registrering.

DELETE https://n5.example.com/api/arkivstruktur/registrering/cf8e1d0d-e94d-4d07-b5ed-46ba2df0465e/dokumentbeskrivelse/$ref?$id=https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentbeskrivelse/092e497a-a528-4121-8f22-fbc78fa6c930

Resultatkode 204 – NoContent

For å slette en enkelt-referanse

Ved sletting av en enkelt-referanse så skal ikke $id-parameteren benyttes. Her slettes referansen til registrering fra dokumentbeskrivelse.

DELETE https://n5.example.com/api/arkivstruktur/dokumentbeskrivelse/092e497a-a528-4121-8f22-fbc78fa6c930/registrering/$ref

Resultatkode 204 – NoContent

Tabell 6.4. Resultatkoder ved oppdatering av referanser til objekt

Statuskode Beskrivelse
200 OK
204 NoContent
400 BadRequest - ugyldig forespørsel
403 Forbidden - ingen tilgang
404 NotFound - ikke funnet
409 Conflict - objektet kan være endret av andre
500 InternalServerError – generell feil på server
501 NotImplemented - ikke implementert

Slette objekter (Delete)

I Noark 5 er kassasjon beskrevet i et eget kapittel, mens sletting er omtalt i ulike krav spredt utover i ulike kapitler i standarden.

Et viktig krav i Noark 5 er at arkiverte elektroniske dokumenter ikke skal kunne slettes. Et arkivert dokument (Journalstatus på Journalpost og Dokumentstatus på Dokumentbeskrivelse) har følgende kjente verdier:

Journalført (J), Ferdigstilt fra saksbehandler (F), Godkjent av leder (G), Ekspedert (E), Utgår (U), Midlertidig registrering av innkommet dokument (M), Saksbehandler har registrert innkommet dokument (hovedsaklig e-post) (S) og Reservert dokument (ikke ferdigstilt) (R).

Dokumenter med status R (Reservert dokument) kan slettes. Dokumenter med status M (Midlertidig) kan benyttes ulikt i forskjellige organ / systemer, så disse kan eksempelvis ikke slettes om de er overført fra et fagsystem hvor de har status F og er satt opp til å få status M i Noark-systemet.

For dokumenter som ikke er knyttet til Journalpost, må man se på verdier knyttet til Dokumentbeskrivelse og Dokumentstatus når man vurderer om et dokument kan slettes.

Når det foreligger behov for autorisert kassasjon sender klienten en DELETE forespørsel på aktuell ressurs (URL). Alle ressurslenker med relasjonsnøkkel "self" kan potensielt slettes om autorisert bruker har nødvendige rettigheter. Respons har statuskode 204 hvis ressursen ble slettet.

Klienten sender en DELETE forespørsel på aktuell ressurs(url). Alle ressurslenker med rel="self" kan potensielt slettes om bruker har nødvendige rettigheter. Respons gir statuskode 204 om ressursen er korrekt slettet.

{
  "tittel": "Arkivdel byggesak",
  "beskrivelse": "Lorem ipsum",
  "arkivdelstatus": {
    "kode": "",
    "kodenavn": ""
  },
  "dokumentmedium": {
    "kode": "",
    "kodenavn": ""
  },
  "avsluttetAv": "",
  "referanseAvsluttetAv": "",
  "referanseForloeper": "",
  "referanseArvtaker": "",
  "kassasjon": {
    "kassasjonsvedtak": {
      "kode": "",
      "kodenavn": ""
    },
    "kassasjonshjemmel": "",
    "bevaringstid": "",
    "kassasjonsdato": "0001-01-01T00:00:00"
  },
  "utfoertKassasjon": {
    "kassertDato": "0001-01-01T00:00:00"
    "kassertAv": "",
    "referanseKassertAv": ""
  },
  "sletting": {
    "slettingstype": {
      "kode": "SA",
      "kodenavn": "Sletting av hele innholdet i arkivdelen"
    },
    "slettedato": "2016-05-02T14:23:27.4065323+02:00",
    "slettetAv": "pålogget bruker"
  },
  "skjerming": {
    "tilgangsrestrisjon": {
      "kode": "",
      "kodenavn": ""
    },
    "skjermingshjemmel": "",
    "skjermingsdokument": {
      "kode": "",
      "kodenavn": ""
    },
    "skjermingsvarighet": ""
  },
  "gradering": {
    "graderingskode": {
      "kode": "",
      "kodenavn": ""
    },
    "graderingsdato": "0001-01-01T00:00:00",

Tabell 6.5. Resultatkoder ved sletting av objekt

Statuskode Beskrivelse
200 OK
204 NoContent – slettet ok
400 BadRequest - ugyldig forespørsel
403 Forbidden - ingen tilgang
404 NotFound - ikke funnet
409 Conflict - objektet kan være endret av andre
500 InternalServerError – generell feil på server
501 NotImplemented - ikke implementert

Overføringsformat

Innholdstyper(Content-Type) som skal brukes:

Innholdstype (Content-Type)
application/vnd.noark5+json

Datoformat skal være angitt i tråd med definisjonen i Noark 5 krav 5.12.7 (datoer uten klokkeslett) og 5.12.8 (datoer med klokkeslett), det vil si definisjonen for date og dateTime i XML Schema 1.0 tilgjengelig fra https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/. Det skal alltid være tidssone-informasjon knyttet til date og dateTime-verdier.

Tjenestegrensesnittet skal bruke UTF-8 tegnsett som beskrevet i IETF RFC 3629 i alle REST-forespørsler.

Hente og overføre filer

Ved navigering til dokumentobjekt så kan selve filen også åpnes ved å følge referanseDokumentfil eller href til relasjonsnøkkel https://rel.arkivverket.no/noark5/v4/arkivstruktur/fil/.

GET https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785

{
  "systemID": "a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785",
  "versjonsnummer": "1",
  "variantformat": {
    "kode": "A",
    "kodenavn": "Arkivformat"
  },
  "format": {
    "kode": "fmt/95",
    "kodenavn": "PDF/A - ISO 19005-1:2005"
  },
  "referanseDokumentfil": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785/referanseFil",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/dokumentobjekt/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/fil/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785/referanseFil"
    }
  }
}

Formatverdier (her «fmt/95») hentes fra kodelisten Format, se kapittel 7.

GET https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785/referanseFil

Returnerer med Content-type=filens MIME-type, for eksempel «application/pdf», og filen streames til klient. Hodefeltet Content-type settes til filens MIME-type hentet fra dokumentobjekt-entiteten. Merk, GET-forespørselen bør ikke inneholde HTTPs Accept-hodefelt, alternativt bør akseptere enhver MIME-type. HTTP-hodefeltet Accept brukes til å gi beskjed hvilket helst format som ønskes lastet ned, og klienten har ikke noe valg av format og bør derfor ikke forsøke å styre valg av format. Hvis Accept-hodefeltet er satt, og ikke inneholder enten «/» eller er stemmer med verdien i mimeType-feltet til tilhørende dokumentobjekt, så returneres resultatkoden 406, ikke resultatkode 200.

Overføre små filer

For å overføre en ny fil brukes POST til href til rel="https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/fil/" med headere for content-type og content-length. Når overføringen er fullført og filopplastingen vellykket, så returneres statuskode 201.

Et dokumentobjekt opprettes før opplasting. Hvis noen av feltene «format», «mimeType», «filnavn», «sjekksum», «sjekksumAlgoritme» og «filstoerrelse» er fylt inn ved opprettelsen skal tjeneren verifisere at verdiene i de angitte feltene stemmer når den komplette filen er lastet opp. Tjeneren sjekker ved opplasting for felt som er forhåndsutfylt også at mimeType er identisk med Content-Type, filstoerrelse er identisk med Content-Length (for komplett POST) eller X-Upload-Content-Length (for overføring i bolker med PUT) og at sjekksum stemmer overens med den overførte filen. Hvis tjeneren etter opplasting ser at noen av verdiene avledet fra opplastet fil ikke stemmer overens med verdiene i dokumentobjekt-entiteten, så returneres statuskode 400 Bad Request. Hvis den opplastede filen har et format tjeneren ikke kjenner igjen, så settes format til 'UNKNOWN'. Når filopplasting er fullført setter tjeneren de feltene i dokumentobjekt som ikke var satt ved oppretting av dokumentobjekt-entiteten, det vil si utleder «format», «mimeType», «filnavn», «sjekksum», og «filstoerrelse» basert på filens innhold samt, samt gir «sjekksumAlgoritme» aktuell verdi.

POST https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785/referanseFil
Content-Type: application/pdf
Content-Length: 111111

Pdf data

Respons: 201 Created

Overføre store filer

For store filer (over 150MB) så kan filen overføres i bolker. Prosessen for å overføre store filer er inspirert av APIet til Google Drive, https://developers.google.com/drive/v3/web/resumable-upload . For hver bolk returneres statuskode 200, unntatt den siste når overføringen er fullført der det returneres statuskode 201.

For å starte en opplastingssesjon:

 1. Send en POST til href til rel="https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/fil/"

  Headeren Content-Length settes til 0

  Headeren X-Upload-Content-Type settes til filens MIME-type

  Headeren X-Upload-Content-Length settes til filens totalstørrelse

 2. Responsen du mottar vil inneholde en Location-Header som inneholder en sesjons-URI som skal benyttes i en PUT-forespørsel for å overføre filen i bolker.

 3. Deretter overføres filen med en PUT-forespørsel. Responsen fra serveren inneholder en Range-header, hvor øvre verdi benyttes som start verdi i Content-Range i neste oversending.

  Headeren Content-Range settes for å angi hvor mye av filen som blir oversendt.

 4. Når siste overføring er gjort så returneres statuskode 201 Created.

Det er ikke mulig å overskrive filen tilhørende en eksisterende dokumentobjekt-entitet med en POST eller en PUT-forespørsel. Hvis en fil må erstattes etter fullført opplasting så skal dokumentobjekt-entieten slettes og en ny POST/PUT utføres mot href til rel=https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/fil/.

Når en filopplasting er vellykket, så returneres tilhørende dokumentobjekt som respons på avsluttende 200 OK / 201 Created.

Dersom det skjer en feil under opplasting eller lagringsprosessen skal tjeneren returnere 422 Unprocessable Entity som svar. Det er da klientens ansvar å slette relaterte dokumentbeskrivelse- og dokumentobjekt-entiteter ved hjelp av DELETE på entitetenes self-relasjon.

Komplett eksempel

Opprett sesjon:

POST https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785/referanseFil
Content-Length: 0
X-Upload-Content-Type: image/jpeg
X-Upload-Content-Length: 2000000

Respons: 200 OK

Location: https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785/referanseFil?filsesjon=abc1234567

Last opp første del:

PUT https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785/referanseFil?filsesjon=abc1234567
Content-Length: 524288
Content-Type: image/jpeg
Content-Range: bytes 0-524287/2000000

Respons: 200 OK

Location: https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785/referanseFil?filsesjon=abc1234567
Range: bytes 0-524287

Last opp siste del:

PUT https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/a895c8ed-c15a-43f6-86de-86a626433785/referanseFil?filsesjon=abc1234567
Content-Length: 427136
Content-Type: image/jpeg
Content-Range: bytes 1572864-2000000/2000000

Respons: 201 Created

{
  "systemID": "e37be679-f87b-4485-a680-4c3e3c529bdf",
  "versjonsnummer": "1",
  "variantformat": {
    "kode": "A",
    "kodenavn": "Arkivformat"
  },
  "format": {
    "kode": "RA-JPEG",
    "kodenavn": "JPEG (ISO 10918-1:1994)"
  },
  "filnavn": "portrait.jpeg",
  "filstoerrelse": 2000000,
  "mimeType": "image/jpeg",
  "sjekksum": "40cbd5b88175e268ef3a1c286ad7d46ff69c22787d368e8635cae7edca4b5625",
  "sjekksumAlgoritme": "SHA-256",
  "referanseDokumentfil": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/e37be679-f87b-4485-a680-4c3e3c529bdf/referanseFil",
  "_links": {
    "self": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/e37be679-f87b-4485-a680-4c3e3c529bdf"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/dokumentobjekt/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/e37be679-f87b-4485-a680-4c3e3c529bdf"
    },
    "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/fil/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/Dokumentobjekt/e37be679-f87b-4485-a680-4c3e3c529bdf/referanseFil"
    }
  }
}

Tabell 6.6. Resultatkoder for opplasting av filer

Statuskode Beskrivelse
200 OK
201 Created - opprettet
204 NoContent – slettet ok
400 BadRequest - ugyldig forespørsel
403 Forbidden - ingen tilgang
404 NotFound - ikke funnet
409 Conflict - objektet kan være endret av andre
415 UnsupportedMediaType – filtypen støttes ikke
422 Unprocessable Entity
500 InternalServerError – generell feil på server
501 NotImplemented - ikke implementert
503 ServiceUnavailable – tjeneste utilgjengelig

Validering av data

For de fleste objekter i Noark5 så er det knyttet forskjellige krav til hva som er lovlige verdier og strukturer. Disse kravene må implementeres i tjenestegrensesnitt/arkivkjerne som forretningsregler og sørge for at data er konsistente.

Restriksjoner som er dokumentert under hvert objekt i informasjonsmodellen skal valideres av kjernen. For eksempel hvis en mappe er avsluttet så skal det ikke være mulig å registrere flere registreringer på denne (jfr krav 5.4.7).

Merk at tallfelt som overføres som JSON alltid skal overføres formatert som et JSON Number, dvs. uten anførselstegn.

Håndtering av API-feil

API-et returnerer to nivåer av tilbakemeldinger ved feil:

 • HTTP statuskoder og meldinger i HTTP-hodefelt

 • Et JSON-objekt som HTTP-responsens innhold (aka «body») med ytterligere detaljer for å forstå hva som gikk galt. Denne har en attributt «feil» som peker til et JSON-objekt med feltene «kode» og «beskrivelse».

Som et eksempel, hvis en forsøker å hente ned en instans «.../arkivstruktur/arkivdel/9d5bda48-52b5-11e9-abc0-002354090596/» som ikke finnes, så er JSON-responsen strukturert på denne måten. Konkret verdi av beskrivelse er ikke standardisert:

{
 "feil": {
  "kode": 404
  "beskrivelse": "Not Found: arkivstruktur/arkivdel/9d5bda48-52b5-11e9-abc0-002354090596/"
 }
}
Felt Beskrivelse
kode Feilkoden, samme som HTTP statuskoden til feilmeldingen
beskrivelse (valgfri) En kort melding som beskriver feilen. Disse verdiene er ikke standardisert.

Identifikatorer

SystemID brukes som entydig identifikator for alle objekter.

SystemID tildeles av kjernen og skal være konsistente over tid. Arkivkjernen må sørge for at dette blir en unik og persistent identifikator på tvers av andre system. Den skal kunne brukes til å identifisere og referere til objekter liggende i andre filer eller databaser.

Generering av systemID-verdier skal følge UUID-algoritmen beskrevet i IETF RFC 4122, ISO/IEC 9834-8:2004 og ITU-T Rec. X.667. Slike UUID-verdier bør være frakoblet verdiene i objektet det henviser til.

Virksomhetsspesifikke metadata

Virksomhetsspesifikke metadata er felt som kan brukes for å legge ved ekstra informasjon knyttet til enkelte objekter i arkivet. Virksomhetsspesifikke metadatafelter kan brukes til å utvide de arkivenhetene i Noark 5 som har feltet definert i sitt XML-skjema, det vil si mappe, registrering og part (N5.4 bruker sakspart, N5.5 bruker part). I tillegg kan de brukes på endel administrasjonsfelter som bruker. Det er ingen teknisk begrensning på hvilken entitet et gitt felt kan brukes på. Det er opp til API-klienter og virksomheter å velge hvilke felt som gir mening for dem.

Feltet virksomhetsspesifikkeMetadata er et JSON «object» med nøkkel/verdi-oppføringer. Nøkkelen er feltnavn registrert i metadatakatalogen, og verdiens type er formattert i tråd med typen registrert på feltnavnet i metadatakatalogen.

Slike virksomhetsspesifikke metadata blir en del av arkivstrukturen og skal tas med i et arkivuttrekk.

For informasjon om felles og velkjente virksomhetsspesifikke metadatafelter, se vedlegg 4.

Her er en eksempelmappe med tre slike metadatafelt:

GET /api/sakarkiv/saksmappe/494c05c6-496f-11e9-b8fe-002354090596

{
   "systemID": "494c05c6-496f-11e9-b8fe-002354090596",
   "tittel": "saksmappe 1",
   "virksomhetsspesifikkeMetadata": {
     "ppt-v1:henvisningdato": "2018-04-22T13:30:00" ,
     "ppt-v1:skoleaar": "2018/2019",
     "ppt-v1:saksnummer": 123
   }
}

Metadatafelt har et navnerom-navn og en verdi. Navnerom-navnet er en string inndelt i delstrenger skilt med bindestrek (-) og kolon (:). Kolon skiller navnerom og felt, mens bindestrek i navnerom skiller individuelle deler i navnet på navnerommet. Feltene skal navngis på formatet <type>-<versjon>:<feltnavn> hvis feltet er sentralt registrert hos arkivverket, og vnd-<enhet/leverandør>-<versjon>:<feltnavn> hvis feltet ikke er registrert hos Arkivverket. Delstrengene som utgjør navn på navnerom og feltnavn består utelukkende av ASCII-tegnene for små bokstaver (a-z) samt siffer (0-9). I stedet for de særnorske tegnene «æ», «ø» og «å» benyttes henholdsvis «ae», «oe» og «aa».

Det anbefales å registrere felt i det sentrale registeret for å forenkle samhandling og bruk av samme feltdefinisjon på tvers av ulike fagsystemer og løsninger. <enhet/leverandør> henviser her til API-klient eller leverandør av API-klient, eller leverandør av API-tjeneste.

En entitet kan ha virksomhetsspesifikke metadatafelt fra ulike aktører, det vil si med ulike prefikser. Her er et eksempel på dette:

GET /api/sakarkiv/saksmappe/4eb9647c-496f-11e9-b445-002354090596

{
   "systemID": "4eb9647c-496f-11e9-b445-002354090596",
   "tittel": "saksmappe 1",
   "virksomhetsspesifikkeMetadata": {
     "ppt-v1:innskrivingsdato": "2018-04-22T13:30:00",
     "ppt-v1:skoleaar": "2018/2019",
     "ppt-v1:saksnummer": 123,
     "vnd-nikita-v1:eksempelfelt": "ett eller annet",
     "barnehage-v2:skoleaar": "2017/2018"
   }
}

Her kan en se at det er to ulike felt som henviser til skoleaar. For å unngå slik duplisering, som kan gi problemer når et system oppdaterer kun det ene feltet det forstår, så oppfordres det til gjenbruk av feltdefinisjoner og samkjøring mellom fagsystemer og andre som bruker virksomhetsspesifikke metadata.

Det kan kun være en (1) virksomhetsspesifikkeMetadata-attributt tilknyttet entiteter som støtter dette feltet.

Metadatakatalog for virksomhetsspesifikke metadata

Definisjonen over alle virksomhetsspesifikke metadatafelt som er kjent for API-tjenesten skal kunne hentes ut fra metadatadelen av API-et. API-et annonserer at virksomhetsspesifikke metadata støttes ved at det vil finnes en HREF/REL par under HREFen som tilsvarer RELen til https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/.

Ved GET mot href for relasjonen https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/ så kan en hente ut listen over virksomhetsspesifikke metadatafelt som er kjent for API-implementasjonen. Den kan for eksempel se slik ut:

GET /api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/

{
  "results": [
    {
      "systemID": "4f8f7d94-4a43-11e9-ab36-002354090596",
      "navn": "ppt-v1:skoleaar",
      "type": "string",
      "utdatert": true,
      "beskrivelse": "Hvilket skoleår saken gjelder",
      "kilde": "https://some/where/with/explanation",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "https://n5.example.com/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/4f8f7d94-4a43-11e9-ab36-002354090596"
        },
        "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/": {
          "href": "https://n5.example.com/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/4f8f7d94-4a43-11e9-ab36-002354090596"
        }
      }
    },
    {
      "systemID": "2f6e8634-4a45-11e9-844a-f3021c6321a6",
      "navn": "ppt-v1:saksnummer",
      "type": "integer",
      "beskrivelse": "Saksnummer i fagsystemet",
      "kilde": "https://some/where/with/explanation",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "https://n5.example.com/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/2f6e8634-4a45-11e9-844a-f3021c6321a6"
        },
        "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/": {
          "href": "https://n5.example.com/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/2f6e8634-4a45-11e9-844a-f3021c6321a6"
        }
      }
    },
    {
      "systemID": "25c93304-4a45-11e9-94b8-bf76fc1ca3ac",
      "navn": "ppt-v1:innskrivingsdato",
      "type": "datetime",
      "beskrivelse": "Dato barnet blir innskrevet til skolen",
      "kilde": "https://some/where/with/explanation",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "https://n5.example.com/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/25c93304-4a45-11e9-94b8-bf76fc1ca3ac"
        },
        "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/": {
          "href": "https://n5.example.com/api/metadata/virksomhetsspesifikkeMetadata/25c93304-4a45-11e9-94b8-bf76fc1ca3ac"
        }
      }
    }
  ]
}

En slik metadataoppføring består av følgende felt:

Navn Beskrivelse
systemID en UUID som identifiserer metadatafeltet. Denne UUID-verdien er unik internt i hver API-instans, men trenger ikke være lik for samme feltnavn på tvers av API-instanser.
navn navn på formen «<type>-<versjon>:<feltnavn>» eller «vnd-<enhet/leverandør>-<versjon>:<feltnavn>». Navnet skal kun forekomme en gang i metadatalisten.
type feltets type, se liste over tilgjengelige typer i tabellen under.
beskrivelse (valgfri) beskrivelse / definisjon av feltets innhold.
kilde (valgfri) en URL med nærmere beskrivelse av feltets innhold.
utdatert (valgfri) en boolsk verdi som sier om feltet kan brukes på nye oppføringer. Feltet skal kun vises hvis verdien er «true». Hvis verdien er «true», så skal POST til for eksempel ny-entitet avvise forsøk på å sette feltet.

Følgende typer er tilgjengelige for virksomhetsspesifikke metadata. Alle typene er kompatible med datatyper tilgjengelig i XML Skjema / XSD:

Type Beskrivelse
boolean En boolsk verdi, sann eller usann. Gyldige verdier er true og false, dvs. lik JSON-notasjon for samme felttype.
date En datoverdi. Syntaksen er beskrevet i del 6.1.1.8 (Overføringsformat).
datetime En dato og tidspunkt-verdi. Syntaksen er beskrevet i del 6.1.1.8 (Overføringsformat).
integer En heltallsverdi. Syntaksen er i tråd med JSON-typen «number» uten desimalpunktum og fraksjoner.
decimal En desimaltallsverdi. Syntaksen er i tråd med JSON-typen «number».
string UTF-8-sekvens med tegn.
uri Verdien samsvarer med syntaksen til en URI definert i IETF RFC 2396 og endret av IETF RFC 2732. Dette er en undertype av string.

Det er ingen begresning på hvilke verdier som kan lages i integer og decimal, dvs. de har ingen fast bitlengde og oppløsning. Det er heller ingen begresning på lengden på streng og uri.

For mapper som støtter virksomhetsspesifikke metadata, så skal GET på ny-mappe returnere feltet virksomhetsspesifikkeMetadata, der verdien enten skal være null for å markere at ingen slike felter er satt, eller inneholde forvalgte felter med verdier som API-kjernen foreslår å sette på alle / de fleste slike objekter.

Her er et eksempel for GET /api/arkivstruktur/klasse/7c9246ff-effe-4edd-ad8a-8cab317229df/ny-mappe:

{
  "dokumentmedium" : "Elektronisk arkiv",
  "virsomhetsspesifikkeMetadata": null
}

Søk i virksomhetsspesifikke metadata

Det skal være mulig å utføre søk i virksomhetsspesifikke metadata, på samme måte som andre metadatafelt. Merk at fullt feltnavn inkludert prefiks må brukes når en navngir feltnavn i søk. For eksempel ved søk på feltet skoleaar, brukt i ppt-v1:skoleaar, må det brukes «ppt-v1:skoleaar». Her er to enkle OData-søkeeksempel:

.../mappe?$filter=ppt-v1:skoleaar eq '2018/2019'
.../saksmappe?$filter=contains(vnd-nikita-v1:eksempelfelt, ‘verdi’)

Kapittel 7. Tjenester og informasjonsmodell

Om UML og notasjon som er benyttet

Klassediagram brukes for å vise utvalgte klasser i en UML-modell. Klassediagram trenger ikke være fullstendige, hverken mhp hvilke klasser som vises eller hvilke assosiasjoner som vises. For kompliserte modeller (som Noark-modellen) trengs flere klassediagram for å vise hele modellen.
I et klassediagram vises en klasse som en firkantet boks. Klassenavnet står i øverste «etasje», og er i eksempelet Registrering. Klasseattributtene karakteriserer klassen, og listes opp en i nest øverste etasje (i eksempelet i alt 7, den første/øverste har navnet arkivertDato). Firkanten kan også ha flere frivillige etasjer for å vise mer informasjon. I klassen Registrering vises en «etasje» med notes (ofte brukt for klassedefinisjon)
Klasser kan knyttes sammen med assosiasjoner. Assosiasjoner vises som streker mellom to klasser. En assosiasjon der begge ender er knytta til samme klasse kalles selv-assosiasjon. Eksempel: Mappe kan ha undermappe med samme struktur som mappa selv. Dette brukes der en trenger et hierarki av like klasser. En assosiasjon kan være aggregering. Symbolet er en strek mellom to klasser med åpen diamant i ene enden. Eksempel: Ei Mappe har Registrering(er). En registrering er en selvstendig enhet, som «overlever» selv om Mappa blir sletta.
Assosiasjoner kan være generalisering/spesialisering. Symbolet er en strek med en trekant i ene enden. Eksempel er Registrering som er en generalisering av Journalpost. En kan også si at Journalpost er en spesialisering av Registrering. I Registrering legges alle felles-kjennetegnene. Felleskjennetegnene arves så ned på Journalpost. Dette leses som Journalpost er en Registrering. Dersom en klasse er en spesialisering av en annen klasse som ikke er tatt med i diagrammet, skrives ofte navnet på den generaliserte klassen i øvre høyre hjørne av klasse-firkanten. I eksempelet kan vi derfor se at Registrering er en spesialisering av Arkivenhet, selv om klassen Arkivenhet ikke finnes i diagrammet.
En assosiasjon kan også være komposisjon. Symbolet er en strek mellom to klasser med lukka diamant i den ene enden. En Registrering har Korrespondansepart(er). En slik Korrespondansepart kan ikke eksistere uten at den er knytta til en Registrering. Slettes («dør») Registreringen vil også korrespondanseparten bli sletta («vil dø»). Assosiasjonene forteller også hvilken vei de er navigerbare. Symbolet for dette er piler i endene på streken. Eksempel: En registrering «vet» hvilke korrespondansepart(er) som tilhører registreringen, mens korrespondanseparten ikke vet hvilken registrering den tilhører.
Multiplisiteten forteller hvor mange forekomster som kan inngå. Multiplisitet kan brukes i forbindelse med assosiasjoner og også på klasseattributter. Dette vises med minst ett tall, men ofte to tall med to prikker mellom (0..1). Det første tallet angir minimums-multiplisitet (så mange det minst må være), det andre tallet er maksimumsmultiplisitet (så mange det maksimalt kan være). Eksempel: En Mappe kan høre til ingen eller en (0..1) Klasse, mens en Klasse kan «ha» ingen eller flere (0..***) Mapper(er). Stjernesymbol brukes til å angi «mange» (ubestemt tall større enn 1).En klasseattributt har angitt multiplisitet med klammeparenteser ([0..1]). Klasseattributten noekkelord kan forekomme ingen eller en gang. Når det ikke er angitt multiplisitet, skal dette oftest tolkes som (1..1). En Klasse skal alltid ha en klasseID, og kan bare ha en. En tom tekststreng-verdi ("") og en tekststreng som kun inneholder usynlige tegn (definert som beskrevet i vedlegg 5) er likestilt med en manglende verdi, slik at ved multiplisiteten [1..1] betyr det at klasseID også må ha en verdi forskjellig fra tom streng.
Datatypene kan også være simple datatyper eller primitiver. Disse brukes for å gi mulighet for restriksjoner også på primitivene. Epostadresse kan være modellert som en slik primitiv. Epost er en tekst-streng, men som i tillegg til å være tekst-streng også må oppfylle visse regler knytta til det å være gyldig epostadresse (bl.a. inneholde en og bare en forekomst av tegnet @). I eksempelet i figuren er SystemID en tekststreng (string) som i tillegg må oppfylle tilleggskrav. I store modeller kan det være hensiktsmessig å plassere ulike modell-elementer i ulike pakker. Da kan det også bli lettere for leseren å forstå modellen når han får vite hvilken pakke de ulike klassene er plassert i. Modellpakker kalles ofte navnerom (namespace) Dette kan angis foran klassenavnet, skilt fra klassenavnet med kolon (:). I eksempelet hører klassen SystemID til pakken/navnerommet Metadata og klassen string tilhører pakken/navnerommet BasicTypes.

Noark5v4

Figur 7.1. Noark5 kjerne arkivstruktur (diagram) Diagrammet viser pakkene som inngår i arkivstruktur kjernen.

Noark5 kjerne arkivstruktur (diagram) Diagrammet viser pakkene som inngår i arkivstruktur kjernen.

Figur 7.2. Noark5 spesialisering sakarkiv - (diagram) Diagrammet viser oversikt over spesialiseringen sakarkiv.

Noark5 spesialisering sakarkiv - (diagram) Diagrammet viser oversikt over spesialiseringen sakarkiv.

Figur 7.3. Noark5 struktur - (diagram) Diagrammet viser oversikt over pakker som kan inngå i en noark kjerne.

Noark5 struktur - (diagram) Diagrammet viser oversikt over pakker som kan inngå i en noark kjerne.

Figur 7.4. Noark5 elementlister - (diagram) Diagrammet viser oversikt over alle klasser og hvor de er definert.

Noark5 elementlister - (diagram) Diagrammet viser oversikt over alle klasser og hvor de er definert.

Arkivstruktur

Når en gjør GET mot href til relasjonsnøkkel https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/, så returneres liste over relasjonsnøkler til de ulike entitetene som er tilgjengelig. Disse kan brukes til å søke etter instanser av hver enkelt entitet. I tillegg er det relasjonsnøkler for å opprette entiteter på toppnivå i arkivstrukturen, hvis brukeren har tilgang til å opprette nye instanser (her ny-arkiv og ny-arkivskaper). Resultatet kan for eksempel starte slik:

{
 "_links": [
  {
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/arkiv/",
   "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/arkiv{?$filter&$orderby&$top&$skip&$search}",
   "templated": true
  },
  {
   "rel": "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-arkiv/",
   "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/ny-arkiv",
  },
  ...
 ]
}

Følgende relasjonsnøkler skal listes opp fra en implementasjon som støtter Arkivstruktur-pakken:

Følgende relasjonsnøkler skal tilsvarende listes opp for privilegerte brukere etter innlogging:

Basis skjema for arkivstruktur og indre kjerne

Figur 7.5. Arkivenheter - (diagram)

Arkivenheter - (diagram)

Figur 7.6. BevaringOgKassasjon - (diagram)

BevaringOgKassasjon - (diagram)

Figur 7.7. Hovedmodell - (diagram)

Hovedmodell - (diagram)

Figur 7.8. Forenklet struktur - (diagram)

Forenklet struktur - (diagram)

Figur 7.9. Arkiv og arkivdel - (diagram)

Arkiv og arkivdel - (diagram)

Figur 7.10. Mappestrukturen - (diagram)

Mappestrukturen - (diagram)

Figur 7.11. Mappe - (diagram)

Mappe - (diagram)

Figur 7.12. Klassifikasjonssystem - (diagram)

Klassifikasjonssystem - (diagram)

I fysiske sakarkiver har det vært vanlig å legge dokumenter som ikke er journalføringspliktige - men som likevel er arkivpliktige (ikke underlagt arkivbegrensning) - inn i saksomslaget uten at dette ble registrert i journalen. Tilsvarende funksjonalitet bør også være mulig i et elektronisk arkivsystem. Her må dokumentene nødvendigvis bli registrert, men dette skal skje på en automatisk måte og med minst mulig metadata. Denne typen dokumenter tildeles ikke identifikasjonen (nummereringen) i motsetning til journalposter. Disse dokumentene vil heller ikke komme på offentlig journal. Men de skal kunne inngå i arkivuttrekk dersom de er bevaringsverdige, og det må være mulig å skjerme dem internt. I Noark-4 ble dette kalt "loggede dokumenter". I Noark 5 spesifiseres dette som en egen registreringstype kalt registrering. En registrering inneholder alle metadata som er nødvendig for å knytte registreringen til resten av arkivstrukturen. Dette er metadata som også skal inngå i alle de andre registreringstypene. Metadata for registrering er derfor obligatorisk, selv om det i selve løsningen ikke er implementert noen funksjon for "arkivering uten journalføring".

Figur 7.13. Registrering - (diagram)

Registrering - (diagram)

Figur 7.14. Merknad - (diagram)

Merknad - (diagram)

Figur 7.15. Dokumentbeskrivelse - (diagram)

Dokumentbeskrivelse - (diagram)

Figur 7.16. Arkivstruktur med attributter - (diagram)

Arkivstruktur med attributter - (diagram)

Figur 7.17. Kryssreferanse - (diagram)

Kryssreferanse - (diagram)

Figur 7.18. Arkivstruktur alternativ - (diagram) henter korrespondansepart objekt

Arkivstruktur alternativ - (diagram) henter korrespondansepart objekt

Figur 7.19. Skjerming - (diagram)

Skjerming - (diagram)

Arkiv

Type: Class

Arver: Arkivenhet

Arkiv er det øverste nivået i arkivstrukturen. De fleste brukere vil bare ha behov for å opprette ett arkiv i sin Noark 5-løsning. Men det skal være mulig å opprette flere arkiver. Det kan være aktuelt dersom flere organer deler samme løsning. Det kan også være aktuelt dersom en hel etat deler samme løsning. Her kan da f.eks. hovedkontoret og hvert distriktskontor settes opp med hvert sitt arkiv. Men ved elektronisk arkivering er det heller ikke noe i veien for at hele etaten deler samme arkiv, selv om de enkelte avdelinger er spredt over et stort geografisk område.

Arkiv er obligatorisk i et arkivuttrekk. Toppnivået skal bare ha én forekomst, men kan ha ett eller flere undernivåer, se om underarkiv nedenfor. Et arkiv skal inneholde en eller flere arkivdeler. Dersom arkivet består av underarkiver, skal arkivdel være knyttet til det laveste nivået av disse.

Tabell 7.1. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Aggregation (Destination → Source) underarkiv 0..* Arkiv overarkiv 0..1 Arkiv
Generalization (Source → Destination) Arkiv Arkivenhet
Aggregation (Bi-Directional) arkivskaper 1..* Arkivskaper arkiv 0..* Arkiv
Aggregation (Bi-Directional) arkivdel 0..* Arkivdel arkiv 1 Arkiv


Tabell 7.3. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 [1..1] string
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt). M021 [0..1] string
arkivstatus Definisjon: Status til arkivet . Kilde: Registreres manuelt når arkivet opprettes eller ved skifte av status. Kommentarer: (ingen) M050 [0..1] Arkivstatus
dokumentmedium Definisjon: Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Obligatorisk ved blanding av fysisk og elektronisk arkiv. Er hele arkivet enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig med verdi på arkivnivå. Er en hel arkivdel enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig å angi det på arkivdelnivå. Dersom underordnede arkivdeler inneholder både fysiske og elektroniske dokumenter, må informasjon om dette arves nedover i hierarkiet. Se også kommentar til M208 referanseArkivdel. M300 [0..1] Dokumentmedium
oppbevaringssted Definisjon: Stedet hvor de fysiske dokumentene oppbevares. Kan være angivelse av rom, hylle, skap osv. Overordnede arkivdeler (f.eks. en arkivdel) kan oppbevares på flere steder. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Fysiske dokumenters plassering skal ellers gå fram av arkivstrukturen. Fysiske dokumenter i et sakarkiv skal i utgangspunktet være ordnet i overordnede omslag (f.eks. hengemapper) etter stigende klasseID. Innenfor hver av disse skal omslagene skal dokumentene ligge i fysiske saksmapper som er ordnet etter stigende mappeID. Innenfor saksmappene skal dokumentene være ordnet etter stigende journalpostnummer ("dokumentnummer"). Vedlegg skal legges sammen med tilhørende hoveddokument. M301 [0..*] string
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket . Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes. Kommentarer: (ingen). M602 [0..1] datetime
avsluttetAv Definisjon: Navn på person som avsluttet/lukket arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen) M603 [0..1] string
referanseAvsluttetAv referanse til Bruker sin systemID [0..1] SystemID

Tabell 7.4. Restriksjoner

Navn Merknad
5.2.1 En Noark 5-løsning skal kunne bestå av ett eller flere selvstendige Arkiv
5.2.2 Det skal være mulig å opprette ingen, ett eller flere Arkiv for en Arkivskaper (virksomhet) og det skal være mulig å angi at flere arkivskapere sammen skaper ett Arkiv.
5.2.3 Et Arkiv skal bestå av en eller flere arkivdeler og en Arkivdel skal inngå i (kun) ett Arkiv.
5.2.4 Dersom Arkiv er registrert som ”Avsluttet”, skal det ikke være mulig å legge til flere underliggende Arkivdeler.
5.2.5 Når en tjeneste/funksjon sletter et helt Arkiv med alle underliggende nivå, skal dette logges.
5.2.6 Det skal ikke være mulig å endre dato for opprettelse av Arkiv.
5.2.7 Det skal ikke være mulig å slette dato for opprettelse av Arkiv.
5.2.8 Det skal ikke være mulig å slette dato for avslutning av Arkiv.
5.2.9 Det skal være mulig å definere statusverdier for Arkiv. Følgende verdier er anbefalt: Opprettet, Avsluttet
5.2.10 Et Arkiv bør kunne inndeles i et hierarki (skissert i modellen ved bruk av egenrelasjon) av Underarkiver. Merknad: Det bør være mulig med ett eller flere nivåer under Arkiv, f.eks. for å representere fysiske delarkiver. Dette kan være aktuelt for virksomheter som har arkiver fysisk plassert på flere forskjellige steder.
5.2.11 Systemet bør ha en tjeneste/funksjon for å angi et Arkiv som Underarkiv til et Arkiv.
5.2.12 Et Underarkiv skal kun opprettes og endres gjennom Administrasjonssystemet for Noark 5.
Ny - Når arkivet settes "Avsluttet" så skal avsluttetDato og avsluttetAv registreres
5.13.4 Et Arkiv og arkivets metadata skal kun opprettes gjennom Administratorfunksjonen for Noark 5 kjerne.
5.13.5 Et Underarkiv skal kun defineres og endres gjennom Administratorfunksjonen for Noark 5 kjerne.
avsluttetAv_M603A avsluttetAv: Skal ikke kunne endres
avsluttetAv_M603B avsluttetAv: Obligatorisk dersom arkivenheten er avsluttet.
avsluttetDato_M602A avsluttetDato: Skal ikke kunne endres.
avsluttetDato_M602B avsluttetDato: Obligatorisk dersom arkivenheten er avsluttet.
tittel_M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert

Arkivdel

Type: Class

Arver: Arkivenhet

Et arkiv skal kunne deles opp i arkivdeler for å gruppere arkivet etter overordnede kriterier. De viktigste kriteriene for oppdeling i arkivdeler er:

 • Skille mellom aktivt arkiv og avsluttede arkivperioder (tradisjonelt kalt bortsettingsarkiver). Viktige funksjoner i forbindelse med periodisering og produksjon av arkivuttrekk er knyttet til en arkivdel.

 • Skille mellom mapper som skal periodiseres etter forskjellige prinsipper. Emneordnede saksmapper kan periodiseres f.eks. hvert femte år, mens personalmapper kan beholdes i et aktiv arkiv så lenge en person er ansatt.

 • Skille mellom saksmapper som er klassifisert etter forskjellige prinsipper.

 • Skille mellom elektronisk arkiv og fysisk arkiv. Hovedregelen er at hele mapper enten skal være fysiske eller elektroniske. Men det kan gis dispensasjon fra denne regelen, slik at enkelte registreringer kan være fysiske og andre elektroniske i samme mappe. Dersom et stort vedlegg (f.eks. en trykksak) ikke er blitt skannet, kan også fysiske dokumenter forekomme sammen med elektroniske dokumenter i samme registrering (journalpost).

 • Skille mellom sakarkivet og andre typer arkiver, f.eks. arkiver tilknyttet fagsystemer. Noen vil ha behov for et klart skille mellom de administrative sakene og fagsakene. Det vil også være et behov for å skille ut møtedokumenter.

 • Skille mellom mapper, registreringer eller dokumenttyper som skal bevares eller som skal kasseres.

 • Skille mellom mapper, registreringer eller dokumenttyper som er offentlige eller som skal skjermes.

Arkivdel er obligatorisk i et arkivuttrekk, og skal forekomme én eller flere ganger i et arkiv. Dersom arkivet er delt opp i underarkiver, skal arkivdel bare kunne knyttes til det laveste arkivnivået. Dersom det dreier seg om et sakarkiv, skal arkivdelen inneholde et primært klassifikasjonssystem. Arkivdelen kan i tillegg inneholde et eller flere sekundære klassifikasjonssystemer. I et fagsystem uten klassifikasjon, skal arkivdelen inneholde én eller flere mapper. I et fagsystem uten klassifikasjon og mapper, skal arkivdelen inneholde én eller flere registreringer.

Arkivdeler kan brukes til å skille ut dokumenter som skal kasseres etter andre regler enn resten av dokumentene i mappen (f.eks. alle inngående dokumenter) eller registreringen (f.eks. alle vedlegg). Slike regler kan da knyttes til en egen arkivdel. Se mer om dette i Noark 5 v5.0 kapittel 6.1 Bevaring og kassasjon, om kassasjon av dokumenttyper. Det samme gjelder dokumenter som skal skjermes etter andre regler enn resten av dokumentene i mappen eller registreringen. Se mer under Noark 5 v5.0 kapittel 2.8.1 Skjerming.

Dessuten kan det være tilfeller hvor noen dokumenter i en mappe eller registrering er arkivert på papir, mens resten av dokumentene er elektroniske. En egen arkivdel skiller da ut disse dokumentene.

Arkivdeler som brukes til å angi andre kassasjonsvedtak, skjermingsregler og dokumentmedium enn de som gjelder for resten av innholdet i arkivet, vil være "tomme" – dvs. de har ikke egne barn. Mapper, registreringer og dokumentbeskrivelse som har referanse til slike arkivdeler, skal arve metadata fra disse. Disse mappene, registreringene og dokumentbeskrivelsene vil indirekte også tilhøre arkivdelen som er utgangspunktet for den hierarkiske arkivstrukturen, men arv herfra blir overstyrt.

Tabell 7.5. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Arkivdel Arkivenhet
Aggregation (Bi-Directional) arkivdel 0..* Arkivdel arkiv 1 Arkiv
Aggregation (Bi-Directional) forrigearkivdel 0..1 Arkivdel nestearkivdel 0..1 Arkivdel SystemID for forrige/neste Arkivdel avleveres som referanseForloeper(M202)/referanseArvtaker(M203).
Aggregation (Bi-Directional) klassifikasjonssystem 0..1 Klassifikasjonssystem arkivdel 1..* Arkivdel
Aggregation (Bi-Directional) registrering 0..* Registrering arkivdel 0..1 Arkivdel
Aggregation (Bi-Directional) mappe 0..* Mappe arkivdel 0..1 Arkivdel
Aggregation (Destination → Source) sekundaerklassifikasjonssystem 0..* Klassifikasjonssystem Arkivdel


Hvis pakken Sakarkiv er tilgjengelig, så skal følgende relasjonsnøkkel også være tilgjengelig via Arkivdel-instanser.


Merk at underliggende lister med Saksmappe og andre underentiteter er tilgjengelig via relasjonsnøkkel https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/mappe/, dermed er det ikke egne relasjonsnøkler for å hente ut lister med de spesifikke under-entitetene.

Tabell 7.8. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 [1..1] string
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt). M021 [0..1] string
arkivdelstatus Definisjon: Status til den arkivperioden som arkivdelen omfatter . Kilde: Registreres manuelt når arkivdelen opprettes eller ved skifte av status. Kommentarer: Arkivdeler som avleveres skal ha status 'Avsluttet periode'. M051 [1..1] Arkivdelstatus
dokumentmedium Definisjon: Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Obligatorisk ved blanding av fysisk og elektronisk arkiv. Er hele arkivet enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig med verdi på arkivnivå. Er en hel arkivdel enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig å angi det på arkivdelnivå. Dersom underordnede arkivdeler inneholder både fysiske og elektroniske dokumenter, må informasjon om dette arves nedover i hierarkiet. Se også kommentar til M208 referanseArkivdel. M300 [0..1] Dokumentmedium
oppbevaringssted Definisjon: Stedet hvor de fysiske dokumentene oppbevares. Kan være angivelse av rom, hylle, skap osv. Overordnede arkivdeler (f.eks. en arkivdel) kan oppbevares på flere steder. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Fysiske dokumenters plassering skal ellers gå fram av arkivstrukturen. Fysiske dokumenter i et sakarkiv skal iutgangspunktet være ordnet i overordnede omslag (f.eks. hengemapper) etter stigende klasseID. Innenfor hver av disse skal omslagene skal dokumentene ligge i fysiske saksmapper som er ordnet etter stigende mappeID. Innenfor saksmappene skal dokumentene være ordnet etter stigende journalpostnummer ("dokumentnummer"). Vedlegg skal legges sammen med tilhørende hoveddokument. M301 [0..*] string
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket . Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes. Kommentarer: (ingen) M602 [0..1] datetime
avsluttetAv Definisjon: Navn på person som avsluttet/lukket arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen) M603 [0..1] string
referanseAvsluttetAv [0..1] SystemID
arkivperiodeStartDato Definisjon: Dato for starten av en arkivperiode . Kilde: Settes automatisk til samme dato som M600 opprettetDato. Kommentarer: Det kan tenkes tilfeller hvor startdatoen ikke er identisk med datoen arkivdelen ble opprettet M107 [0..1] date
arkivperiodeSluttDato Definisjon: Dato for slutten av en arkivperiode . Kilde: Settes automatisk til samme dato som M602 avsluttetDato. Kommentarer: Det kan forekomme tilfeller hvor sluttdatoen ikke er identisk med datoen arkivdelen ble avsluttet. M108 [0..1] date
referanseForloeper M202 [0..1] SystemID
referanseArvtaker M203 [0..1] SystemID
kassasjon [0..1] Kassasjon
utfoertKassasjon [0..1] UtfoertKassasjon
sletting [0..1] Sletting
skjerming [0..1] Skjerming
gradering [0..1] Gradering

Tabell 7.9. Restriksjoner

Navn Merknad
5.2.13 En Arkivdel kan ha registrert ingen eller ett preferert Klassifikasjonssystem og et Klassifikasjonssystem kan inngå i ingen, en eller flere Arkivdel(er).
5.2.14 En Arkivdel kan ha registrert ingen eller en Skjerming og en Skjerming kan inngå i ingen, en eller flere Arkivdeler
5.2.15 En Arkivdel kan ha registrert ingen eller en Bevaring og kassasjon og en Bevaring og kassasjon kan inngå i ingen, en eller flere Arkivdeler.
5.2.16 En Arkivdel kan ha tilknyttet (inneholde) ingen, en eller flere Mapper.
5.2.17 Når en tjeneste/funksjon sletter en Arkivdel, skal dette logges.
5.2.18 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde primært Klassifikasjonssystem for en Arkivdel. (referanseKlassifikasjonssystem)
5.2.19 Dersom Arkivdel er registrert som avsluttet (avsluttetDato er satt) skal det ikke være mulig å legge til flere tilhørende Mapper eller Registreringer
5.2.20 En arkivdel skal inneholde informasjon om hvilken status arkivperioden har. Autoriserte brukere skal kunne endre statusverdier. Obligatoriske verdier er: 1. Aktiv periode 2. Overlappingsperiode 3. Avsluttet periode Andre verdier kan brukes ved behov.
5.2.21 En arkivdel skal inneholde dato for når arkivperioden starter.
5.2.22 En avsluttet arkivdel skal inneholde dato for når perioden ble avsluttet.
5.2.23 En arkivdel skal inneholde informasjon om de tilhørende dokumentene er fysiske eller elektroniske.
Ny - arkivdel kan ha liste med enten klassifikasjonssystem eller mapper
Ny - Når arkivdel settes "Avsluttet" så skal avsluttetDato og avsluttetAv registreres
5.10.1 En Arkivdel skal kunne ha registrert ingen eller ett Kassasjonsvedtak og et Kassasjonsvedtak kan inngå i ingen, en eller flere Arkivdeler.
5.10.8 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde kassasjonsvedtak, kassasjonshjemmel og bevaringstid for en Arkivdel.
5.10.9 Metadata om bevaring og kassasjon på en Arkivdel skal kunne arves til Mappe, Registrering og Dokumentbeskrivelse.
5.10.10 Dersom arv av metadata om bevaring og kassasjon skal skje fra arkivdel, skal dette overstyre arv av metadata fra klassene.
5.10.16 Det skal være mulig å slå av funksjonen for arv fra klasser og arkivdeler, slik at metadata om bevaring og kassasjon ikke arves til underliggende mapper.
5.11.1 En arkivdel skal kunne inneholde en tekstlig beskrivelse av hvilke prinsipper den skal periodiseres etter.
5.11.2 En arkivdel skal inneholde referanser til eventuelle forløpere og arvtakere.
5.11.4 En arkivdel som inneholder en overlappingsperiode, skal være sperret for tilføyelse av nyopprettede mapper. Men eksisterende mapper i en overlappingsperiode skal være åpne for nye registreringer
5.11.5 Dersom en ny registrering føyes til en mappe som tilhører en arkivdel i overlappingsperiode, skal mappen automatisk overføres til arkivdelens arvtaker.
5.11.6 En arkivdel som inneholder en avsluttet arkivperiode, skal være sperret for tilføyelse av nye mapper. Alle mapper skal være lukket, slik at heller ingen registreringer og dokumenter kan føyes til.
5.11.7 Det skal være umulig å avslutte en arkivdel i overlappingsperiode dersom den fremdeles inneholder åpne mapper.
5.11.13 Dersom dokumentene i en arkivdel er ikke-elektroniske (fysiske), skal det også være mulig å registrere oppbevaringssted.
5.13.6 En Arkivdel og arkivdelens metadata skal kun opprettes og endres gjennom Administratorfunksjonen for Noark 5 kjerne.
6.6.9 - 6.6.19 rettighetsangivelser
6.6.25 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde opplysninger om skjermingskode (skjermingsgrad, skjermingshjemmel og skjermingsvarighet) for en verdi av Arkivdel, klasse, Mappe, Registrering og Dokumentbeskrivelse
6.6.26 Skjerming bør kunne arves til mappe, journalpost, dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt. Arvede verdier skal kunne overstyres.
M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert
M107 arkivperiodeStartDato: Skal kunne endres manuelt
M108 arkivperiodeSluttDato: Skal kunne endres manuelt
M601 avsluttetDato: Skal ikke kunne endres. Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.
M603 avsluttetAv: Skal ikke kunne endres. Obligatorisk dersom arkivenheten er avsluttet.

Arkivenhet

Type: Class

Arver:

En arkivenhet (se Noark 5 v5.0 krav 2.2.2) skal kunne identifiseres entydig innenfor det arkivskapende organet. I et arkivuttrekk skal denne identifikasjonen hete systemID, og være entydig på tvers av alle uttrekk som organet produserer, dermed også på tvers av alle systemer organet benytter. Også arkivenheter som dupliseres i et arkivuttrekk, skal identifiseres entydig, slik at identiske arkivenheter har ulik systemID.

Tabell 7.10. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Arkivdel Arkivenhet
Aggregation (Destination → Source) logg 0..* Hendelseslogg 0..1 Arkivenhet
Generalization (Source → Destination) Klassifikasjonssystem Arkivenhet
Generalization (Source → Destination) Arkiv Arkivenhet
Generalization (Source → Destination) Mappe Arkivenhet
Generalization (Source → Destination) Klasse Arkivenhet
Generalization (Source → Destination) Arkivskaper Arkivenhet
Generalization (Source → Destination) Registrering Arkivenhet
Generalization (Source → Destination) Dokumentbeskrivelse Arkivenhet


Tabell 7.12. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID M001 Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Registreres automatisk av systemet. Skal ikke kunne endres. Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. [0..1] SystemID
oppdatertDato [0..1] datetime
opprettetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble opprettet/registrert. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M600 [0..1] datetime
opprettetAv Definisjon: Navn på person som opprettet/registrerte arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M601 [0..1] string
oppdatertAv Definisjon: Navn på person som oppdaterte arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved oppdatering av enheten [0..1] string
referanseOppdatertAv Definisjon: SystemID på person som oppdaterte arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved oppdatering av enheten [0..1] SystemID
referanseOpprettetAv Definisjon: SystemID på person som opprettet/registrerte arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten [0..1] SystemID

Tabell 7.13. Restriksjoner

Navn Merknad
Ny - Ved oppretting av Arkivenhet fyller API-tjenesten inn systemID, opprettetAv og opprettetDato. Dette gjelder også alle underentiteter. Disse attributtene trenger derfor ikke sendes inn ved oppretting.
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M600 opprettetDato: Skal ikke kunne endres
M601 opprettetAv: Skal ikke kunne endres

Arkivskaper

Type: Class

Arver: Arkivenhet

Tradisjonelt har et arkiv blitt definert etter organisasjon. Ett organ skaper ett arkiv, dvs. organet er arkivskaperen. Men elektronisk informasjonsteknologi har ført til at det blir stadig vanligere at flere arkivskapere sammen skaper ett arkiv. Arkivet vil da være definert etter funksjon, ikke organisasjon.

I en Noark 5-løsning skal det altså være mulig å knytte en eller flere arkivskapere til ett arkiv. Informasjon om arkivskapere er obligatorisk i arkivuttrekk.

Tabell 7.14. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Aggregation (Bi-Directional) arkivskaper 1..* Arkivskaper arkiv 0..* Arkiv
Generalization (Source → Destination) Arkivskaper Arkivenhet


Tabell 7.16. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
arkivskaperID Definisjon: Unik ID for arkivskaperen. Kilde: Registreres manuelt ved opprettelsen av arkivet. Kommentar: Kan være organisasjonsnummer (Brønnøysundregistrene) eller annen identifikasjon avtalt med arkivdepotet. M006 [1..1] string
arkivskaperNavn Definisjon: Navn på organisasjonen som har skapt arkivet . Kilde: Registreres manuelt ved opprettelsen av arkivet. Kommentarer: (ingen). M023 [1..1] string
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt). M021 [0..1] string

Registrering

Type: Class

Arver: Arkivenhet

En registrering inneholder alle metadata fra registrering og basisregistrering i Noark 5 versjon 4, samt andre metadata som er obligatoriske i alle typer arkivsystemer. En registrering kan være utgangspunkt for andre registreringstyper for spesialiserte fagsystemer.

Hvis en ønsker å opprette en forenklet registrering uten tittel (kalt registrering i Noark 5 versjon 4), så skal tittel-attributten settes til «[forenklet registrering]». En kan også bruke Arkivnotat. Instanser av registrering med denne tittelen og der ingen andre attributter enn de fra Arkivenhet og arkivertAv, arkivertDato, gradering, kassasjon, referanseArkivdel, referanseArkivertAv og skjerming (det forenklede attributtsett) er i bruk, kan deponeres og avleveres som registrering i deponi-XML. Denne tittelverdien skal kun brukes for instanser som kun har det forenklede attributtsett. Hvis flere attributter er brukt, så må en benytte basisregistrering i slik XML ved avlevering som Noark 5 versjon 4.

Tabell 7.17. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Registrering Arkivenhet
Aggregation (Bi-Directional) registrering 0..* Registrering mappe 0..1 Mappe
Aggregation (Bi-Directional) registrering 0..* Registrering arkivdel 0..1 Arkivdel
Aggregation (Bi-Directional) registrering 0..* Registrering klasse 0..1 Klasse
Aggregation (Bi-Directional) dokumentbeskrivelse 0..* Dokumentbeskrivelse registrering 1..* Registrering
Aggregation (Destination → Source) nasjonalidentifikator 0..* Nasjonalidentifikator Registrering
Association (Destination → Source) korrespondansepart 0..* Korrespondansepart Registrering
Association (Destination → Source) part 0..* Part Registrering
Association (Bi-Directional) kryssreferanse 0..* Kryssreferanse registrering 0..1 Registrering
Generalization (Source → Destination) Journalpost Registrering
Association (Destination → Source) merknad 0..* Merknad Registrering

Tabell 7.18. Relasjonsnøkler

Verdi
self
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/arkivdel/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/bygning/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/dnummer/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/dokumentbeskrivelse/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/foedselsnummer/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/klasse/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/kryssreferanse/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/mappe/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/matrikkel/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/merknad/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/nasjonalidentifikator/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-arkivdel/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-bygning/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-dnummer/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-dokumentbeskrivelse/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-foedselsnummer/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-kryssreferanse/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-mappe/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-matrikkel/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-merknad/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-part/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-plan/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-posisjon/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-registrering/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/part/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/plan/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/posisjon/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/registrering/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/dokumentmedium/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/korrespondansepart/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/ny-korrespondansepart/

Hvis pakken Sakarkiv er tilgjengelig, så skal følgende relasjonsnøkler også være tilgjengelig via Registrering-instanser som har en Saksmappe som foreldre.


Tabell 7.20. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
arkivertDato Definisjon. Dato og klokkeslett når alle dokumentene som er tilknyttet registreringen ble arkivert . Kilde: Registreres automatisk ved utførelse av en funksjon som markerer at dokumentene er arkivert. For journalposter kan dette knyttes til endring av journalstatus. Kommentarer: Arkivering innebærer at dokumentene blir "frosset", dvs. sperret for all videre redigering/endring M604 [0..1] datetime
arkivertAv Definisjon: Navn på person som arkiverte dokumentet og frøs det for all videre redigering . Kilde: Registreres automatisk ved utførelse av en funksjon som markerer at dokumentene er arkivert. For journalposter kan dette knyttes til endring av journalstatus. Kommentarer: (ingen) M605 [0..1] string
referanseArkivertAv [0..1] SystemID
kassasjon [0..1] Kassasjon
skjerming [0..1] Skjerming
gradering [0..1] Gradering
referanseArkivdel [0..1] SystemID
registreringsID Definisjon: Entydig identifikasjon av registreringen innenfor arkivet. Kilde: Registreres automatisk av systemet etter interne regler. Kommentar: Ulike arkiv innenfor samme system kan inneholde samme identifikasjon. Identifikasjonen kan være rent numerisk, men den kan også ha en logisk oppbygging. Er en videreføring av saksår og sakssekvensnummer (oftest bare kalt "saksnummer"") i kombinasjon med "dokumentnummer" i Noark 4 (f.eks. 2011/3869-8, dvs. dokument nummer 8 i saksnummer 2011/3869), men trenger ikke ha denne formen for andre deler av arkivet. M004 [0..1] string
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. Settes til «[forenklet registrering]» for forenklede registreringer kompatible med Noark 5 versjon 4. M020 [1..1] string
offentligTittel Definisjon: Offentlig tittel på arkivenheten, ord som skal skjermes er fjernet fra innholdet i tittelen (erstattet med ******) . Kilde: (ingen). Kommentarer: I løpende og offentlig journaler skal også offentligTittel være med dersom ord i tittelfeltet skal skjermes. M025 [0..1] string
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt). M021 [0..1] string
noekkelord Definisjon: Nøkkeord eller stikkord som beskriver innholdet i enheten. Kilde: Registreres vanligvis ved oppslag fra liste (f.eks. en tesaurus). Kan også registreres automatisk på grunnlag av dokumentinnhold eller integrering med fagsystem. Kommentarer: Noekkelord kan brukes for å forbedre mulighetene for søking og gjenfinning. Noekkelord skal ikke erstatte klassifikasjon. M022 [0..*] string
forfatter Definisjon: Navn på person (eller eventuelt organisasjon) som har forfattet eller skapt dokumentet. Kilde: Registreres automatisk av systemet, automatisk fra innholdet i dokumentet eller manuelt. Kommentarer: Sakarkiver har tradisjonelt ikke noen forfatter på journalposten, men kan eventuelt ha det på dokumentbeskrivelsen. I en journalpost vil derfor forfatter vanligvis være forstått som M307 saksbehandler (utgående og organinterne dokumenter) eller eventuelt M400 korrespondansepartNavn (ved inngående dokumenter). Fagsystemer uten korrespondansedokumenter bør normal ha en forfatter. Her kan personnavn eventuelt erstattes med en kilde (f.eks. et system). M024 [0..*] string
dokumentmedium Definisjon: Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Obligatorisk ved blanding av fysisk og elektronisk arkiv. Er hele arkivet enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig med verdi på arkivnivå. Er en hel arkivdel enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig å angi det på arkivdelnivå. Dersom underordnede arkivdeler inneholder både fysiske og elektroniske dokumenter, må informasjon om dette arves nedover i hierarkiet. Se også kommentar til M208 referanseArkivdel. M300 [0..1] Dokumentmedium
oppbevaringssted Definisjon: Stedet hvor de fysiske dokumentene oppbevares. Kan være angivelse av rom, hylle, skap osv. Overordnede arkivdeler (f.eks. en arkivdel) kan oppbevares på flere steder. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Fysiske dokumenters plassering skal ellers gå fram av arkivstrukturen. Fysiske dokumenter i et sakarkiv skal i utgangspunktet være ordnet i overordnede omslag (f.eks. hengemapper) etter stigende klasseID. Innenfor hver av disse skal omslagene skal dokumentene ligge i fysiske saksmapper som er ordnet etter stigende mappeID. Innenfor saksmappene skal dokumentene være ordnet etter stigende journalpostnummer ("dokumentnummer"). Vedlegg skal legges sammen med tilhørende hoveddokument. M301 [0..*] string
virksomhetsspesifikkeMetadata [0..1] any

Tabell 7.21. Restriksjoner

Navn Merknad
5.5.2 Hvis Mappenivået er benyttet, skal en Registrering tilhøre (kun) en Mappe og en Mappe kan inneholde ingen, en eller flere Registreringer.
5.5.3 Hvis Mappenivået ikke er benyttet, skal Registrering tilhøre (kun) én Arkivdel og en Arkivdel kan inneholde ingen, én eller flere Registreringer.
5.5.4 Hvis Mappenivået ikke er benyttet, skal Registrering tilhøre kun en Klasse og en Klasse kan inngå i ingen, en eller flere Registreringer.
5.5.5 En Registrering skal kunne inneholde ingen, en eller flere Dokumentbeskrivelser og en Dokumentbeskrivelse skal inngå i en eller flere Registreringer.
Ny - Etter at registrering er registrert så skal kjernen fylle ut systemID, opprettetAv og opprettetDato
Ny - Når registrering arkiveres så skal arkivertDato og arkivertAv/referanseArkivertAv registreres
M604 arkivertDato: Kan ikke endres
M605 arkivertAv: Kan ikke endres
5.5.7 En Registrering skal kunne utvides til en Journalpost.
M004 registreringsID: Skal normalt ikke kunne endres. Ved flytting til en annen mappe, kan endring av registreringsID forekomme.
M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert
M025 offentligTittel: Obligatorisk i arkivuttrekk dersom tittelen inneholder ord som skal skjermes, jf. M504 skjermingMetadata.

Dokumentbeskrivelse

Type: Class

Arver: Arkivenhet

Et dokument er et informasjonsobjekt som kan behandles som en enhet. For å understreke at det dreier seg om en enhet, kan vi bruke begrepet enkeltdokument. En registrering som dokumenterer en transaksjon, vil vanligvis bestå av bare ett enkeltdokument. Dokumentbeskrivelsen inneholder altså metadata for enkeltdokumenter.

Tabell 7.22. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
NoteLink Dokumentbeskrivelse <anonymous>
Aggregation (Bi-Directional) dokumentbeskrivelse 0..* Dokumentbeskrivelse registrering 1..* Registrering
Generalization (Source → Destination) Dokumentbeskrivelse Arkivenhet
Association (Source → Destination) Dokumentbeskrivelse merknad 0..* Merknad
Aggregation (Bi-Directional) dokumentobjekt 0..* Dokumentobjekt dokumentbeskrivelse 1 Dokumentbeskrivelse


Tabell 7.24. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
dokumenttype Definisjon: Navn på type dokument . Kilde: Registreres automatisk av systemet eller manuelt. Kommentarer: (ingen). M083 [1..1] Dokumenttype
dokumentstatus Definisjon: Status til dokumentet . Kilde: Kan endres automatisk ved endring i saksstatus eller journalstatus. Kommentarer: Dokumentbeskrivelser som avleveres skal ha status "Dokumentet er ferdigstilt". M054 [1..1] Dokumentstatus
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 [1..1] string
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt). M021 [0..1] string
forfatter Definisjon: Navn på person (eller eventuelt organisasjon) som har forfattet eller skapt dokumentet. Kilde: Registreres automatisk av systemet, automatisk fra innholdet i dokumentet eller manuelt. Kommentarer: Sakarkiver har tradisjonelt ikke noen forfatter på journalposten, men kan eventuelt ha det på dokumentbeskrivelsen. I en journalpost vil derfor forfatter vanligvis være forstått som M307 saksbehandler (utgående og organinterne dokumenter) eller eventuelt M400 korrespondansepartNavn (ved inngående dokumenter). Fagsystemer uten korrespondansedokumenter bør normal ha en forfatter. Her kan personnavn eventuelt erstattes med en kilde (f.eks. et system). M024 [0..*] string
dokumentmedium Definisjon: Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Obligatorisk ved blanding av fysisk og elektronisk arkiv. Er hele arkivet enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig med verdi på arkivnivå. Er en hel arkivdel enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig å angi det på arkivdelnivå. Dersom underordnede arkivdeler inneholder både fysiske og elektroniske dokumenter, må informasjon om dette arves nedover i hierarkiet. Se også kommentar til M208 referanseArkivdel. M300 [0..1] Dokumentmedium
oppbevaringssted Definisjon: Stedet hvor de fysiske dokumentene oppbevares. Kan være angivelse av rom, hylle, skap osv. Overordnede arkivdeler (f.eks. en arkivdel) kan oppbevares på flere steder. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Fysiske dokumenters plassering skal ellers gå fram av arkivstrukturen. Fysiske dokumenter i et sakarkiv skal i utgangspunktet være ordnet i overordnede omslag (f.eks. hengemapper) etter stigende klasseID. Innenfor hver av disse skal omslagene skal dokumentene ligge i fysiske saksmapper som er ordnet etter stigende mappeID. Innenfor saksmappene skal dokumentene være ordnet etter stigende journalpostnummer ("dokumentnummer"). Vedlegg skal legges sammen med tilhørende hoveddokument. M301 [0..1] string
tilknyttetRegistreringSom Definisjon: Angivelse av hvilken "rolle" dokumentet har i forhold til registreringen . Kilde: Registreres automatisk eller manuelt når et dokument blir tilknyttet en registrering Kommentarer: (ingen). M217 [1..1] TilknyttetRegistreringSom
dokumentnummer Definisjon: Identifikasjon av dokumentene innenfor en registrering . Kilde: Registreres automatisk av systemet. Kommentarer: Dokumentnummeret avgjør i hvilken rekkefølge dokumentene vises i brukergrensesnittet. Normalt skal hoveddokument vises før vedleggene. M007 [1..1] integer
tilknyttetDato Definisjon: Datoen et dokument ble knyttet til en registrering . Kilde: Registreres automatisk nå tilknytning foretas. Kommentarer: (ingen). M620 [1..1] date
tilknyttetAv Definisjon: Navn på person som knyttet et dokument til en registrering . Kilde: Registreres automatisk når tilknytning foretas. Kommentarer: (ingen). M621 [0..1] string
referanseTilknyttetAv [0..1] SystemID
kassasjon [0..1] Kassasjon
utfoertKassasjon [0..1] UtfoertKassasjon
sletting [0..1] Sletting
skjerming [0..1] Skjerming
gradering [0..1] Gradering
elektroniskSignatur [0..1] ElektroniskSignatur
eksternReferanse Ekstern referanse på innkommende dokumenter. Brukes til søk via API-et og kan ikke avleveres på deponi-formatet til Noark 5 versjon 4 og versjon 5.0 som eget felt, men kan avleveres som virksomhetsspesifikeMetadata. [0..1] string
virksomhetsspesifikkeMetadata Definisjon: Et overordnet metadataelement som kan inneholde egendefinerte metadata. Disse metadataene må da være spesifisert i et eller flere XML-skjema. Kilde: (ingen).Kommentar: (ingen). M711 virksomhetsspesifikkeMetadata [0..1] any

Tabell 7.25. Restriksjoner

Navn Merknad
5.13.17 Autoriserte brukere skal kunne slette en arkivert inaktiv dokumentversjon. Den siste, endelige versjonen skal ikke kunne slettes.
5.13.18 Det skal være mulig å søke fram dokumenter som er arkivert i flere versjoner
5.13.19 Det bør være mulig å utføre sletting av mange inaktive dokumentversjoner samtidig, f.eks. alle inaktive dokumentversjoner som funnet etter et søk.
5.13.20 Sletting av arkiverte inaktive dokumentversjoner skal logges.
5.13.21 Autoriserte brukere skal kunne slette en arkivert dokumentvariant. Det opprinnelige dokumentet skal ikke kunne slettes.
5.13.22 Det skal være mulig å søke fram arkiverte dokumentvarianter.
5.13.23 Det bør være mulig å slette mange dokumentvarianter samtidig, f.eks. alle dokumentvarianter som er funnet etter et søk.
5.13.24 Sletting av arkiverte dokumentvarianter skal logges.
5.13.25 Autoriserte brukere skal kunne slette et arkivert dokument i produksjonsformat dersom dokumentet er blitt konvertert til arkivformat. Dokumentet i arkivformat skal ikke kunne slettes.
5.13.26 Det skal være mulig å søke fram dokumenter arkivert i produksjonsformat.
5.13.27 Det bør være mulig å slette mange produksjonsformater samtidig, f.eks. alle produksjonsformater som er funnet etter et søk.
5.13.28 Sletting av arkiverte produksjonsformater skal logges
M007 dokumentnummer: Skal ikke kunne endres
M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert
M620 tilknyttetDato: Kan ikke endres
M621 tilknyttetAv: Kan ikke endres

Dokumentobjekt

Type: Class

Arver: Arkivenhet

Dokumentobjekt er det laveste metadatanivået i arkivstrukturen. Et dokumentobjekt skal referere til én og kun en dokumentfil. Dokumentfila inneholder selve dokumentet. Dersom dokumentet er arkivert i flere versjoner, må vi ha et dokumentobjekt og en dokumentfil for hver versjon. Hver versjon av dokumentet kan dessuten arkiveres i flere forskjellige formater, og da må det i tillegg opprettes egne dokumentobjekter og dokumentfiler for hvert format. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å lage varianter av enkelte dokumenter. Den mest vanlige varianten vil være et "sladdet" dokument hvor taushetsbelagt informasjon er fjernet slik at varianten kan være offentlig tilgjengelig. Dokumentobjektet inneholder mer tekniske metadata enn de andre arkivenhetene, bl.a. sjekksummen til bytesekvensen som representerer dokumentet.

Ved avlevering i tråd med XML-skjema for Noark 5 versjon 4 og versjon 5 så droppes følgende felt arvet fra Arkivenhet: «oppdatertDato», «oppdatertAv», «referanseOppdatertAv» og «referanseOpprettetAv». Disse ikke har korresponderende felt i avleveringsformatet.

Tabell 7.26. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Aggregation (Bi-Directional) dokumentobjekt 0..* Dokumentobjekt dokumentbeskrivelse 1 Dokumentbeskrivelse
Aggregation (Destination → Source) konvertering 0..* Konvertering Dokumentobjekt


Tabell 7.28. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
versjonsnummer Definisjon: Identifikasjon av versjoner innenfor ett og samme dokument. Første versjon får nummer 0, deretter påfølgende heltall i stigende rekkefølge (1, 2, 3, ...). Det er ok med "hull" i versjonsnummer-sekvensen, da dette dokumenterer hvilke tidligere versjoner av dokumentet som er fjernet. Kilde: Registreres automatisk når en ny versjon arkiveres. Kommentarer: Versjonsnummer gjelder bare arkiverte versjoner. Annen versjons-håndtering ligger i komplett Noark, og genererer ikke metadata skal følge med i et arkivuttrekk. M005 [1..1] integer
variantformat Definisjon: Angivelse av hvilken variant et dokument forekommer i . Kilde: Registreres automatisk når dokumentet arkiveres. Kommentarer: (ingen). M700 [1..1] Variantformat
format Definisjon: Dokumentets format . Kilde: Registreres automatisk når dokumentet arkiveres. Kommentarer: Faste verdier bestemmes senere. M701 [0..1] Format
formatDetaljer Definisjon: Nærmere spesifikasjon av dokuments format, f.eks. informasjon om komprimering . Kilde: (ingen). Kommentarer: (ingen). M702 [0..1] string
referanseDokumentfil Definisjon: Referanse til filen som inneholder det elektroniske dokumentet som dokumentobjektet beskriver . Kilde: Registreres automatisk når et dokument tilknyttes en registrering, når det arkiveres flere versjoner av et dokument, når det lages en egen variant av dokumentet og når dokumentet konverteres til nye formater. Kommentarer: Referansen skal være en "sti" (dvs. også inneholde katalogstrukturen) til filnavnet som gjør det mulig å identifisere riktig fil i et arkivuttrekk. M218 [0..1] string
filnavn veFilnavn i n4 [0..1] string
sjekksum Definisjon: En verdi som beregnes ut fra innholdet i dokumentet, og som dermed gir integritetssikring til dokumentets innhold . Kilde: Påføres automatisk i forbindelse med eksport for avlevering. Kommentarer: (ingen). M705 [0..1] string
mimeType veMimeType i n4 [0..1] string
sjekksumAlgoritme Definisjon: Algoritmen som er brukt for å beregne sjekksummen . Kilde: Registreres automatisk i forbindelse med eksport for avlevering. Kommentarer: (ingen). M706 [0..1] string
filstoerrelse Definisjon: Størrelsen i bytes på fila oppgitt som et heltall større enn 0. Kilde: Registreres automatisk i forbindelse med eksport for avlevering. Kommentarer: (ingen). M707 [0..1] integer
elektroniskSignatur [0..1] ElektroniskSignatur

Tabell 7.29. Restriksjoner

Navn Merknad
5.13.13 Det skal finnes en tjeneste/funksjon som gjør at arkivadministrator kan sette opp regler for når (hvilke statuser) arkivdokumenter skal konverteres til arkivformat.
5.13.14 Det skal være konfigurerbart om dokumenter skal konverteres til arkivformat når status på dokumentbeskrivelse settes til ”Dokumentet er ferdigstilt”.
5.13.15 Det skal være konfigurerbart om alle eller spesielt merkede versjoner skal konverteres til arkivformat.
5.13.16 Det skal finnes en tjeneste/funksjon og rapportering for filformattesting av dokumentene som er lagret i kjernen. Rapporten skal gi oversikt over hvilke mapper, registreringer og/eller dokumentbeskrivelser som ikke inneholder dokumenter lagret i godkjent arkivformat.
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M005 versjonsnummer: Skal ikke endres
M005 versjonsnummer: Den eldste versjonen skal ha det laveste nummeret. Dersom arkiverte versjoner er slettet (gjelder ikke siste versjon), vil dette skape "huller" i nummerrekkefølgen.
M600 opprettetDato: Skal ikke kunne endres
M601 opprettetAv: Skal ikke kunne endres
M700 veriantformat: Kan ikke endres
M701 format: Kan ikke endres
M702 formatDetaljer: Kan ikke endres
M705 sjekksum: Kan ikke endres.
M705 sjekksum: Sjekksummen skal være heksadesimal uten noen formatteringstegn.
M706 sjekksumAlgoritme: Kan ikke endres
M706 sjekksumAlgoritme: Algoritmen som skal brukes inntil videre er SHA-256, med verdi presentert i hexadesimal form. Obligatorisk verdi: «SHA-256»
M707 filstoerrelse: Kan ikke endres

ElektroniskSignatur

Type: Class «dataType»

Arver:


Tabell 7.31. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
elektroniskSignaturSikkerhetsnivaa Definisjon: Angivelse av hvilket sikkerhetsnivå som ble brukt ved forsendelse og mottak av elektroniske dokumenter. Kilde: Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet for elektronisk signatur. Kommentarer: (ingen). M507 elektroniskSignaturSikkerhetsnivaa [1..1] ElektroniskSignaturSikkerhetsnivaa
elektroniskSignaturVerifisert Definisjon: Angivelse av om et dokument er mottatt med elektronisk signatur, og om signaturen er verifisert. Kilde: Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet for elektronisk signatur. Kommentarer: Dersom signaturen er verifisert, skal det logges hvem som verifiserte den og når det skjedde. M508 [1..1] ElektroniskSignaturVerifisert
verifisertDato Definisjon: Dato en elektronisk signatur ble verifisert . Kilde: Registreres automatisk når verifisering utføres. Kommentarer: (ingen). M622 [1..1] date
verifisertAv Definisjon: Navn på person som har verifisert en elektronisk signatur. Kilde: Registreres automatisk når verifisering utføres. Kommentarer: (ingen). M623 [1..1] string
referanseVerifisertAv [0..1] SystemID

Tabell 7.32. Restriksjoner

Navn Merknad
M622 verifisertDato: kan ikke endres verifisertDato: kan ikke endres
M623 verifisertAv: Kan ikke endres

EnkelAdresse

Type: Class «dataType»

Arver:


Tabell 7.34. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
adresselinje1 [0..1] string
adresselinje2 [0..1] string
adresselinje3 [0..1] string
postnr [0..1] Postnummer
poststed [1..1] string
landkode [0..1] Land

Gradering

Type: Class «dataType»

Arver:

Metadata for gradering skal grupperes inn i metadata for mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Gradering er valgfritt, og kan forekomme en gang

Tabell 7.35. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
graderingskode Definisjon: Angivelse av at dokumentene er gradert i henhold til sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen. Kilde: Registreres manuelt ved valg fra liste, kan også registres automatisk. Kommentarer: Dokumenter gradert "Strengt hemmelig", "Hemmelig", "Konfidensielt" og "Strengt fortrolig" skal føres i en egen journal som i sin helhet er unntatt fra innsyn. M506 gradering [1..1] Graderingskode
graderingsdato Definisjon: Dato og klokkeslett når et dokument ble gradert . Kilde: Registreres automatisk ved gradering. Kommentarer: (ingen). M624 [1..1] datetime
gradertAv Definisjon: Navn på person som foretok graderingen . Kilde: Registreres automatisk ved gradering. Kommentarer: (ingen). M625 [1..1] string
referanseGradertAv [1..1] SystemID
nedgraderingsdato Definisjon: Dato og klokkeslett når et dokument ble nedgradert . Kilde: Registreres automatisk ved nedgradering. Kommentarer: (ingen). M626 [0..1] datetime
nedgradertAv Definisjon: Navn på person som foretok nedgraderingen . Kilde: Registreres automatisk ved nedgradering. Kommentarer: (ingen). M627 [0..1] string
referanseNedgradertAv [0..1] SystemID

Kassasjon

Type: Class «dataType»

Arver:

Kassasjon vil si at elektroniske dokumenter fjernes fra arkivstrukturen. Dersom dokumentet ikke er tilknyttet andre registreringer, innebærer en kassasjon også at dokumentet slettes helt fra Noark 5-løsningen. Kassasjon av fysiske dokumenter vil si at de plukkes ut fra stedet de oppbevares, og makuleres eller destrueres på en betryggende måte.

Inneholder vedtak om kassasjon. Kassasjonsvedtak bestemmer hvilket arkivmateriale som skal fjernes fra arkivet og tilintetgjøres. (Se Noark 5 v5.0 eget kapittel: 6.1 Bevaring og kassasjon)

Metadata for bevaring og kassasjon skal grupperes inn i metadata for arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Funksjonalitet for kassasjon er obligatorisk i alle Noark 5-løsninger, men det kan gis dispensasjon til fagsystemløsninger hvor kassasjon er uaktuelt.

Overordnede kassasjonsbestemmelser kan settes på arkiv- og klassenivå, og skal da arves nedover i arkivstrukturen til mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Verdiene som arves skal kunne overstyres. Ved deponering/avlevering er det bare kassasjonsvedtak som innebærer kassasjon som skal være med. Det skal altså ikke knyttes opplysninger om kassasjon til arkivenheter hvor alle tilordnede dokumenter skal bevares. Kassasjon kan altså være knyttet en gang til arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse.

Tabell 7.36. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
kassasjonsvedtak Definisjon:Handling som skal utføres ved bevaringstidens slutt. Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av arkivdel eller klasse. Arves til underliggende enheter, men kan endres manuelt. Kommentarer: (ingen). M450 [1..1] Kassasjonsvedtak
kassasjonshjemmel Definisjon: Angivelse av hjemmel for kassasjon . Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av arkivdel eller klasse. Arves til underliggende enheter, men kan endres manuelt. Kommentarer: Hjemmel kan f.eks. være Riksarkivarens bevarings- og kassasjons-vedtak. M453 [0..1] string
bevaringstid Definisjon: Antall år dokumentene som tilhører denne arkivdelen skal bevares. Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av arkivdel eller klasse. Arves til underliggende enheter, men kan endres manuelt. Kommentarer: Tidspunktet for når bevaringstiden starter å løpe, vil vanligvis være når en mappe avsluttes. Men andre regler kan være aktuelle. M451 [1..1] integer
kassasjonsdato Definisjon: Dato for når dokumentene som tilhører denne arkivenheten skal kunne kasseres, eller vurderes for bevaring og kassasjon på ny . Kilde: Datoen beregnes automatisk på grunnlag av M451 Bevaringstid, eller registreres manuelt. Kommentarer: (ingen). M452 [1..1] date

Klasse

Type: Class

Arver: Arkivenhet

Et klassifikasjonssystem er bygd opp av klasser. Ved funksjonsbasert (emnebasert) klassifikasjon vil klassene vanligvis inngå i et hierarki, hvor tre eller fire nivåer er det vanlige. I den konseptuelle modellen er undernivåene kalt underklasser, og fremkommer som en egenrelasjon i Klasse.

ISO 15489 anbefaler at klassene beskriver organets funksjoner og aktiviteter (forretningsprosesser). Øverste nivå vil da typisk beskrive hovedfunksjonene, nivå to kan beskrive underfunksjoner og nivå tre prosessene (dvs. aktiviteter som stadig gjentas).

Klassene skal ha en egen identifikasjon som er unik innenfor klassifikasjonssystemet. Dette tilsvarer det som er kalt ordningsverdi eller arkivkode i Noark-4. Identifikasjoner fra overordnede klasser skal arves nedover i hierarkiet, slik at det er lett å si hvilket nivå en befinner seg på.

Tabell 7.37. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Aggregation (Destination → Source) underklasse 0..* Klasse overklasse 0..1 Klasse
Generalization (Source → Destination) Klasse Arkivenhet
Aggregation (Bi-Directional) klasse 0..* Klasse klassifikasjonssystem 0..1 Klassifikasjonssystem
Aggregation (Bi-Directional) mappe 0..* Mappe klasse 0..1 Klasse
Association (Bi-Directional) kryssreferanse 0..* Kryssreferanse klasse 0..1 Klasse
Association (Source → Destination) Saksmappe sekundaerklassifikasjon 0..* Klasse
Aggregation (Bi-Directional) registrering 0..* Registrering klasse 0..1 Klasse


Hvis pakken Sakarkiv er tilgjengelig, så skal følgende relasjonsnøkler også være tilgjengelig via Klasse-instanser.


Tabell 7.40. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
klasseID Definisjon: Entydig identifikasjon av klassen innenfor klassifikasjonssystemet. Andre klassifikasjonssystemer innenfor samme arkivsystem kan imidlertid inneholde en eller flere av de samme identifikasjonene. Identifikasjonen kan være rent nummerisk, men kan også være alfanumerisk og ha et logisk meningsinnhold. Merk at klasseID er identisk med begrepene ordningsverdi og arkivkode i Noark 4. Kilde: Alle klasser i et klassifikasjonssystem opprettes vanligvis når et arkivsystem tas i bruk. Men enkelte løsninger kan tillate at det opprettes nye klasser ved behov (mest aktuelt ved objektbasert klassifikasjon). Kommentarer: Eksempel på klasseID og tittel i tre nivåer fra statens arkivnøkkel (emne-/funksjonsbasert klassifikasjonssystem): 2 Stillinger og personell, 2.3 Lønn og pensjon, 2.3.6 Arbeidsgiveravgift. Ved personbasert klassifikasjonssystem, kan f.eks. fødselsnummer og navn utgjøre klasseID og tittel. M002 [1..1] string
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 [1..1] string
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt). M021 [0..1] string
noekkelord Definisjon: Nøkkeord eller stikkord som beskriver innholdet i enheten. Kilde: Registreres vanligvis ved oppslag fra liste (f.eks. en tesaurus). Kan også registreres automatisk på grunnlag av dokumentinnhold eller integrering med fagsystem. Kommentarer: Noekkelord kan brukes for å forbedre mulighetene for søking og gjenfinning. Noekkelord skal ikke erstatte klassifikasjon. M022 [0..*] string
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket . Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes. Kommentarer: (ingen). M602 [0..1] datetime
avsluttetAv Definisjon: Navn på person som avsluttet/lukket arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M603 [0..1] string
referanseAvsluttetAv [0..1] SystemID
skjerming [0..1] Skjerming
kassasjon [0..1] Kassasjon

Tabell 7.41. Restriksjoner

Navn Merknad
Ny - Kan ha enten underklasse eller mappe eller registrering
M002 klasseID: Skal ikke kunne endres
M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert
M602 avsluttetDato: Skal ikke kunne endres
M602 avsluttetDato: Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.

Klassifikasjonssystem

Type: Class

Arver: Arkivenhet

Moderne arkivteori legger vekt på at klassifikasjonssystemet skal være funksjonsbasert. Alle virksomheter utøver et bestemt antall funksjoner. Disse er ofte stabile over tid, men funksjoner kan overføres fra en virksomhet til en annen. Et eksempel på en slik overføring er når saksområder flytter fra et departement til et annet, noe som ofte skjer i forbindelse med et regjeringsskifte. En virksomhet vil vanligvis bare ha et fåtall hovedfunksjoner, men disse er det naturlig å dele opp i underfunksjoner.

Funksjoner/underfunksjoner deles inn i aktiviteter. I motsetning til en funksjon, har en aktivitet en begynnelse og en slutt. En aktivitet har også deltakere, og den fører til et resultat. Dersom en aktivitet stadig gjentar seg, tilhører den en prosess. Alle arkivdokumenter som produseres når en aktivitet utføres, skal normalt tilhøre samme (saks)mappe.

Tabell 7.42. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Aggregation (Bi-Directional) klassifikasjonssystem 0..1 Klassifikasjonssystem arkivdel 1..* Arkivdel
Generalization (Source → Destination) Klassifikasjonssystem Arkivenhet
Aggregation (Destination → Source) sekundaerklassifikasjonssystem 0..* Klassifikasjonssystem Arkivdel
Aggregation (Bi-Directional) klasse 0..* Klasse klassifikasjonssystem 0..1 Klassifikasjonssystem


Tabell 7.44. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
klassifikasjonstype Definisjon: Type klassifikasjonssystem . Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av klassifikasjonssystem Kommentarer: (ingen) M086 [0..1] Klassifikasjonstype
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 [1..1] string
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt). M021 [0..1] string
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket . Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes. Kommentarer: (ingen) M602 [0..1] datetime
avsluttetAv Definisjon: Navn på person som avsluttet/lukket arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M603 [0..1] string
referanseAvsluttetAv [0..1] SystemID

Tabell 7.45. Restriksjoner

Navn Merknad
M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert

Kontaktinformasjon

Type: Class «dataType»

Arver:


Tabell 7.47. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
epostadresse [0..1] string
mobiltelefon [0..1] string
telefon [0..1] string

Konvertering

Type: Class

Arver:

Alle arkivdokumenter som skal avleveres må være i arkivformat. Konvertering til arkivformat skal foretas senest ved avslutning av mappe (jf. Noark 5 v5.0 krav 2.7.1). Systemet skal logge alle konverteringer, og informasjon om dette skal tas med ved deponering/avlevering.

Tabell 7.48. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Aggregation (Destination → Source) konvertering 0..* Konvertering Dokumentobjekt


Tabell 7.50. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet. Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 [0..1] SystemID
konvertertDato Definisjon: Dato og klokkeslett for når et dokument ble konvertert fra et format til et annet . Kilde: Registreres automatisk ved konvertering. Kommentarer: (ingen). M615 [1..1] datetime
konvertertAv Definisjon: Person eller system som har foretatt konverteringen . Kilde: Registreres automatisk ved konvertering. Kommentarer: (ingen). M616 [1..1] string
konvertertFraFormat Definisjon: Formatet dokumentet hadde før det ble konvertert . Kilde: Registreres automatisk ved konvertering. Kommentarer: Dette vil vanligvis være produksjonsformatet, men kan også være et annet arkivformat. Faste verdier bestemmes senere. M712 [1..1] string
konvertertTilFormat Definisjon: Formatet dokumentet fikk etter konvertering . Kilde: Registreres automatisk ved konvertering. Kommentarer: Faste verdier bestemmes senere. M713 [1..1] string
konverteringsverktoey Definisjon: Navn på det IT-verktøyet som ble brukt til å foreta konverteringen . Kilde: (ingen). Kommentarer: (ingen). M714 [0..1] string
konverteringskommentar Definisjon: Kommentarer til konverteringen . Kilde: (ingen).Kommentarer: (ingen). M715 [0..1] string

Tabell 7.51. Restriksjoner

Navn Merknad
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M615 konvertertdato: Kan ikke endres
M616 konvertertAv: Kan ikke endres
M712 konvertertFraFormat: Kan ikke endres
M713 konvertertTilFormat: Kan ikke endres

Korrespondansepart

Type: Class

Arver:

Korrespondansepart er obligatorisk, og skal forekomme en eller flere ganger i en journalpost. Ved inngående dokumenter er det obligatorisk å registrere avsender(e), ved utgående dokumenter mottaker(e). Ved organinterne dokumenter som skal følges opp, må både avsender(e) og mottaker(e) registreres.

Tabell 7.52. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) KorrespondansepartEnhet Korrespondansepart
Generalization (Source → Destination) KorrespondansepartPerson Korrespondansepart
Generalization (Source → Destination) KorrespondansepartIntern Korrespondansepart
Association (Destination → Source) korrespondansepart 1..* Korrespondansepart Registrering


Tabell 7.54. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 [0..1] SystemID
korrespondanseparttype Definisjon: Type korrespondansepart . Kilde: Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt. Kommentarer: Korrespondansetype forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. M087 [1..1] Korrespondanseparttype
virksomhetsspesifikkeMetadata Definisjon: Et overordnet metadataelement som kan inneholde egendefinerte metadata. Disse metadataene må da være spesifisert i et eller flere XML-skjema. Kilde: (ingen). Kommentar: (ingen). M711 virksomhetsspesifikkeMetadata [0..1] any

Tabell 7.55. Restriksjoner

Navn Merknad
M001 systemID: Skal ikke kunne endres

KorrespondansepartEnhet

Type: Class

Arver: Korrespondansepart

Tabell 7.56. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) KorrespondansepartEnhet Korrespondansepart


Tabell 7.58. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
enhetsidentifikator [0..1] Enhetsidentifikator
navn [1..1] string
forretningsadresse [0..1] EnkelAdresse
postadresse [0..1] EnkelAdresse
kontaktinformasjon [0..1] Kontaktinformasjon
kontaktperson [0..1] string

KorrespondansepartIntern

Type: Class

Arver: Korrespondansepart

Tabell 7.59. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) KorrespondansepartIntern Korrespondansepart


Tabell 7.61. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
administrativEnhet [0..1] string
referanseAdministrativEnhet referanse til AdministrativEnhet sin systemID [0..1] SystemID
saksbehandler [0..1] string
referanseSaksbehandler referanse til Bruker sin systemID [0..1] SystemID

KorrespondansepartPerson

Type: Class

Arver: Korrespondansepart

Tabell 7.62. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) KorrespondansepartPerson Korrespondansepart


Tabell 7.64. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
personidentifikator [0..*] Personidentifikator
navn [1..1] string
postadresse [0..1] EnkelAdresse
bostedsadresse [0..1] EnkelAdresse
kontaktinformasjon [0..1] Kontaktinformasjon

Kryssreferanse

Type: Class

Arver: Arkivenhet

Dette er en referanse på tvers av hierarkiet i arkivstrukturen. Referansen kan gå fra en mappe til en annen mappe, fra en registrering til en annen registrering, fra en mappe til en registrering og fra en registrering til en mappe. Det kan også refereres fra en klasse til en annen klasse.

Kryssreferanse er valgfritt, og kan knyttes en eller flere ganger til klasse, mappe og registrering. Referansen går en vei, dvs. den kan kun være en referanse til en arkivenhet. I og med at kryssreferanser knyttes til Mappe og Registrering, vil det si at Referanser også knyttes til alle utvidelsene (spesialiseringer) under disse (Saksmappe og Journalpost).

Ved avlevering i tråd med XML-skjema for Noark 5 versjon 5.0 så droppes samtlige felt arvet fra Arkivenhet, da disse ikke har korresponderende felt i dette avleveringsformatet.

Kryssreferanser opprettes med en POST-forespørsel og bruker ODATA $ref tilnærmingen. Hvis det er mulig å lage en kryssreferanse fra en arkivenhet vil relasjonsnøkkelen https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-kryssreferanse/ være en del av _links. En klient kan sende en GET forespørsel til href-en assosiert med relasjonsnøkkelen https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-kryssreferanse/ og skal da få tilbake en URL der klienten trenger bare å legge til self-URLen til arkivenheten det ønskes en kryssreferanse til.

Avlevering av relasjonene i Kryssreferanse gjøres som M210, M212 og M219.

Eksempelet under viser hvordan en klient kan opprette en kryssreferanse mellom en mappe identifisert med systemID (051b40e3-a0fe-4c02-acec-828d60c3a4ea) og en klasse identifisert med systemID (42ba4ead-75f5-4a7d-93f9-a9d66471adce).

Klienten sender en GET forespørsel til https://n5.example.com/api/arkivstruktur/mappe/051b40e3-a0fe-4c02-acec-828d60c3a4ea/ny-kryssreferanse/ og får tilbake en URL

{
  "url" : "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/mappe/051b40e3-a0fe-4c02-acec-828d60c3a4ea/ny-kryssreferanse/$ref?$id="
}

Klienten skal da legge til URL-adressen til det interne objektet kryssreferansen skal peke til.

POST https://n5.example.com/api/arkivstruktur/mappe/051b40e3-a0fe-4c02-acec-828d60c3a4ea/ny-kryssreferanse/$ref?$id=https://n5.example.com/api/arkivstruktur/klasse/42ba4ead-75f5-4a7d-93f9-a9d66471adce

Dersom opprettelse av kryssreferanse var vellykket returneres det en HTTP status 201 med følgende nyttelast:

{
 "systemID": "852989ee-293d-41fe-b46a-fa3cdf607d74",
 "opprettetDato": "2019-06-30T22:11:35.797+02:00",
 "opprettetAv": "bruker@n5.example.com",
 "oppdatertDato": "2019-06-30T22:11:35.797+02:00",
 "oppdatertAv": "bruker@n5.example.com",
 "_links": {
   "self": {
    "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/kryssreferanse/852989ee-293d-41fe-b46a-fa3cdf607d74/"
   },
   "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/kryssreferanse/": {
    "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/kryssreferanse/852989ee-293d-41fe-b46a-fa3cdf607d74/"
   },
   "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/klasse/": {
    "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/klasse/e66a8e49-d966-496d-a5ca-ad440001e9e1/"
   }
 }
}

Opprettelse av kryssreferansen over gjenspeiles i nyttelasten når du henter mappen som har kryssreferansen. Dette vises i eksempelet under:

{
 "systemID": "3c6caa91-af70-4bd8-9b0b-87601112d927",
 "mappeID": "2019/1",
 "tittel": "Søknad om barnehageplass til Marit Maritsen",
 "offentligTittel": "Søknad om barnehageplass til ***** *****",
 "dokumentmedium": "Elektronisk arkiv",
 "opprettetDato": "2019-06-30T22:11:35.797+02:00",
 "opprettetAv": "bruker@n5.example.com",
 "oppdatertDato": "2019-06-30T22:11:35.797+02:00",
 "oppdatertAv": "bruker@n5.example.com",
 "kryssreferanser": [
   {
    "systemID": "852989ee-293d-41fe-b46a-fa3cdf607d74",
    "opprettetDato": "2019-06-30T22:11:35.797+02:00",
    "opprettetAv": "bruker@n5.example.com",
    "_links": {
     "self": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/kryssreferanse/852989ee-293d-41fe-b46a-fa3cdf607d74/"
     },
     "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/kryssreferanse/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/kryssreferanse/852989ee-293d-41fe-b46a-fa3cdf607d74/"
     },
     "https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/klasse/": {
      "href": "https://n5.example.com/api/arkivstruktur/klasse/e66a8e49-d966-496d-a5ca-ad440001e9e1/"
     }
    }
   }
  ]
  "_links": {
   ....
  }
}

Merk: Det er ikke mulig å opprette duplikat kryssreferanser mellom to entiteter. Eventuelle forsøk på å opprette en duplikat kryssreferanse skal avvises med 400 (Bad Request).

En kryssreferanse kan slettes med en DELETE-forespørsel til self URLen til kryssreferansen. Fra eksempelet over betyr det at kryssreferansen slettes med en DELETE mot https://n5.example.com/api/arkivstruktur/kryssreferanse/852989ee-293d-41fe-b46a-fa3cdf607d74/

En kryssreferanse kan endres. En endringsforespørsel kan kun ende til entiteten. Det er ikke mulig å endre fra entiteten. Klienten må bruke href som tilsvarer self relasjonsnøkkelen for kryssreferansen og legge til "$ref?$id=" etterfulgt at URLen til den nye arkivenheten.

Tabell 7.65. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Association (Bi-Directional) kryssreferanse 0..* Kryssreferanse registrering 0..1 Registrering
Association (Bi-Directional) kryssreferanse 0..* Kryssreferanse klasse 0..1 Klasse
Association (Bi-Directional) kryssreferanse 0..* Kryssreferanse mappe 0..1 Mappe


Mappe

Type: Class

Arver: Arkivenhet

En mappe grupperer dokumenter som på en eller annen måte hører sammen. Helst bør dokumentene i en mappe utgjøre en instans (dvs. en utførelse) av en aktivitet, med en definert begynnelse og slutt. Et eksempel på dette er enkeltsaker i et sakarkiv. En slik sak kan f.eks. omhandle et spørsmål som er til behandling, og dokumentene i saken vil da utgjøre behandlingsforløpet for dette spørsmålet. Slike saker kan typisk starte med en søknad eller henvendelse utenfra, og ende med et vedtak.

Men av og til er det naturlig å gruppere dokumentene i en mappe etter andre kriterier. I noen tilfeller legges alle dokumenter som omhandler et objekt i én mappe, f.eks. personalmapper. Slike mapper kalles også dossiermapper. I andre tilfeller kan det være naturlig å legge alle dokumentene som tilhører samme prosess (dvs. gjentakelse av samme type aktivitet) i samme mappe. Dette vil ofte dreie seg om svært rutinemessige aktiviteter, hvor hver aktivitet kanskje bare skaper ett dokument. I sakarkiver er dette kjent som samlemapper eller samlesaker.

Måten innholdet i en mappe grupperes på, vil avhenge av klassifikasjonssystemet. En trenger ikke nødvendigvis å ha egne personalmapper dersom klassifikasjonssystemet er objektbasert på person. Innholdet i personalmappen kan da ordnes etter aktivitet. Dersom en likevel velger å ha personalmapper, kan klassifikasjonssystemet være på et overordnet nivå med bare noen få klasser. Dokumentene som skapes i et bestemt prosjekt kan samles i en prosjektmappe (med undermapper), men det er sannsynligvis bedre å definere prosjektet i klassifikasjonssystemet og gruppere mappene etter instanser av aktiviteter.

Mapper skal ha en egen identifikasjon som er unik innenfor et og samme arkiv. Noark 5 stiller ingen krav til hvordan denne koden skal se ut. Når det gjelder saksmapper, anbefales det at en fortsetter med samme mal som i tidligere versjoner av Noark-standarden - dvs. en kombinasjon av årstallet da mappen ble opprettet og et fortløpende seksjonsnummer innenfor året, f.eks. 2011/3869.

Tabell 7.67. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Aggregation (Bi-Directional) mappe 0..* Mappe arkivdel 0..1 Arkivdel
Aggregation (Bi-Directional) mappe 0..* Mappe klasse 0..1 Klasse
Generalization (Source → Destination) Mappe Arkivenhet
Aggregation (Destination → Source) undermappe 0..* Mappe overmappe 0..1 Mappe
Aggregation (Bi-Directional) registrering 0..* Registrering mappe 0..1 Mappe
Aggregation (Destination → Source) nasjonalidentifikator 0..* Nasjonalidentifikator Mappe
Association (Source → Destination) Mappe merknad 0..* Merknad
Association (Source → Destination) Mappe part 0..* Part
Generalization (Source → Destination) Saksmappe Mappe
Association (Bi-Directional) kryssreferanse 0..* Kryssreferanse mappe 0..1 Mappe

Tabell 7.68. Relasjonsnøkler

Verdi
self
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/arkivdel/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/bygning/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/dnummer/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/foedselsnummer/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/klasse/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/kryssreferanse/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/mappe/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/matrikkel/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/merknad/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/nasjonalidentifikator/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-bygning/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-dnummer/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-foedselsnummer/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-journalpost/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-kryssreferanse/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-mappe/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-matrikkel/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-merknad/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-part/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-plan/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-posisjon/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/ny-registrering/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/overmappe/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/part/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/plan/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/posisjon/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/registrering/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/arkivstruktur/undermappe/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/dokumentmedium/
https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/mappetype/

Hvis pakken Sakarkiv er tilgjengelig, så skal følgende relasjonsnøkler også være tilgjengelig via Mappe-instanser.


Tabell 7.70. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
mappeID Definisjon: Entydig identifikasjon av mappen innenfor det arkivet mappen tilhører. Kilde: Registreres automatisk av systemet etter interne regler. Kommentar: Ulike arkiver innenfor samme arkivsystem, kan inneholde en eller flere av de samme kodene. Koden kan være rent numerisk, men kan også ha en logisk oppbygning. Er en videreføring av kombinasjonen saksår og sakssekvensnummer (oftest bare kalt "saksnummer") i Noark 4, som fortsatt er obligatorisk identifikasjon på saksmappe. I slike tilfeller skal verdien i mappeID også kopieres til de to metadataelementene M011 saksaar og M012 sakssekvensnummer i saksmappen. M003 [0..1] string
mappetype angir mappetype som blant annet kan brukes som hint til hva som ligger i virksomhetsspesifikkemetadata [0..1] Mappetype
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 [1..1] string
offentligTittel Definisjon: Offentlig tittel på arkivenheten, ord som skal skjermes er fjernet fra innholdet i tittelen (erstattet med ******) . Kommentarer: I løpende og offentlig journaler skal også offentligTittel være med dersom ord i tittelfeltet skal skjermes. M025 [0..1] string
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt) M021 [0..1] string
noekkelord Definisjon: Nøkkeord eller stikkord som beskriver innholdet i enheten. Kilde: Registreres vanligvis ved oppslag fra liste (f.eks. en tesaurus). Kan også registreres automatisk på grunnlag av dokumentinnhold eller integrering med fagsystem. Kommentarer: Noekkelord kan brukes for å forbedre mulighetene for søking og gjenfinning. Noekkelord skal ikke erstatte klassifikasjon. M022 [0..*] string
dokumentmedium Definisjon: Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Obligatorisk ved blanding av fysisk og elektronisk arkiv. Er hele arkivet enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig med verdi på arkivnivå. Er en hel arkivdel enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig å angi det på arkivdelnivå. Dersom underordnede arkivdeler inneholder både fysiske og elektroniske dokumenter, må informasjon om dette arves nedover i hierarkiet. Se også kommentar til M208 referanseArkivdel. M300 [0..1] Dokumentmedium
oppbevaringssted Definisjon: Stedet hvor de fysiske dokumentene oppbevares. Kan være angivelse av rom, hylle, skap osv. Overordnede arkivdeler (f.eks. en arkivdel) kan oppbevares på flere steder. Kilde: Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt. Kommentarer: Fysiske dokumenters plassering skal ellers gå fram av arkivstrukturen. Fysiske dokumenter i et sakarkiv skal i utgangspunktet være ordnet i overordnede omslag (f.eks. hengemapper) etter stigende klasseID. Innenfor hver av disse skal omslagene skal dokumentene ligge i fysiske saksmapper som er ordnet etter stigende mappeID. Innenfor saksmappene skal dokumentene være ordnet etter stigende journalpostnummer ("dokumentnummer"). Vedlegg skal legges sammen med tilhørende hoveddokument. M301 [0..*] string
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket . Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes. Kommentarer: (ingen). M602 [0..1] datetime
avsluttetAv Definisjon: Navn på person som avsluttet/lukket arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen) M603 [0..1] string
referanseAvsluttetAv [0..1] SystemID
kassasjon [0..1] Kassasjon
skjerming [0..1] Skjerming
gradering [0..1] Gradering
referanseForelderMappe [0..1] SystemID
virksomhetsspesifikkeMetadata Definisjon: Et overordnet metadataelement som kan inneholde egendefinerte metadata. Disse metadataene må da være spesifisert i et eller flere XML-skjema. Kilde: (ingen). Kommentar: (ingen) M711 virksomhetsspesifikkeMetadata [0..1] any

Tabell 7.71. Restriksjoner

Navn Merknad
5.4.1 En mappe skal kunne være av forskjellig type.
5.4.5 En Mappe bør kunne inngå i andre Mapper i et hierarki.
5.4.6 En Mappe skal kunne bestå av ingen, en eller flere Registreringer og en Registrering kan inngå i (kun) en Mappe.
5.4.7 Dersom en Mappe er registrert som avsluttet (avsluttetDato) skal det ikke være mulig å legge flere Registreringer til Mappen.
5.4.8 En Mappe skal kunne utvides til en Saksmappe
5.4.14 Dersom det er angitt et primært klassifikasjonssystem for Arkivdel, skal alle Mapper i arkivdelen ha verdier fra dette klassifikasjonssystemet som primær klasse.
5.4.19 Det bør finnes en tjeneste/funksjon for å legge opp og ajourholde undermapper for en Mappe (mappehierarki).
6.1.1 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å avslutte en Mappe (dvs. at avsluttetDato settes).
6.1.2 For en Mappe som er avsluttet skal det ikke være mulig å endre følgende metadata: tittel ,dokumentmedium
6.1.17 Det skal ikke være mulig å slette en Mappe som er avsluttet.
Ny - Etter at mappe er registrert så skal kjernen fylle ut systemID, opprettetAv og opprettetDato
Ny - Når mappe avsluttes så skal avsluttetDato og avsluttetAv registreres
Ny - Mappe kan enten være tilknyttet arkivdel eller referanseForelderMappe eller klasse
M003 mappeID: Skal ikke kunne endres
M025 offentligTittel: Obligatorisk i arkivuttrekk dersom tittelen inneholder ord som skal skjermes, jf. M504 skjermingMetadata.
M602 avsluttetDato: Skal ikke kunne endres.
M602 avsluttetDato: Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.
M603 avsluttetAv: Skal ikke kunne endres.
M603 avsluttetAv: Obligatorisk dersom arkivenheten er avsluttet.

Merknad

Type: Class

Arver:

En eller flere merknader skal kunne knyttes til en mappe, registrering eller en dokumentbeskrivelse. Merknader skal brukes for å dokumentere spesielle forhold rundt saksbehandlingen og arkivering av dokumenter, og denne informasjonen skal tas med i arkivuttrekket.

Tabell 7.72. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Association (Source → Destination) Mappe merknad 0..* Merknad
Association (Source → Destination) Registrering merknad 0..* Merknad
Association (Source → Destination) Dokumentbeskrivelse merknad 0..* Merknad


Tabell 7.74. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet. Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 [0..1] SystemID
merknadstekst Definisjon: Merknad fra saksbehandler, leder eller arkivpersonale. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Merknaden bør gjelde selve saksbehandlingen eller forhold arkiveringen av dokumentene som tilhører arkivenheten. M310 [1..1] string
merknadstype Definisjon: Navn på type merknad. M084 [0..1] Merknadstype
merknadsdato Definisjon: Dato og klokkeslett når merknaden ble registrert . Kilde: Registreres automatisk av systemet. Kommentarer: (ingen). M611 [1..1] datetime
merknadRegistrertAv Definisjon: Navn på person som har registrert merknaden . Kilde: Registreres automatisk av systemet. Kommentarer: (ingen). M612 [0..1] string
referanseMerknadRegistrertAv [0..1] SystemID

Tabell 7.75. Restriksjoner

Navn Merknad
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M611 merknadsdato: Kan ikke endres
M612 merknadRegistrertAv: Kan ikke endres

Part

Type: Class

Arver:

En eller flere virksomheter eller personer kan være knyttet til en mappe eller registrering som parter.

Metadata for part skal kunne grupperes inn i metadata for mappe og registrering. Part er valgfritt, og kan forekomme en eller flere ganger i tilknytning til en mappe og registrering. Dersom det er mer enn én part, må metadataene grupperes sammen ved eksport og utveksling.

Tabell 7.76. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) PartPerson Part
Generalization (Source → Destination) PartEnhet Part
Association (Destination → Source) part 0..* Part Mappe
Association (Destination → Source) part 0..* Part Registrering


Tabell 7.78. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 [0..1] SystemID
partRolle Definisjon: Angivelse av rollen til parten . Kilde: Registreres manuelt eller automatisk fra fagsystem. Kommentarer: (ingen). Betingelser: Her er det mange tenkelige roller avhengig av type sak, f.eks. Klient, Pårørende, Formynder, Advokat. M303 [1..1] PartRolle
virksomhetsspesifikkeMetadata [0..1] any

Tabell 7.79. Restriksjoner

Navn Merknad
M001 systemID: Skal ikke kunne endres

PartEnhet

Type: Class

Arver: Part

Tabell 7.80. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) PartEnhet Part


Tabell 7.82. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
enhetsidentifikator [0..1] Enhetsidentifikator
navn [1..1] string
forretningsadresse [0..1] EnkelAdresse
postadresse [0..1] EnkelAdresse
kontaktinformasjon [0..1] Kontaktinformasjon
kontaktperson [0..1] string

PartPerson

Type: Class

Arver: Part

Tabell 7.83. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) PartPerson Part


Tabell 7.85. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
personidentifikator [0..*] Personidentifikator
navn [1..1] string
postadresse [0..1] EnkelAdresse
bostedsadresse [0..1] EnkelAdresse
kontaktinformasjon [0..1] Kontaktinformasjon

Skjerming

Type: Class «dataType»

Arver:

Skjerming benyttes til å skjerme registrerte opplysninger eller enkeltdokumenter. Skjermingen trer i kraft når en tilgangskode påføres den enkelte mappe, registrering eller det enkelte dokument. (Se Noark 5 v5.0 eget kapittel: 2.8.1 Skjerming)

Tabell 7.86. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
tilgangsrestriksjon Definisjon: Angivelse av at dokumentene som tilhører arkivenheten ikke er offentlig tilgjengelig i henhold til offentlighetsloven eller av en annen grunn . Kilde: Registreres manuelt ved valg fra liste, kan også registres automatisk. Kommentarer: (ingen). M500 [1..1] Tilgangsrestriksjon
skjermingshjemmel Definisjon: Henvisning til hjemmel (paragraf) i offentlighetsloven, sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen . Kilde: Registreres automatisk på grunnlag av valgt tilgangskode, kan overstyres manuelt. Kommentarer: (ingen) M501 [1..1] string
skjermingMetadata Definisjon: Angivelse av hvilke metadataelementer som skal skjermes. Kilde: Registreres manuelt ved valg fra liste eller annen funksjonalitet, kan også registreres automatisk. Kommentarer: Skjerming av klasseID (arkivnøkkel, arkivkode) er f.eks. aktuelt når identifikasjonen er et fødselsnummer. Dersom utvalgte ord fra tittel skjermes, er metadataelementet M025 offentligTittel obligatorisk. Skjerming av navn på part i sak angis for saksmappe, skjerming av navn på avsender og mottaker angis for journalpost, skjerming av merknader angis for saksmappe og journalpost. Ved midlertidig skjerming skal alle metadata ovenfor skjermes, må bare brukes inntil skjermingsbehovet er vurdert. M502 [0..*] SkjermingMetadata
skjermingDokument Definisjon: Angivelse av at hele dokumentet eller deler av det må skjermes. Kilde: Registreres manuelt ved valg fra liste eller annen funksjonalitet, kan også registreres automatisk. Kommentarer: Dersom deler av dokumentet skal skjermes, må dokumentet også finnes i en variant. Her må all informasjon som skal skjermes, være "sladdet". M503 [0..1] SkjermingDokument
skjermingsvarighet Definisjon: Antall år skjermingen skal opprettholdes. Kilde: Registreres automatisk knyttet til valg av tilgangskode, kan registreres manuelt. Kommentarer: Tidspunktet for når skjermingsvarigheten starter å løpe, vil vanligvis være når journalposten ble registrert, men det skal være mulig med andre regler. M504 [0..1] integer
skjermingOpphoererDato Definisjon: Datoen skjermingen skal oppheves. Kilde: Datoen beregnes automatisk på grunnlag av M504 skjermingsvarighet. Kommentarer: (ingen). M505 [0..1] date

Sletting

Type: Class «dataType»

Arver:

I Noark 5 er kassasjon beskrevet i et eget kapittel, mens sletting er omtalt i ulike krav spredt utover i ulike kapitler i standarden.

Et viktig krav i Noark 5 er at arkiverte elektroniske dokumenter ikke skal kunne slettes. Et arkivert dokument (Journalstatus på Journalpost og Dokumentstatus på Dokumentbeskrivelse) har følgende kjente verdier:

Journalført (J), Ferdigstilt fra saksbehandler (F), Godkjent av leder (G), Ekspedert (E), Utgår (U), Midlertidig registrering av innkommet dokument (M), Saksbehandler har registrert innkommet dokument (hovedsakelig e-post) (S) og Reservert dokument (ikke ferdigstilt) (R).

Dokumenter med status R (Reservert dokument) kan slettes. Dokumenter med status M (Midlertidig) kan benyttes ulikt i forskjellige organ / systemer, så disse kan eksempelvis ikke slettes om de er overført fra et fagsystem hvor de har status F og er satt opp til å få status M i Noark-systemet.

For dokumenter som ikke er knyttet til Journalpost, må man se på verdier knyttet til Dokumentbeskrivelse og Dokumentstatus når man vurderer om et dokument kan slettes.

Når det foreligger behov for autorisert kassasjon sender klienten en DELETE forespørsel på aktuell ressurs (URL). Alle ressurslenker med relasjonsnøkkel "self" kan potensielt slettes om autorisert bruker har nødvendige rettigheter. Respons har statuskode 204 hvis ressursen ble slettet.

Klienten sender en DELETE forespørsel på aktuell ressurs(url). Alle ressurslenker med rel="self" kan potensielt slettes om bruker har nødvendige rettigheter. Respons gir statuskode 204 om ressursen er korrekt slettet.

Dersom et dokument er arkivert i mer enn én versjon, skal det være mulig å slette de eldre versjonene. Vanligvis er det bare den siste, ferdigstilte versjon som skal arkiveres. Men det kan også være aktuelt å arkivere tidligere versjoner dersom disse har dokumentasjonsverdi.

Det kan f.eks. være tilfelle dersom en leder har gjort vesentlige endringer i utkastet til en saksbehandler. Saksbehandlers utkast kan da arkiveres som en tidligere versjon av det ferdige dokumentet. Dette vil gi ekstra dokumentasjon om selve saksbehandlingsforløpet.

Dersom tidligere versjoner er blitt arkivert unødvendig, skal det være mulig å rydde opp på en effektiv måte. Slik opprydding skal alltid skje før det produseres et arkivuttrekk.

Tabell 7.87. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
slettingstype Definisjon: Navn på hvilket objekt som er slettet . Kilde: (ingen). Kommentarer: Siste versjon av et dokument skal vanligvis ikke kunne slettes. Sletting av innholdet i en arkivdel skal bare kunne utføres av autorisert personale. M089 [1..1] Slettingstype
slettetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når et dokument ble slettet . Kilde: Registreres automatisk når en tidligere versjon eller en variant av et dokument slettes. Kommentarer: Informasjon om sletting av dokumenter i produksjonsformat skal ikke avleveres. Sletting må ikke blandes sammen med kassasjon. M613 [1..1] datetime
slettetAv Definisjon: Navn på person som har utført en kontrollert kassasjon av dokumenter, eller sletting av versjoner, formater og varianter. Kilde: Registreres automatisk når et dokument blir slettet. Kommentarer: Sletting må ikke blandes sammen med kassasjon. M614 [1..1] string
referanseSlettetAv [1..1] SystemID

Tabell 7.88. Restriksjoner

Navn Merknad
slettetAv_M614 slettetAv: Kan ikke endres
slettetDato_M613 slettetDato: Kan ikke endres

UtfoertKassasjon

Type: Class «dataType»

Arver:

Metadata for utført kassasjon er obligatorisk når kassasjon er utført før arkivuttrekket produseres. Det skal grupperes inn i metadata for dokumentbeskrivelse. Dersom en hel arkivdel er kassert, skal metadata grupperes inn i arkivdel.

Tabell 7.89. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
kassertDato Definisjon: Dato og klokkeslett når kassasjonen ble utført . Kilde: Registreres automatisk når kassasjon utføres. Kommentarer: (ingen). M630 [1..1] datetime
kassertAv Definisjon: Navn på person som har utført kassasjonen . Kilde: Registreres automatisk når kassasjon utføres. Kommentarer: (ingen). M631 [1..1] string
referanseKassertAv [1..1 1 SystemID

Tabell 7.90. Restriksjoner

Navn Merknad
kassertAv_M631 kassertAv: Skal ikke kunne endres
kassertDato_M630 kassertdato: Skal ikke kunne endres

NasjonaleIdentifikatorer

Figur 7.20. Nasjonale identifikatorer - (diagram)

Nasjonale identifikatorer - (diagram)

Nasjonale identifikatorer gjør tjenestegrensesnittet kompatibelt med GeoIntegrasjon, og gjør det mulig å knytte mapper og registreringer til kataloger som brønnøysundsregisteret, folkeregisteret, matrikkelen og kart.

Nasjonalidentifikator

Type: Class

Arver:

Dette er en virtuell klasse som ikke instansieres. Attributten systemID settes av API-tjenesten ved instansiering av typene som arver fra Nasjonalidentifikator, og trenger ikke følge med ved opprettelse.

Tabell 7.91. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Aggregation (Destination → Source) nasjonalidentifikator 0..* Nasjonalidentifikator Mappe
Aggregation (Destination → Source) nasjonalidentifikator 0..* Nasjonalidentifikator Registrering
Generalization (Source → Destination) Bygning Nasjonalidentifikator
Generalization (Source → Destination) Enhetsidentifikator Nasjonalidentifikator
Generalization (Source → Destination) Matrikkel Nasjonalidentifikator
Generalization (Source → Destination) Plan Nasjonalidentifikator
Generalization (Source → Destination) Posisjon Nasjonalidentifikator
Generalization (Source → Destination) Personidentifikator Nasjonalidentifikator


Tabell 7.93. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID [1..1] SystemID

Bygning

Type: Class

Arver: Nasjonalidentifikator

Tabell 7.94. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Bygning Nasjonalidentifikator


Tabell 7.96. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
bygningsnummer Som registrert i Matrikkelen. [1..1] integer
endringsloepenummer Som registrert i Matrikkelen. [0..1] integer

Enhetsidentifikator

Type: Class

Arver: Nasjonalidentifikator

Tabell 7.97. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Enhetsidentifikator Nasjonalidentifikator

Tabell 7.98. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
organisasjonsnummer [1..1] string

Matrikkel

Type: Class

Arver: Nasjonalidentifikator

Tilsvarer GeoIntegrasjon.Felles.MatrikkelNummer. Feltene er de samme som brukes i matrikkelen.

Tabell 7.99. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Matrikkel Nasjonalidentifikator


Tabell 7.101. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
kommunenummer [1..1] string
gaardsnummer [1..1] integer
bruksnummer [1..1] integer
festenummer [0..1] string
seksjonsnummer [0..1] string

Personidentifikator

Type: Class

Arver: Nasjonalidentifikator

Dette er en virtuell klasse som ikke kan instansieres.

Merk at personopplysningsloven § 12 (Bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler) er relevant når en benytter slike identifikatorer. Den lyder:

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare behandles når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering.

Kongen kan gi forskrift om bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler.

Tabell 7.102. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Personidentifikator Nasjonalidentifikator
Generalization (Source → Destination) Foedselsnummer Personidentifikator
Generalization (Source → Destination) DNummer Personidentifikator

Foedselsnummer

Type: Class

Arver: Personidentifikator

Tabell 7.103. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Foedselsnummer Personidentifikator


Tabell 7.105. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
foedselsnummer [1..1] string

DNummer

Type: Class

Arver: Personidentifikator

Et D-nummer er et midlertidig nummer som blant annet tildeles utenlandske statsborgere som er skatte- eller avgiftspliktige til Norge. Det kreves et D-nummer eller fødselsnummer for å bli registrert i Folkeregisteret.

Tabell 7.106. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) DNummer Personidentifikator


Tabell 7.108. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
dNummer [1..1] string

Plan

Type: Class

Arver: Nasjonalidentifikator

Tilsvarer GeoIntegrasjon.Felles.NasjonalArealplanId.

Se også kartverkets informasjon om Tildeling av nasjonal arealplan-ID.

Tabell 7.109. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Plan Nasjonalidentifikator


Tabell 7.111. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
kommunenummer [0..1] string
fylkesnummer [0..1] string
landkode [0..1] Land
planidentifikasjon [1..1] string

Tabell 7.112. Restriksjoner

Navn Merknad
kommunenummer/fylkesnummer/landkode Kun et av feltene kommunenummer, fylkesnummer og landkode kan være satt for en gitt instans. Feltet som er satt identifiserer hvilken enhet som planen gjelder for.

Koordinatsystem

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Identifikator for referansekoordinatsystem som definert av EPSG. Formatet på kodeverdiene er «EPSG:{nummer}», der {nummer} er EPSG-koden.

Denne kodelisten er relatert til KoordinatsystemKode i GeoIntegrasjon. Koordinatsystem-verdier kan hentes fra registeret til GeoNorge, tilgjengelig fra [https://register.geonorge.no/epsg-koder].


Tabell 7.114. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
UTM32N EPSG:32632
WGS84 EPSG:4326

Posisjon

Type: Class

Arver: Nasjonalidentifikator

Tilsvarer GeoIntegrasjon.Geometri.Punkt.

Tabell 7.115. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Posisjon Nasjonalidentifikator


Tabell 7.117. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
koordinatsystem [1..1] Koordinatsystem
x øst-vest/breddegrad [1..1] decimal
y nord-sør/lengdegrad [1..1] decimal
z høyde, kun noen koordinatsystem [0..1] decimal

Kodelister

Når en gjør GET mot href til relasjonsnøkkel https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/metadata/, så returneres liste over relasjonsnøkler til de ulike entitetene som er tilgjengelig. Følgende relasjonsnøkler skal listes opp fra en implementasjon som støtter Arkivstruktur-pakken:

Følgende relasjonsnøkler skal listes opp fra en implementasjon som støtter Sakarkiv-pakken:

Følgende relasjonsnøkler skal listes opp fra en implementasjon som støtter LoggingOgSporing-pakken:

Følgende relasjonsnøkler skal listes opp fra en implementasjon som støtter Admin-pakken:

Felles skjema for alle kodelister og felles typer.

Verdier fra kodelister henvises til både ved sin kode og ved sitt kodenavn, slik at alle verdier i en bestemt kodeliste må være unike.

Alle kodelister har en bolsk attributt «inaktiv» som settes til «true» for historiske verdier som ikke lenger skal brukes. Hvis «inaktiv» ikke er satt så er den «false». Når verdien av «inaktiv» er «false» så skal den ikke sendes over i JSON til API-klient.

Figur 7.21. Kodelister - (diagram)

Kodelister - (diagram)

Figur 7.22. Metadata - (diagram)

Metadata - (diagram)

Arkivdelstatus

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Status til den arkivperioden som arkivdelen omfatter

M051


Tabell 7.119. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Aktiv periode A
Overlappingsperiode O
Avsluttet periode P
Uaktuelle mapper U

Arkivstatus

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Status til arkivet

M050


Tabell 7.121. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Opprettet O
Avsluttet A

Avskrivningsmaate

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Måten en journalpost har blitt avskrevet på

M619


Tabell 7.123. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Besvart med brev BU
Besvart med e-post BE
Besvart på telefon TLF
Tatt til etterretning TE
Tatt til orientering TO
Besvart med notat BN
Saken ble avsluttet SA

Dokumentmedium

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter

M300


Tabell 7.125. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Fysisk medium F
Elektronisk arkiv E
Blandet fysisk og elektronisk arkiv B

Dokumentstatus

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Status til dokumentet

M054


Tabell 7.127. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Dokumentet er under redigering B
Dokumentet er ferdigstilt F

Dokumenttype

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Navn på type dokument

M083


Tabell 7.129. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Brev Valgfri B
Rundskriv Valgfri R
Faktura Valgfri F
Ordrebekreftelse Valgfri O

ElektroniskSignaturSikkerhetsnivaa

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Angivelse av hvilket sikkerhetsnivå som ble brukt ved forsendelse og mottak av elektroniske dokumenter. Kilde: Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet for elektronisk signatur

Kommentar: (ingen)

M507 elektroniskSignaturSikkerhetsnivaa


Tabell 7.131. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Symmetrisk kryptert Valgfri SK
Sendt med PKI/virksomhetssertifikat Valgfri V
Sendt med PKI/"person standard"-sertifikat Valgfri PS
Sendt med PKI/"person høy"-sertifikat Valgfri PH

ElektroniskSignaturVerifisert

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Angivelse av om et dokument er mottatt med elektronisk signatur, og om signaturen er verifisert.

M508


Tabell 7.133. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Signatur påført, ikke verifisert I
Signatur påført og verifisert V

FlytStatus

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste


Tabell 7.135. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Godkjent Valgfri G
Ikke godkjent Valgfri I
Sendt tilbake til saksbehandler med kommentarer Valgfri S

Format

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Kodeverdier for formater hentes fra PRONOM-registeret over formater fra det britiske nasjonalarkivet. Informasjon om PRONOM er tilgjengelig fra deres nettsider, https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/. Slike formatkoder består at et prefiks "fmt" eller "x-fmt", en skråstrek og et heltall, for eksempel "fmt/111" (ren tekst) og "x-fmt/18" (CSV).

Ved bruk av formater som ikke har fått PRONOM-kode, bør det brukes en midlertidig formatkode. Det er definert to slike midlertidige formatkoder. Offisielle midlertidige formatkoder registrert i regi av Arkivverket har prefiks "av/", mens midlertidige formatkoder fastsatt av arkivleverandør eller arkivansvarlig gis prefiks "vnd/". For mer informasjon om formatkoder og autorativ liste over, både offentlige og midlertidige, se vedlegg 4.

Før en tar i bruk en lokalt definert kode (med prefix "vnd/"), så bør en sjekke om formatet allerede er registrert i formatkatalogen, og bruke formatkode derfra hvis mulig. Når et format med midlertidig formatkode får en offisiell formatkode fra PRONOM, så skal kodeliste og oppføringer i databasen til API-implementasjonen oppdateres ved første praktiske anledning, maksimalt et år etter at slik kode er tildelt av PRONOM, dog aldri senere enn i forkant av eventuell deponering og avlevering av arkivmaterialet der slike koder blir brukt.

Merk at listen over formater i tabellen over attributter her kun er eksempler.

Tabell 7.136. Relasjonsnøkler


Tabell 7.137. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Ren tekst Som ren tekst: UTF-8 (ISO/IEC 10646-1:2000 Annex D) eller ISO 8859-1:1998, Latin 1. ISO 8859-1:1998, Latin 1 kan erstattes med ISO 8859-4:1998, Latin 4 for samiske tegn fmt/111
TIFF versjon 6 TIFF - Tag Image File Format versjon 6, med de presiseringer som fremgår av forskriftens § 8-18 fmt/353
PDF/A 1a - ISO 19005-1:2005 PDF/A - ISO 19005-1:2005, versjon 1a («Conformance Level» A). PDF/A erstatter Adobe PDF, jf. forskriftens § 8-20 tredje ledd. fmt/95
PDF/A 1b - ISO 19005-1:2005 PDF/A - ISO 19005-1:2005, versjon 1b («Conformance Level» B). PDF/A erstatter Adobe PDF, jf. forskriftens § 8-20 tredje ledd. fmt/354
XML XML - Extensible Markup Language versjon 1.0, med de presiseringer som fremgår av forskriftens § 8-19 fmt/101
JPEG JPEG 1.00 som beskrevet i ISO 10918-1:1994 fmt/42
SOSI SOSI versjon 2.2 (1995) eller nyere av/1
MPEG-2 MPEG-2 (ISO 13818-2.) x-fmt/386
MP3 lyd: MP3 (ISO 11172-3), PCM eller PCM-basert Wave. Valget mellom disse lydformatene skal i hvert tilfelle være avtalt med Arkivverket før deponering eller avlevering fmt/134
PNG PNG 1.2 som beskrevet i ISO / IEC 15948 fmt/11

Graderingskode

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste


Tabell 7.139. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Strengt hemmelig (sikkerhetsgrad) SH
Hemmelig (sikkerhetsgrad) H
Konfidensielt (sikkerhetsgrad) K
Begrenset (sikkerhetsgrad) B
Fortrolig (beskyttelsesgrad) F
Strengt fortrolig (beskyttelsesgrad) SF

Hendelsetype

Type: Class «codelist»

Arver:


Tabell 7.141. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Endringslogg
Søknad mottatt
Søknad komplett
Vedtak

Journalposttype

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Navn på type journalpost

M082


Tabell 7.143. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Inngående dokument I
Utgående dokument U
Organinternt dokument for oppfølging N
Organinternt dokument uten oppfølging X
Saksframlegg S

Journalstatus

Type: Class «codelist»

Arver:

Definisjon: Status til journalposten, dvs. om dokumentet er registrert, under behandling eller endelig arkivert.

M053


Tabell 7.145. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Journalført J
Ferdigstilt fra saksbehandler F
Godkjent av leder G
Ekspedert E
Arkivert A
Utgår U
Midlertidig registrering av innkommet dokument Anbefalt M
Saksbehandler har registrert innkommet dokument Anbefalt. Dette gjelder hovedsakelig e-post S
Reservert dokument Reservert dokument, dvs. egenprodusert dokument er under arbeid R

Kassasjonsvedtak

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon:Handling som skal utføres ved bevaringstidens slutt.

M450


Tabell 7.147. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Bevares B
Kasseres K
Vurderes senere G

Klassifikasjonstype

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Type klassifikasjonssystem

M086


Tabell 7.149. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Gårds- og bruksnummer Valgfri GBN
Funksjonsbasert, hierarkisk Valgfri FH
Emnebasert, hierarkisk arkivnøkkel Valgfri EH
Emnebasert, ett nivå Valgfri E1
K-koder Valgfri KK
Mangefasettert, ikke hierarki Valgfri MF
Objektbasert Valgfri UO
Fødselsnummer Valgfri PNR

Korrespondanseparttype

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Type korrespondansepart

M087


Tabell 7.151. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Avsender EA
Mottaker EM
Kopimottaker EK
Gruppemottaker GM
Intern avsender IA
Intern mottaker IM
Intern kopimottaker IK
Medavsender IS

Land

Type: Class «codelist»

Arver:

Landkoder ihht ISO 3166 https://no.wikipedia.org/wiki/ISO\_3166-1\_alfa-2\#Offisielle\_koder

Tabell 7.152. Relasjonsnøkler


Mappetype

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste


Merknadstype

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Navn på type merknad

M084


Tabell 7.155. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Merknad fra saksbehandler Valgfri MS
Merknad fra leder Valgfri ML
Merknad fra arkivansvarlig Valgfri MA

Postnummer

Type: Class «codelist»

Arver:

Postens postnummer liste http://adressesok.posten.no/nb/postal\_codes/search

Tabell 7.156. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
NoteLink Postnummer <anonymous>


PresedensStatus

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Informasjon om presedensen er gjeldende eller foreldet

M056


Tabell 7.159. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Gjeldende G
Foreldet F

PartRolle

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste


Tabell 7.161. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Klient Valgfri KLI
Pårørende Valgfri
Formynder Valgfri FORM
Advokat Valgfri ADV

Saksstatus

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Status til saksmappen, dvs. hvor langt saksbehandlingen har kommet.

M052


Tabell 7.163. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Under behandling B
Avsluttet A
Utgår U
Opprettet av saksbehandler anbefalt R
Avsluttet av saksbehandler anbefalt S
Unntatt prosesstyring anbefalt P
Ferdig fra saksbehandler F

SkjermingDokument

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Angivelse av at hele dokumentet eller deler av det må skjermes.

M503


Tabell 7.165. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Skjerming av hele dokumentet H
Skjerming av deler av dokumentet D

SkjermingMetadata

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Angivelse av hvilke metadataelementer som skal skjermes.

M502


Tabell 7.167. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Skjerming klasseID KID
Skjerming tittel klasse TKL
Skjerming tittel mappe - unntatt første linje TM1
Skjerming tittel mappe - utvalgte ord TMO
Skjerming navn part i sak NPS
Skjerming tittel registrering - unntatt første linje TR1
Skjerming tittel registrering - utvalgte ord TRO
Skjerming navn avsender NA
Skjerming navn mottaker NM
Skjerming tittel dokumentbeskrivelse TD
Skjerming merknadstekst MT
Midlertidig skjerming M

Slettingstype

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Navn på hvilket objekt som er slettet

M089


Tabell 7.169. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Sletting av produksjonsformat SP
Sletting av tidligere versjon SV
Sletting av variant med sladdet informasjon SS
Sletting av hele innholdet i arkivdelen SA

SystemID

Type: Class «simple»

Arver: string

Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. . Kilde: Registreres automatisk av systemet

Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer.

M001

Tabell 7.170. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) SystemID string

Tilgangskategori

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

ny kodeliste jfr Noark 5 v3.1 krav
6.6.32


Tabell 7.172. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
arkivdel A
klasse K
mappe M
registrering R
dokumentbeskrivelse D

Tilgangsrestriksjon

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste


Tabell 7.174. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Begrenset etter sikkerhetsinstruksen B
Konfidensielt etter sikkerhetsinstruksen K
Hemmelig etter sikkerhetsinstruksen H
Fortrolig etter beskyttelsesinstruksen F
Strengt fortrolig etter beskyttelsesinstruksen SF
Unntatt etter offentlighetsloven § 5 5
Unntatt etter offentlighetsloven § 5a 5a
Unntatt etter offentlighetsloven § 6 6
Unntatt etter offentlighetsloven § 11 11
Midlertidig sperret XX
Personalsaker P
Klientsaker KL

TilknyttetRegistreringSom

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste


Tabell 7.176. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Hoveddokument H
Vedlegg V

Variantformat

Type: Class «codelist»

Arver:

Åpen kodeliste

Definisjon: Angivelse av hvilken variant et dokument forekommer i

M700


Tabell 7.178. Attributter

Kodenavn Merknad Multipl. Kode Type
Produksjonsformat P
Arkivformat A
Dokument hvor deler av innholdet er skjermet O

Sakarkiv

Når en gjør GET mot href til relasjonsnøkkel https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/sakarkiv/, så returneres liste over relasjonsnøkler til de ulike entitetene som er tilgjengelig. Følgende relasjonsnøkler skal listes opp fra en implementasjon som støtter Sakarkiv-pakken:

Utvidelse for sakarkiv metadata

Figur 7.23. Sakarkiv - (diagram)

Sakarkiv - (diagram)

Figur 7.24. Sakarkiv kun - (diagram)

Sakarkiv kun - (diagram)

Figur 7.25. Saksbehandling - (diagram)

Saksbehandling - (diagram)

Figur 7.26. Avskrivning - (diagram)

Avskrivning - (diagram)

Figur 7.27. Person og organisasjonsdata - (diagram)

Person og organisasjonsdata - (diagram)

Figur 7.28. Hovedmodell - (diagram)

Hovedmodell - (diagram)

Figur 7.29. Saksmappe - (diagram)

Saksmappe - (diagram)

Figur 7.30. Journalpost - (diagram)

Journalpost - (diagram)

Figur 7.31. Elektronisk signatur - (diagram)

Elektronisk signatur - (diagram)

Avskrivning

Type: Class

Arver:

En Journalpost av typene ”inngående dokument” eller ”organinternt dokument for oppfølging” står i restanse inntil de er markert som ferdigbehandlet, eller avskrives. Dette kapitlet angir krav til avskrivning.

Metadata for avskrivning skal kunne grupperes inn i metadata for journalpost. Avskrivning er obligatorisk for inngående dokumenter og organinterne dokumenter som skal følges opp, og kan forekomme en eller flere ganger i en journalpost.

Tabell 7.179. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Association (Source → Destination) Journalpost avskrivning 0..* Avskrivning


Tabell 7.181. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet. Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 [0..1] SystemID
avskrivningsdato Definisjon: Dato et dokument ble avskrevet . Kilde: Registreres automatisk nå avskrivning foretas. Kommentar: (ingen). M617 [1..1] date
avskrevetAv Definisjon: Navn på person som har foretatt avskrivning . Kilde: Registreres automatisk nå avskrivning foretas. Kommentar: (ingen). M618 [1..1] string
referanseAvskrevetAv [0..1] SystemID
avskrivningsmaate Definisjon: Måten en journalpost har blitt avskrevet på . Kilde: Registreres automatisk når konvertering utføres. Kommentar: (ingen). M619 avskrivningsmaate [1..1] Avskrivningsmaate
referanseAvskrivesAvJournalpost Definisjon: Referanse til en eller flere journalposter som avskriver denne journalposten . Kilde: Registreres manuelt eller automatisk ved avskrivning. Kommentar: (ingen). M215 [0..1] SystemID
referanseAvskrivesAvKorrespondansepart angir referanse til hvilken korrespondansepart som har avskrevet journalposten [0..1] SystemID

Tabell 7.182. Restriksjoner

Navn Merknad
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M617 avskrivningsdato: Kan ikke endres
M618 avskrevetAv: Kan ikke endres

Dokumentflyt

Type: Class

Arver:

Et dokument som er under produksjon, skal kunne sendes fram og tilbake i linjen det nødvendige antall ganger. Saksbehandler og lederne i linjen skal kunne se hvor dokumentet befinner seg til enhver tid. Det skal være mulig å definere funksjoner for at dokumentet låses for endringer når det (videre)sendes, eller at det automatisk opprettes en ny versjon ved hver (videre)forsendelse. All funksjonalitet for korrektur og merknader i tilknyttet tekstbehandlingssystem skal kunne brukes på et dokument som er under produksjon.

Tabell 7.183. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Association (Source → Destination) Journalpost dokumentflyt 0..* Dokumentflyt
Association (Source → Destination) Arkivnotat dokumentflyt 0..* Dokumentflyt


Tabell 7.185. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet. Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 [0..1] SystemID
flytTil Definisjon: Person som har mottatt for godkjennelse et dokument som har vært sendt på flyt . Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt. Kommentar: (ingen). M660 flytTil [1..1] string
referanseFlytTil [0..1] SystemID
flytFra Definisjon: Person som har sendt et dokument på flyt . Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt. Kommentar: (ingen). M665 flytFra [1..1] string
referanseFlytFra [0..1] SystemID
flytMottattDato Definisjon: Dato og klokkeslett et dokument på flyt ble mottatt . Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt. Kommentar: (ingen). M661 flytMottattDato [1..1] datetime
flytSendtDato Definisjon: Dato og klokkeslett et dokument på flyt ble sendt videre . Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt. Kommentar: (ingen). M662 flytSendtDato [1..1] datetime
flytStatus Definisjon: Godkjennelse/ikke godkjennelse av dokumentet som er sendt på flyt . Kilde: Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt. Kommentar: (ingen). M663 flytStatus [1..1] FlytStatus
flytMerknad Definisjon: Merknad eller kommentar til et dokument som er sendt på flyt . Kilde: Registreres manuelt. Kommentar: (ingen). M664 flytMerknad [0..1] string

Tabell 7.186. Restriksjoner

Navn Merknad
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M660 flytTil: Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres
M661 flytMottattDato: Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres.
M662 flytSendtDato: Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres.
M665 flytFra: Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres.

Arkivnotat

Type: Class

Arver: Registrering

Tabell 7.187. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Arkivnotat Registrering
Association (Source → Destination) Arkivnotat dokumentflyt 0..* Dokumentflyt


Tabell 7.189. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
dokumentetsDato M103 [0..1] date
mottattDato M104 [0..1] datetime
sendtDato M105 [0..1] datetime
forfallsdato M109 [0..1] date
offentlighetsvurdertDato M110 [0..1] date
antallVedlegg M304 [0..1] integer
utlaantDato M106 [0..1] date
utlaantTil M309 [0..1] string
referanseUtlaantTil M309 [0..1] SystemID

Journalpost

Type: Class

Arver: Registrering

En journalpost fra Noark-4 utgjør en egen registreringstype i Noark 5. En journalpost representer en "innføring i journalen". Journalen er en kronologisk fortegnelse over inn- og utgående dokumenter (dvs. korrespondansedokumenter), og eventuelt også interne dokumenter som inngår i saksbehandlingen. Til sammenligning representerer en registrering en generell "innføring" i alle typer arkivsystemer, også de som ikke inneholder korrespondansebaserte dokumenter. Journalposten inneholder bl.a. metadata om korrespondanseparter (avsender og mottaker), og om saksbehandlere. Det finnes flere typer journalposter. De viktigste er inngående dokument, utgående dokument, organinternt dokument for oppfølging og organinternt dokument uten oppfølging. Ved organinterne dokumenter kan en og samme journalpost inneholde metadata om både avsender og mottaker, og om saksbehandler både på avsender- og mottakersiden.

Registreringstypen journalpost er obligatorisk for sakarkiver. Alle journalføringspliktige dokumenter i offentlig forvaltning skal registreres som journalposter og inngå i et sakarkiv. Dersom et system basert på Noark 5 bare skal brukes for sakarkiver, er det ikke noe i veien for å fortsette å anvende begrepet "journalpost" i alle grensesnitt mot brukerne, på samme måte som en er vant til fra Noark-4. I denne standarden brukes registrering som en generell betegnelse på arkivenheter som dokumenter transaksjoner. (Registrering er dessuten en dekkende norsk oversettelse av det tilsvarende begrepet i MoReq2 som heter Record.)

Tabell 7.190. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Association (Bi-Directional) journalpost 0..* Journalpost presedens 0..* Presedens
Association (Source → Destination) Journalpost dokumentflyt 0..* Dokumentflyt
Association (Source → Destination) Journalpost avskrivning 0..* Avskrivning
Generalization (Source → Destination) Journalpost Registrering


Tabell 7.192. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
journalaar Definisjon: Viser året journalposten ble opprettet . Kilde: Registreres automatisk når journalposten opprettes. Kommentar: (ingen). M013 journalaar [0..1] integer
journalsekvensnummer Definisjon: Viser rekkefølgen når journalposten ble opprettet under året . Kilde: Registreres automatisk når journalposten opprettes. Kommentar: Kombinasjonen journalaar og sekvensnummer er ikke obligatorisk, men anbefales brukt i sakarkiver. Noen rapporter er sortert på denne kombinasjonen, f.eks. løpende- og offentlig journal. Dersom journalaar og sekvensnummer ikke brukes, må kronologiske utskrifter sorteres etter andre kriterier (f.eks. journalpostens opprettetDato). I Noark 4 skal sekvensnummeret vises før journalaar (f.eks. 25367/2011) for at det ikke skal blandes sammen med saksnummeret som har året først. M014 journalsekvensnummer [0..1] integer
journalpostnummer Definisjon: Inngår i M004 journalpostID. Viser rekkefølgen journalpostene ble opprettet innenfor saksmappen, f.eks. 2011/3869-8 (dokument nr. 8 i sak 2011/3869). Kilde: Registreres automatisk når journalposten opprettes. Kommentar: Er ikke obligatorisk, men anbefales brukt i sakarkiver. Dersom journalpostnummer ikke brukes, må andre kriterier kunne identifisere journalpostenes rekkefølge innenfor saksmappen. M015 journalpostnummer [1..1] integer
journalposttype Definisjon: Navn på type journalpost . Kilde: Registreres automatisk av systemet eller manuelt Kommentar: Tilsvarer "Noark dokumenttype" i Noark 4. M082 journalposttype [1..1] Journalposttype
journalstatus Definisjon: Status til journalposten, dvs. om dokumentet er registrert, under behandling eller endelig arkivert. Kilde: Registreres automatisk gjennom forskjellig saksbehandlings-funksjonalitet, eller overstyres manuelt. Kommentar: Journalposter som avleveres skal ha status "Arkivert" eller "Utgår". M053 journalstatus [1..1] Journalstatus
journaldato Definisjon: Datoen journalposten er opprettet/arkivert . Kilde: Settes automatisk til samme dato som M600 opprettetDato. Oppdateres til M604 arkivertDato når dokumentene som tilhørere journalposten arkiveres. Kommentar: (ingen). M101 journaldato [1..1] date
dokumentetsDato Definisjon: Dato som er påført selve dokumentet . Kilde: Datoen hentes automatisk fra dokumentet, eller registreres manuelt. Kommentar: Kan brukes både for inngående, utgående og organinterne dokumenter. M103 dokumentetsDato [0..1] date
mottattDato Definisjon: Dato et eksternt dokument ble mottatt . Kilde: Registreres manuelt eller automatisk av systemet ved elektronisk kommunikasjon. Kommentar: Merk at mottattDato ikke behøver å være identisk med M600 opprettetDato. M104 mottattDato [0..1] datetime
sendtDato Definisjon: Dato et internt produsert dokument ble sendt/ekspedert . Kilde: Registreres manuelt eller automatisk av systemet ved elektronisk kommunikasjon. Kommentar: (ingen). M105 sendtDato [0..1] date
forfallsdato Definisjon: Dato som angir fristen for når et inngående dokument må være besvart . Kilde: Registreres manuelt. Kommentar: Forfallsdato kan være angitt som en betingelse i det inngående dokumentet. M109 forfallsdato [0..1] date
offentlighetsvurdertDato Definisjon: Datoen da offentlighetsvurdering ble foretatt . Kilde: Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet for skjerming. Kommentar: Dato for offentlighetsvurdering kan brukes dersom inngående dokumenter automatisk blir midlertidig skjermet ved mottak, og offentlighetsvurderingen skjer på et litt senere tidspunkt. M110 offentlighetsvurdertDato [0..1] date
antallVedlegg Definisjon: Antall fysiske vedlegg til et fysisk hoveddokument . Kilde: Registreres manuelt. Kommentar: (ingen). M304 antallVedlegg [0..1] integer
utlaantDato Definisjon: Dato når en fysisk saksmappe eller journalpost ble utlånt. Kilde: Registreres manuelt ved utlån. Kommentar: Det er ikke spesifisert noen dato for tilbakelevering. Tilbakelevering kan markeres ved at M106 utlaantDato slettes. Det er ingen krav om obligatorisk logging av utlån av fysiske dokumenter. M106 utlaantDato [0..1] date
utlaantTil Definisjon: Navnet på person som har lånt en fysisk saksmappe . Kilde: Registreres manuelt ved utlån. Kommentar: (ingen). M309 utlaantTil [0..1] string
referanseUtlaantTil [0..1] SystemID
journalenhet Definisjon: Navn på enhet som har det arkivmessige ansvaret for kvalitetssikring av arkivdanningen, og eventuelt registrering (journalføring) og arkivering av fysiske dokumenter. Kilde: Registreres automatisk på grunnlag av innlogget bruker, kan overstyres manuelt. Kommentar: (ingen). M308 journalenhet [0..1] string
elektroniskSignatur [0..1] ElektroniskSignatur

Tabell 7.193. Restriksjoner

Navn Merknad
5.5.8 En journalpost skal kunne defineres til å være av forskjellig type, se M082journalposttype.
5.5.10 En Journalpost skal ha registrert en Saksansvar (dvs. administrativ enhet, Saksbehandler og eventuelt journalenhet) og en Saksansvar skal kunne inngå i ingen, en eller flere Journalposter.
5.5.12 Det bør finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde Journalenhet på en Registrering (Journalpost).
5.5.13 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde Administrativ enhet og Saksbehandler på en Registrering (Journalpost).
5.5.14 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde Korrespondansepart på en Journalpost.
M013 journalaar: Skal ikke kunne endres.
M014 journalsekvensnummer: Skal ikke kunne endres.
M015 journalpostnummer: Skal normalt ikke endres, men ved flytting til en annen saksmappe kan journalposten få et nytt nummer (fordi det inngår i en annen nummerrekkefølge i denne mappen).
M101 journaldato: Skal kunne endres manuelt inntil arkivering.
M103 dokumentetsDato: Skal kunne endres manuelt inntil arkivering.
M104 mottattDato: Skal ikke kunne endres ved automatisk registrering, dato for mottak av fysiske dokumenter skal kunne endres inntil arkivering.
M105 sendtDato: Skal ikke kunne endres ved automatisk registrering, dato for forsendelse av fysiske dokumenter skal kunne endres inntil arkivering.
M106 utlaantDato: Utlån skal også kunne registreres etter at en saksmappe er avsluttet, eller etter at dokumentene i en journalpost ble arkivert.
M308 journalenhet: Er ikke lenger obligatorisk i Noark 5. Journalenhet er helt uavhengig av administrativ enhet. Kan f.eks. brukes som seleksjonskriterium ved produksjon av rapporter. Det anbefales ikke å knytte tilgangsrettigheter til journalenhet.
M309 utlaantTil: Utlån skal også kunne registreres etter at en saksmappe er avsluttet, eller at dokumentene i en journalpost ble arkivert.

Presedens

Type: Class

Arver:

Med presedens menes en (retts)avgjørelse som siden kan tjene som rettesnor i lignende tilfeller eller saker. En presedens kan også være en sak som er regeldannende for behandling av tilsvarende saker. Det er som oftest snakk om et forvaltningsmessig vedtak, dvs. et enkeltvedtak fattet i henhold til det aktuelle organets forvaltningsområde, som inneholder en rettsoppfatning som senere blir lagt til grunn i andre lignende tilfeller. Prinsippavgjørelser knyttet til ulike saksområder skal derfor kunne etableres på en hensiktsmessig måte og være tilgjengelig for saksbehandlere.

Man snakker vanligvis om presedenssaker, men det er vanligvis ett eller noen få av dokumentene i saken som danner presedens. Foruten å registrere hele saken, må derfor det eller de dokumentene som inneholder presedensavgjørelser kunne identifiseres. Hvis opplysninger om presedens er registrert, er presedens obligatorisk for avlevering.

Tabell 7.194. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Association (Bi-Directional) journalpost 0..* Journalpost presedens 0..* Presedens
Association (Bi-Directional) saksmappe 0..* Saksmappe presedens 0..* Presedens


Tabell 7.196. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 systemID [0..1] SystemID
presedensDato Definisjon: Datoen på presedensen . Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av presedens, men bør også kunne hentes automatisk fra M103 dokumentetsDato på journalposten presedensen opprettes på. Kommentar: (ingen). M111 presedensDato [1..1] date
opprettetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble opprettet/registrert. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M600 opprettetDato [0..1] datetime
opprettetAv Definisjon: Navn på person som opprettet/registrerte arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M601 opprettetAv [0..1] string
referanseOpprettetAv [0..1] SystemID
tittel Definisjon: Tittel eller navn på arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassetittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem. Kommentarer: For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet. M020 tittel [1..1] string
beskrivelse Definisjon: Tekstlig beskrivelse av arkivenheten. Kilde: Registreres manuelt. Kommentarer: Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt). M021 beskrivelse [0..1] string
presedensHjemmel Definisjon: Lovparagrafen som saken eller journalposten danner presedens for . Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av presedens. Kommentar: (ingen). M311 presedensHjemmel [0..1] string
rettskildefaktor Definisjon: En argumentkilde som brukes til å løse rettslige problemer. En retts-anvender som skal ta stilling til et juridisk spørsmål, vil ta utgangspunkt i en rettskildefaktor. Kilde: Registreres manuelt ved opprettelse av presedens Kommentar: En rettskildefaktor kan være en lov- eller forskriftstekst, lovforarbeider, domstolspraksis, andre myndigheters praksis, privates praksis (kontraktspraksis), rettsoppfatninger, reelle hensyn, folkerett, EU-/ EØS-rett mv. M312 rettskildefaktor [1..1] string
presedensGodkjentDato Definisjon:Dato og klokkeslett for når presedensen er godkjent . Kilde: Registreres automatisk dersom det finnes funksjonalitet for å godkjenne presedenser .Kommentar: (ingen). M628 presedensGodkjentDato [0..1] datetime
presedensGodkjentAv Definisjon: Navn på person som har godkjent presedensen . Kilde: Registreres automatisk dersom det finnes funksjonalitet for å godkjenne presedenser. Kommentar: (ingen). M629 presedensGodkjentAv [0..1] string
referansePresedensGodkjentAv [0..1] SystemID
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket . Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes. Kommentarer: (ingen). M602 avsluttetDato [0..1] datetime
avsluttetAv Definisjon: Navn på person som avsluttet/lukket arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten Kommentarer: (ingen). M603 avsluttetAv [0..1] string
referanseAvsluttetAv [0..1] SystemID
presedensStatus Definisjon: Informasjon om presedensen er gjeldende eller foreldet . Kilde: Registreres manuelt ved foreldelse. Kommentar: (ingen) M056 presedensStatus [0..1] PresedensStatus

Tabell 7.197. Restriksjoner

Navn Merknad
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M020 tittel: Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert
M600 opprettetDato: Skal ikke kunne endres
M601 opprettetAv: Skal ikke kunne endres
M602 avsluttetDato: Skal ikke kunne endres. Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.
M603 avsluttetAv: Skal ikke kunne endres. Obligatorisk dersom arkivenheten er avsluttet.

Saksmappe

Type: Class

Arver: Mappe

I denne versjonen av Noark 5 er det i tillegg til Mappe definert en spesialisering kalt Saksmappe, som tilsvarer en ”sak” i Noark-4. Saksmappen skal inneholde metadata fra Mappe i tillegg til egne metadata. En saksmappe er bakoverkompatibel med en sak i Noark-4, men har en del nye metadata. For sakarkiver er det obligatorisk å bruke en saksmappe.

Tabell 7.198. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Saksmappe Mappe
Association (Source → Destination) Saksmappe sekundaerklassifikasjon 0..* Klasse
Association (Bi-Directional) saksmappe 0..* Saksmappe presedens 0..* Presedens


Tabell 7.200. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
saksaar Definisjon: Inngår i M003 mappeID. Viser året saksmappen ble opprettet. Kilde: Registreres automatisk når saksmappen opprettes. Kommentar: Se kommentar under M012 sakssekvensnummer. M011 saksaar [1..1] integer
sakssekvensnummer Definisjon: Inngår i M003 mappeID. Viser rekkefølgen når saksmappen ble opprettet innenfor året. Kilde: Registreres automatisk når saksmappen opprettes. Kommentar: Kombinasjonen saksaar og sakssekvensnummer er ikke obligatorisk, men anbefales brukt i sakarkiver. M012 sakssekvensnummer [1..1] integer
saksdato Definisjon: Datoen saken er opprettet . Kilde: Settes automatisk til samme dato som M600 opprettetDato. Kommentar: (ingen). M100 saksdato [1..1] date
administrativEnhet Definisjon: Navn på avdeling, kontor eller annen administrativ enhet som har ansvaret for saksbehandlingen. Kilde: Registreres automatisk f.eks. på grunnlag av innlogget bruker, kan overstyres. Kommentar: Merk at på journalpostnivå grupperes administrativEnhet sammen med M307 saksbehandler inn i korrespondansepart. Dette muliggjør individuell behandling når det er flere mottakere, noe som er særlig aktuelt ved organinterne dokumenter som skal følges opp. M305 administrativEnhet [0..1] string
referanseAdministrativEnhet [0..1] SystemID
saksansvarlig Definisjon: Navn på person som er saksansvarlig . Kilde: Registreres automatisk på grunnlag av innlogget bruker eller annen saksbehandlingsfunksjonalitet (f.eks. saksfordeling), kan overstyres manuelt. Kommentar: (ingen). M306 saksansvarlig [1..1] string
referanseSaksansvarlig [0..1] SystemID
journalenhet Definisjon: Navn på enhet som har det arkivmessige ansvaret for kvalitetssikring av arkivdanningen, og eventuelt registrering (journalføring) og arkivering av fysiske dokumenter. Kilde: Registreres automatisk på grunnlag av innlogget bruker, kan overstyres manuelt. Kommentar: (ingen). M308 journalenhet [0..1] string
saksstatus Definisjon: Status til saksmappen, dvs. hvor langt saksbehandlingen har kommet. Kilde: Registreres automatisk gjennom forskjellig saksbehandlings-funksjonalitet, eller overstyres manuelt. Kommentar: Saksmapper som avleveres skal ha status "Avsluttet" eller "Utgår". M052 saksstatus [1..1] Saksstatus
utlaantDato Definisjon: Dato når en fysisk saksmappe eller journalpost ble utlånt. Kilde: Registreres manuelt ved utlån. Kommentar: Det er ikke spesifisert noen dato for tilbakelevering. Tilbakelevering kan markeres ved at M106 utlaantDato slettes. Det er ingen krav om obligatorisk logging av utlån av fysiske dokumenter. M106 utlaantDato [0..1] date
utlaantTil Definisjon: Navnet på person som har lånt en fysisk saksmappe . Kilde: Registreres manuelt ved utlån. Kommentar: (ingen). M309 utlaantTil [0..1] string
referanseUtlaantTil [0..1] SystemID

Tabell 7.201. Restriksjoner

Navn Merknad
5.4.9 En Saksmappe skal kunne identifiseres entydig innenfor arkivet. Det anbefales at denne identifikasjonen er en kombinasjon av saksaar og et forløpende sekvensnummer for saksmappene innenfor året.
5.4.10 En Saksmappe skal kunne ha registrert ingen, en eller flere Sekundaerklassering og en Sekundaerklassering tilhører kun en Saksmappe og kun en Klasse.
5.4.11 En Saksmappe bør kunne ha registrert ingen eller en Journalenhet og en Journalenhet kan inngå i ingen, en eller flere Saksmapper.
5.4.12 En Saksmappe skal kunne ha registrert ingen eller en Administrativ enhet og en Administrativ enhet kan inngå i ingen, en eller flere Saksmapper.
6.1.3 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å sette Status på en Saksmappe.
6.1.4 Følgende statusverdier er obligatorisk for Saksmappe: Under behandling, Avsluttet, Utgår
6.1.5 Følgende statusverdier er anbefalt for Saksmappe: Opprettet av saksbehandler, Avsluttet av saksbehandler, Unntatt prosesstyring
6.1.6 Når status på Saksmappe settes til Avsluttet, skal avsluttetDato settes automatisk.
6.1.7 Det skal ikke være mulig å avslutte en Saksmappe uten at det er angitt en primær klassifikasjon (Klasse).
6.1.8 Det skal ikke være mulig å avslutte en Saksmappe som inneholder Registreringer som ikke er avsluttet
6.1.11 Det skal ikke være mulig å avslutte en Saksmappe uten at alle dokumenter på registreringene i mappen er lagret i arkivformat
6.1.12 Det skal ikke være mulig å avslutte en Saksmappe uten at alle restanser på Registreringer er avskrevet
6.1.13 Når statusen til en Saksmappe settes til avsluttet, skal det på mappenivå ikke være mulig å endre metadataene: saksdato, administrativEnhet , saksansvarlig
6.1.14 Når statusen til en Saksmappe settes til avsluttet, bør det på Saksmappe fortsatt være mulig å endre de øvrige metadataene. Endringer skal logges
6.1.15 En avsluttet Saksmappe bør kunne åpnes igjen av autoriserte roller og personer. Det skal være mulig å parameterstyre hvem som er autorisert for å åpne en mappe. Åpning av mappe skal logges.
6.1.18 Det skal ikke være mulig å slette en Saksmappe som inneholder eller har inneholdt Journalposter med status ekspedert, journalført eller arkivert
6.2.1 Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde utlån av en Saksmappe.
M011 saksaar: Skal ikke kunne endres
M012 sakssekvensnummer: Skal ikke kunne endres
M100 saksdato: Skal kunne endres manuelt inntil saksmappen avsluttes
M106 utlaantDato: Utlån skal også kunne registreres etter at en saksmappe er avsluttet, eller etter at dokumentene i en journalpost ble arkivert.

Admin

I dette kapitlet ligger Noark 5 kjernens krav til systemteknisk administrasjon av Noark 5 kjernen. Kravene skal legge til rette for at arkivansvarlige skal kunne administrere og ha kontroll på arkivet, arkivstrukturen og metadataene som hører til arkivenhetene i strukturen, dvs. legge inn grunnlagsdata som typer mapper og registreringer, og hvilke metadata utover de obligatoriske som skal kunne legges til disse.

Det skal også gi muligheter for feilretting utover det som ellers er tillatt etter reglene for endring og frysing av metadata og dokumenter i løsningen.

Løsningen må dessuten legge til rette for at administratorer har kontroll på arkivdokumentene og hvilke formater disse er lagret i. Det vil også si å kunne implementere vedtatte regler for når konvertering skal skje.

Når en gjør GET mot href til relasjonsnøkkel https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/admin/, så returneres liste over relasjonsnøkler til de ulike entitetene som er tilgjengelig. Følgende relasjonsnøkler skal listes opp fra en implementasjon som støtter Admin-pakken:

Følgende relasjonsnøkler skal tilsvarende listes opp for privilgerte brukere etter innlogging:

Figur 7.32. Admin - (diagram)

Admin - (diagram)

AdministrativEnhet

Type: Class

Arver:

Tabell 7.202. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Association (Bi-Directional) bruker 0..* Bruker enhet 0..* AdministrativEnhet


Tabell 7.204. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet. Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 systemID [0..1] SystemID
administrativEnhetNavn Definisjon: Navn på administrativ enhet . Kilde: Registreres manuelt av administrator. Kommentar: Navn på administrativ enhet vil registreres flere steder i arkivstrukturen, f.eks. sammen med saksansvarlig eller saksbehandler på saksmappe eller journalpost. Administrasjonsstrukturen inngår ikke i arkivstrukturen. M583 administrativEnhetNavn [1..1] string
kortnavn [0..1] string
opprettetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble opprettet/registrert. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M600 opprettetDato [1..1] datetime
opprettetAv Definisjon: Navn på person som opprettet/registrerte arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M601 opprettetAv [0..1] string
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket . Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes. Kommentarer: (ingen). M602 avsluttetDato [0..1] datetime
administrativEnhetsstatus Definisjon: Status til den administrative enheten. Kilde: Registreres manuelt av administrator. Kommentar: Ingen obligatoriske verdier. Aktuelle verdier kan være: "Aktiv enhet" "Passiv enhet" Administrasjonsstrukturen inngår ikke i arkivstrukturen M584 administrativEnhetsstatus [1..1] string
referanseOverordnetEnhet Definisjon: Referanse til enhet som er direkte overordnet denne enheten. Kilde: Registreres manuelt av administrator. Kommentar: (ingen) NB 20150527: attributtnavnet endret fra overordnetEnhet til referanseOverordnetEnhet for å samsvare med M585 referanseOverordnetEnhet [0..1] SystemID
virksomhetsspesifikkeMetadata Definisjon: Et overordnet metadataelement som kan inneholde egendefinerte metadata. Disse metadataene må da være spesifisert i et eller flere XML-skjema. Kilde: (ingen). Kommentar: (ingen). M711 virksomhetsspesifikkeMetadata [0..1] any

Tabell 7.205. Restriksjoner

Navn Merknad
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M600 opprettetDato: Skal ikke kunne endres
M601 opprettetAv: Skal ikke kunne endres
M602a avsluttetDato: Skal ikke kunne endres.
M602b avsluttetDato: Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.
Ny - navn skal ikke endres. Hvis enhet får nytt navn så opprettes ny enhet med ny systemID. Den gamle kan da settes avsluttet dato på.

Bruker

Type: Class

Arver:

Definerer alle brukere som har eller har hatt interaksjon med arkivkjernen. Fungerer som brukerregister til valg av saksbehandler i kjernen og bevarer alle brukere for ettertiden. Opprettes nye av kjernen når pålogget bruker ikke finnes fra før.

Tabell 7.206. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Association (Bi-Directional) bruker 0..* Bruker administrativenhet 0..* AdministrativEnhet


Tabell 7.208. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID Definisjon: Entydig identifikasjon av arkivenheten innenfor det arkivskapende organet. Dersom organet har flere arkivsystemer, skal altså systemID være gjennomgående entydig. Systemidentifikasjonen vil som oftest være en numerisk kode uten noe logisk meningsinnhold. Identifikasjonen trenger ikke å være synlig for brukerne. Kilde: Registreres automatisk av systemet Kommentarer: Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt. I et arkivuttrekk skal systemID være entydig (unik). Dokumentobjekt har ingen systemidentifikasjon fordi enheten kan være duplisert i et arkivuttrekk dersom samme dokumentfil er knyttet til flere forskjellige registreringer. M001 systemID [0..1] SystemID
brukerNavn Definisjon: Navn på bruker av en Noark 5-løsning . Kilde: Registreres manuelt av administrator. Kommentar: Navn på bruker vil registreres mange steder i arkivstrukturen, f.eks. som saksansvarlig eller saksbehandler, og ved forskjellige typer logging. Brukeradministrasjon inngår ikke i arkivstrukturen. M580 brukerNavn [1..1] string
opprettetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble opprettet/registrert. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M600 opprettetDato [1..1] datetime
opprettetAv Definisjon: Navn på person som opprettet/registrerte arkivenheten. Kilde: Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten. Kommentarer: (ingen). M601 opprettetAv [0..1] string
avsluttetDato Definisjon: Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket . Kilde: Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes. Kommentarer: (ingen). M602 avsluttetDato [0..1] datetime
virksomhetsspesifikkeMetadata Definisjon: Et overordnet metadataelement som kan inneholde egendefinerte metadata. Disse metadataene må da være spesifisert i et eller flere XML-skjema. Kilde: (ingen) Kommentar: (ingen).M711 virksomhetsspesifikkeMetadata [0..1] any
kortnavn [0..1] string

Tabell 7.209. Restriksjoner

Navn Merknad
M001 systemID: Skal ikke kunne endres
M600 opprettetDato: Skal ikke kunne endres
M601 opprettetAv: Skal ikke kunne endres
M602a avsluttetDato: Skal ikke kunne endres
M602b avsluttetDato: Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.
Ny - navn skal ikke endres. Hvis person får nytt navn så opprettes ny bruker med ny systemID

Tilgang

Type: Class

Arver:

Styrer tilgang til data i kjernen basert på brukers rolletilknytning


Tabell 7.211. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID [0..1] SystemID
rolle Sammenlignes feks med rolle gitt i AD eller lignende. [1..1] string
tilgangskategori [1..1] Tilgangskategori
referanseArkivenhet [0..1] SystemID
tilgangsrestriksjon [0..1] Tilgangsrestriksjon
les [1..1] boolean
ny [1..1] boolean
endre [1..1] boolean
slett [1..1] boolean

LoggingOgSporing

Når en gjør GET mot href til relasjonsnøkkel https://rel.arkivverket.no/noark5/v5/api/loggingogsporing/, så returneres liste over relasjonsnøkler til de ulike entitetene som er tilgjengelig. Følgende relasjonsnøkler skal listes opp fra en implementasjon som støtter LoggingOgSporing-pakken:

Skjema for logging og sporing

Figur 7.33. LoggingOgSporing - (diagram)

LoggingOgSporing - (diagram)

Endringslogg

Type: Class

Arver:

Tabell 7.212. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Generalization (Source → Destination) Hendelseslogg Endringslogg


Tabell 7.214. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
systemID [0..1] SystemID
referanseArkivenhet [0..1] SystemID
referanseMetadata [0..1] string
endretDato [1..1] datetime
endretAv [1..1] string
referanseEndretAv referanse til Bruker sin systemID [1..1] SystemID
tidligereVerdi [0..1] string
nyVerdi [0..1] string

Hendelseslogg

Type: Class

Arver: Endringslogg

Tabell 7.215. Relasjoner

Relasjon Kilde Mål Merknad
Aggregation (Destination → Source) logg 0..* Hendelseslogg 0..1 Arkivenhet
Generalization (Source → Destination) Hendelseslogg Endringslogg


Tabell 7.217. Attributter

Navn Merknad Multipl. Kode Type
hendelsetype [1..1] Hendelsetype
beskrivelse [0..1] string
hendelseDato [1..1] datetime

Kapittel 8. Vedlegg 1 – Konformitetskrav

Kravene i Noark5 v3.1 og v4.0 er lagt inn i konformitetsnivå for å gjøre det enklere å dokumentere løsning og anskaffe med korrekte krav. En del av testene har referanse i parentes til krav i Noark5 v3.1.

Foreløpig liste over nivåer er lagt ut på https://rel.arkivverket.no/noark5/konformitetsniva/

Kapittel 9. Vedlegg 2 – Objektkatalog

Se http://arkivverket.metakat.no/ for søk og innsyn i informasjonsmodellen/metadata

Kapittel 10. Vedlegg 3 – Ressurser til REST API

Se https://rel.arkivverket.no/noark5/ for relasjonslenker og eksempler

Kapittel 11. Vedlegg 4 - Kataloger over felles og velkjente feltverdier

Innholdsfortegnelse

Formatkoder

For å sikre samvirke på tvers av systemer og leveradører, så er det nyttig med felles kataloger med verdier for kodelister og virksomhetsspesifikkeMetadata. Mer informasjon om disse er tilgjengelig fra Arkivverkets sider om Noark 5.

Formatkoder

For å bidra til samvirke mellom leverandører ved at alle implementasjoner bruker samme format-kode for et gitt format, så vedlikeholdes det en liste over PRONOM-koder for alle formater omtalt i Riksarkivarens forskrift, samt de offisielle midlertidige kodene som er registrert av Arkivverket. Se Arkivverkets sider om Noark 5 nevnt over for detaljer om denne listen. Hvis et format mangler PRONOM-mode, sjekk alltid listen som vedlikeholdes i regi av Arkivverket og bruk formatkode derfra hvis mulig.

En bør bruke offisielle PRONOM-koder der det er mulig, og der PRONOM-kode mangler, bruke offisielle midlertidige koder hvis mulig. Hvis formatet ikke har kode noen av stedene, så skal det meldes inn til de som forvalter listen over offisielle midlertidige koder. For å få registert en PRONOM-kode på et format som mangler det bør en også ta kontakt med PRONOM-gruppen. I skrivende stund gjøres dette ved å fylle inn nettskjema på https://www.nationalarchives.gov.uk/contact-us/submit-information-for-pronom/.

Kapittel 12. Vedlegg 5 - Usynlige tegn

I denne versjonen av tjenestegrensesnitt-spesifikasjonen anses følgende tegn hentet fra Unicode i kategoriene «Space Separator» og «Control» som usynlige tegn. Fremtidige versjoner av spesifikasjonen vil oppdatere listen med tegn hvis Unicode legger til flere tegn i disse kategoriene.

Tabell 12.1. Usynlige tegn

Unicode-verdi Navn
U+0000 Null (NUL)
U+0001 Start of Heading (SOH)
U+0002 Start of Text (STX)
U+0003 End of Text (ETX)
U+0004 End of Transmission (EOT)
U+0005 Enquiry (ENQ)
U+0006 Acknowledge (ACK)
U+0007 Alert (BEL)
U+0008 Backspace (BS)
U+0009 Character Tabulation (HT, TAB)
U+000A End of Line (EOL, LF, NL)
U+000B Line Tabulation (VT)
U+000C Form Feed (FF)
U+000D Carriage Return (CR)
U+000E Locking-Shift One (SO)
U+000F Locking-Shift Zero (SI)
U+0010 Data Link Escape (DLE)
U+0011 Device Control One (DC1)
U+0012 Device Control Two (DC2)
U+0013 Device Control Three (DC3)
U+0014 Device Control Four (DC4)
U+0015 Negative Acknowledge (NAK)
U+0016 Synchronous Idle (SYN)
U+0017 End of Transmission Block (ETB)
U+0018 Cancel (CAN)
U+0019 End of Medium (EOM)
U+001A Substitute (SUB)
U+001B Escape (ESC)
U+001C File Separator (FS)
U+001D Group Separator (GS)
U+001E Information Separator Two (RS)
U+001F Information Separator One (US)
U+0020 Space (SP)
U+007F Delete (DEL)
U+0080 Padding Character (PAD)
U+0081 High Octet Preset (HOP)
U+0082 Break Permitted Here (BPH)
U+0083 No Break Here (NBH)
U+0084 Index (IND)
U+0085 Next Line (NEL)
U+0086 Start of Selected Area (SSA)
U+0087 End of Selected Area (ESA)
U+0088 Character Tabulation Set (HTS)
U+0089 Character Tabulation with Justification (HTJ)
U+008A Line Tabulation Set (VTS)
U+008B Partial Line Down (PLD)
U+008C Partial Line Backward (PLU)
U+008D Reverse Index (RI)
U+008E Single Shift Two (SS2)
U+008F Single Shift Three (SS3)
U+0090 Device Control String (DCS)
U+0091 Private Use One (PU1)
U+0092 Private Use Two (PU2)
U+0093 Set Transmit State (STS)
U+0094 Cancel Character (CCH)
U+0095 Message Waiting (MW)
U+0096 Start of Guarded Area (SPA)
U+0097 End of Guarded Area (EPA)
U+0098 Start of String (SOS)
U+0099 Single Graphic Character Introducer (SGC)
U+009A Single Character Introducer (SCI)
U+009B Control Sequence Introducer (CSI)
U+009C String Terminator (ST)
U+009D Operating System Command (OSC)
U+009E Privacy Message (PM)
U+009F Application Program Command (APC)
U+00A0 No-Break Space (NBSP)
U+1680 Ogham Space Mark
U+2000 En Quad
U+2001 Em Quad
U+2002 En Space
U+2003 Em Space
U+2004 Three-Per-Em Space
U+2005 Four-Per-Em Space
U+2006 Six-Per-Em Space
U+2007 Figure Space
U+2008 Punctuation Space
U+2009 Thin Space
U+200A Hair Space
U+202F Narrow No-Break Space (NNBSP)
U+205F Medium Mathematical Space (MMSP)
U+3000 Ideographic Space